Động cơ điện một chiều ANSALDO DC Motor GH 400PK 500kW