Sale!

Bình áp suất High Pressure chính hãng giá tốt

$300.00 (Reference price)

Ngoài các sản phẩm lò phản ứng đóng chốt High Pressure, chúng tôi còn cung cấp dòng sản phẩm van và phụ kiện hoàn chỉnh dùng cho ngành dầu khí sử dụng khí chua (H2S). Đối với các ứng dụng
liên quan đến các loại khí đặc biệt, chất lỏng ăn mòn và nhiệt độ/điều kiện khắc nghiệt, chúng tôi sẽ
tạo ra các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng các hợp kim kỳ lạ và phần mở rộng nhiệt độ, cũng
như thiết kế và xây dựng giải pháp đáp ứng các yêu cầu chính xác của bạn, chẳng hạn như các ống
góp tùy chỉnh phổ biến của chúng tôi. Sự cống hiến để làm hài lòng những khách hàng trung thành của
chúng tôi là động lực thúc đẩy sự phát triển liên tục của chúng tôi, bao gồm cả việc chúng tôi vượt qua
cột mốc 4 triệu van áp suất cao và phụ kiện được xuất xưởng.

High Pressure 10-12NFC – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Van áp suất High Pressure 15F-11NFA
High Pressure 10F-11NFF
Van côn High Pressure 15F-12NFB
High Pressure 15F-12NFC
High Pressure 10F-12NFF
Van thuỷ lực High Pressure 15-22NFA – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 15-22NFD
High Pressure 15-23NFB
High Pressure 15-23NFC
High Pressure 10-23NFH
High Pressure 15-24NFA
High Pressure 15-24NFC
High Pressure 10-24NFH
High Pressure 15-21NFC-B
High Pressure 10-21NFH-B – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 15-21NFB-C
High Pressure 10-21NFF-C
High Pressure 15-51NFB
High Pressure 15-51NFC
High Pressure 15-41NFB
High Pressure 10-41NFF
Van côn High Pressure 15-41NFB-T
High Pressure 15-41NFD-T – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 10-41NFH-T
High Pressure 15-61NMA
Van High Pressure 15-61NMD
High Pressure 15-61NFB
High Pressure 15-61NFC
High Pressure 20-11LF4
High Pressure 20-11LF6
High Pressure 20-11LF9 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 20-11LF12
High Pressure 10-11LF12
High Pressure 20-11LF16
High Pressure 10-11LF16
High Pressure 15-11LF24
High Pressure 20-12LF4-R
Van côn High Pressure 20-12LF6-R
High Pressure 20-12LF9-R
High Pressure 20-12LF12-
High Pressure R 10-12LF12-R – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 20-12LF16-R
High Pressure 10-12LF16-R
High Pressure 20-2LM6
High Pressure 20-2LM9

High Pressure 60-21HF9-B
High Pressure 60-21HF6-C
High Pressure 60F-51HF4 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Van High Pressure 40-41HF9
High Pressure 60-41HF6-T
High Pressure 40-41HF9-T
High Pressure 60-41HF9-E
Van côn High Pressure 100-11XF4
High Pressure 100-11UF6
High Pressure 100-11UF9
High Pressure 150-11XF6
Van High Pressure 100-14XF4
High Pressure 100-14UF6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 100-14UF9
Van côn High Pressure 100-41UF9
High Pressure 150-14XF6
High Pressure 100-23UF9
High Pressure 100-24UF6
High Pressure 100-9X4-316 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Van khí High Pressure 10-**AF2
High Pressure 10-**AF4
High Pressure 10-**AF6
High Pressure 30-**HF9
High Pressure 15F-**NFA
High Pressure 15F-**NFB
High Pressure 20-**LF4 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 20-**LF9
High Pressure 30-**HF4
High Pressure 30-**HF6
Van khí High Pressure 40-**HF9
High Pressure 60-**HF4
High Pressure 60-**HF9
Van High Pressure D10R12LF9R
High Pressure D20R12LF9R – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure D30R12HF4R
High Pressure D30R12HF6R
High Pressure D30R12HF9R
High Pressure D10R12HF9R
High Pressure D60R12HF4R
Van khí High Pressure D60R12HF6R
High Pressure D60R12HF9R – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Van thuỷ lực High Pressure D100R12XF4R
High Pressure D100R12XF6R
Công cụ High Pressure RTLF4
High Pressure RTLF6
High Pressure RTLF9

Van, phụ kiện và ống áp suất cao được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, giao hàng trong
thời gian ngắn nhất và được định giá phù hợp để giúp bạn kiếm tiền… đó là trọng tâm của HiP trong
suốt lịch sử hơn 65 năm của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng có khả năng
xử lý áp suất lên tới 150.000 psi và có lượng hàng tồn kho dồi dào cho phép chúng tôi cung cấp dịch
vụ vận chuyển nhiều mặt hàng trong cùng ngày. Ngoài các van áp suất cao, chúng tôi còn cung cấp
một dòng hoàn chỉnh các lò phản ứng và bình chịu áp lực cũng như một dòng hệ thống bơm và van
dụng cụ mở rộng.

High Pressure 15-21AF1HM6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 15-21AF2HM6
High Pressure 10-21AF4HM6
High Pressure 10-21AF6HM6
High Pressure 20-21LF4HM6
High Pressure 20-21LF6HM6
High Pressure 20-21LF9HM6
High Pressure 20-21LF12HM6
High Pressure 20-21LF16HM6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 60-21HF2HM6
Phụ kiên High Pressure 60-21HF4HM6
High Pressure 60-21HF6HM6
High Pressure 60-21HF9HM6
High Pressure 30-21HF16HM6
High Pressure 60-21XF4HM6
High Pressure 60-21XF6HM6
High Pressure 30-21NFAHM6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 30-21NFBHM6
High Pressure 30-21NFCHM6
Phụ kiên High Pressure 30-21NFDHM6
High Pressure 10-21NFFHM6
High Pressure 10-21NFHHM6
Bơm chất lỏng High Pressure T6058
High Pressure T6036
High Pressure T6025
High Pressure T6016 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure T6012
Bơm chất lỏng High Pressure T6010
High Pressure T6006
High Pressure T6005
High Pressure T6003
High Pressure T7568
High Pressure T7557 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bơm chất lỏng High Pressure T7539
High Pressure T7525
High Pressure T7519
High Pressure T7516
High Pressure T7510
High Pressure T7507
High Pressure T7505 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bơm điều khiển khí High Pressure S-216-J-10
High Pressure S-216-JN-10
High Pressure S-216-JR-10
High Pressure S-216-JNR-10
High Pressure S-216-J-20
High Pressure S-216-JN-20

High Pressure P410 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure P421
High Pressure P434
High Pressure P464
Bơm điều khiển khí High Pressure P4114
High Pressure P4203
High Pressure P4333 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Máy tăng áp High Pressure S-86
High Pressure S-86-JN-2
High Pressure S-86-JN-5
Máy tăng áp High Pressure S-86-JN-15
High Pressure S-86-JN-30
High Pressure S-86-JN-60
High Pressure S-86-JN-100
High Pressure S-86-JN-135 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure S-486-JN-2
High Pressure S-486-JN-5
High Pressure S-486-JN-15
High Pressure S-486-JN-30
Máy tăng áp High Pressure S-486-JN-60
High Pressure S-486-JN-100
High Pressure S-486-JN-135 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure P4BS010
High Pressure P4BS034
High Pressure P4BS050
High Pressure P4BS080
High Pressure S010P4BS010
Máy tăng áp High Pressure S034P4BS034
High Pressure S050P4BS050 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure P4AA4P
High Pressure 4P4AA4PCT
High Pressure P4AA4PCT
High Pressure AA4P4AA4PCT
Bơm chuyên dụng High Pressure PT2020
High Pressure eTensifier 46
Lò phản ứng đóng chốt High Pressure eTensifier 60
High Pressure eTensifier 87 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bơm chuyên dụng High Pressure eTensifier 100
High Pressure eTensifier 125
High Pressure eTensifier 160
High Pressure eTensifier 237
High Pressure eTensifier 365
High Pressure 87-6-5
High Pressure 62-6-10
High Pressure 50-6-15 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure 37-6-30
Van kim chặn và chảy máu High Pressure
Sản phẩm dầu khí High Pressure
Sản phẩm hydro High Pressure
Phụ kiện High Pressure
Đa tạp tiêu chuẩn và tùy chỉnh High Pressure
Van công nghiệp High Pressure
Đồng hồ đo áp suất High Pressure
Dụng cụ High Pressure
Van nhiệt độ cực cao High Pressure
Thông tin van High Pressure – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Sản phẩm và hệ thống máy bơm High Pressure
Máy bơm điều khiển bằng không khí hiệu suất cao dòng T High Pressure
Máy bơm điều khiển bằng không khí Sprague High Pressure
Máy tăng áp khí Sprague High Pressure
Hệ thống điện đóng gói High Pressure – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Hệ thống bơm điện eTensifier High Pressure
Hệ thống điều khiển máy bơm tự động PT2020 High Pressure
Bộ tăng cường thủy lực: 150.000 psi High Pressure
Máy phát điện bơm áp lực bằng tay High Pressure
Lò phản ứng & Bình chịu áp lực High Pressure
Hướng dẫn lựa chọn lò phản ứng High Pressure
Lò phản ứng vòng chữ O dòng OC High Pressure
Lò phản ứng đóng kín gioăng High Pressure
Lò phản ứng đóng chốt High Pressure – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Lò phản ứng lá cỏ ba lá High Pressure
Đóng vòng chữ O của lò phản ứng “R” High Pressure
Lò phản ứng loạt hình ống High Pressure
Lò phản ứng vi mô dòng “MS” High Pressure
Lò phản ứng dòng “MB” High Pressure
Thủy lực Staffordshire High Pressure
Bộ nguồn căng bu-lông High Pressure
Gói năng lượng thử nghiệm Hydro điều khiển bằng không khí High Pressure
Thiết bị áp suất riêng biệt High Pressure
Ống cao áp chất lượng – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Phụ kiện và máy ghi biểu đồ High Pressure
Cơ sở kiểm tra áp suất High Pressure

High Pressure BC-4 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure BC-5
High Pressure BC-6
High Pressure CL-1
High Pressure CL-2
High Pressure CL-3 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bình áp suất High Pressure CL-8
High Pressure CL-9
High Pressure TOC1-20
High Pressure TOC3-20
High Pressure TOC5-20
High Pressure TOC7-20
High Pressure TOC9-20 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure TOC11-20
High Pressure TOC13-20
High Pressure TOC15-20
High Pressure TOC17-20
High Pressure TOC19-20
High Pressure TOC21-20
Bình áp suất High Pressure TOC23-20
High Pressure TOC25-20 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure TOC27-20
High Pressure TOC29-20
High Pressure TOC31-20
High Pressure TOC1-40
High Pressure TOC3-40
High Pressure TOC5-40
High Pressure TOC7-40
High Pressure TOC9-40
High Pressure TOC11-40 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
High Pressure TOC13-40
High Pressure TOC15-40
High Pressure TOC17-40
Lò phản ứng đóng chốt High Pressure TOC19-40
High Pressure TOC21-40
High Pressure TOC23-40
High Pressure TOC25-40
High Pressure TOC27-40
Bình áp suất High Pressure TOC29-40
High Pressure TOC31-40 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com 
High Pressure TOC1-60
High Pressure TOC3-60
High Pressure TOC5-60
High Pressure TOC7-60
High Pressure TOC9-60
High Pressure TOC11-60
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm High Pressure tại Việt Nam
High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

 

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bình áp suất High Pressure chính hãng giá tốt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *