Sale!

Bộ truyền động MODU đại lý chính hãng

$868.00 (Reference price)

CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng các sản phẩm Modu Đan Mạch tại thị trường Việt Nam giá tốt nhất:
Van bi Modu
Van kiểm tra Modu
Van bướm Modu
Thiết bị truyền động Modu
Van điều khiển Modu
Van áp suất Modu
Hãy liên hệ với chung tôi để giải đáp các nhu cầu ứng dụng thiết bị của bạn qua hotline: 0909.119.181 – Email: nga.vo@chauthienchi.com

MODU Valves A/S (trước đây là Mars Valve Europe A/S) được thành lập vào năm 2017 bởi mười chuyên gia kỳ cựu trong ngành.

Van bi MODU Valves MODU 83 DN08
MODU 83 DN10
MODU 83 DN15
MODU 83 DN20
MODU 83 DN25  MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU 83 DN32
Van MODU 83 DN40
MODU 83 DN50
Van MODU 83 DN65
MODU 88 DN08
MODU 88 DN10
MODU 88 DN15
MODU 88 DN20
MODU 88 DN25
MODU 88 DN32
MODU 88 DN40
MODU 88 DN50
MODU 88 DN65
Van bi MODU Valves MODU 88 DN80
MODU 88 DN100
MODU 55 DN15
MODU 55 DN20
MODU 55 DN25
MODU 55 DN32
MODU 55 DN40
MODU 55 DN50
MODU 55 DN65
MODU 55 DN80
MODU 55 DN100
MODU 77 DN10
MODU 77 DN15
MODU 77 DN20
MODU 77 DN25

MODU 99 DN125
MODU 99 DN150
MODU 88HJ DN08
MODU 88HJ DN15
MODU 88HJ DN20
MODU 88HJ DN25
MODU 88HJ DN32
Van bi MODU Valves MODU 88HJ DN40
MODU 88HJ DN50
MODU 88HJ DN65 MODU Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU 88HJ DN80
MODU 88HJ DN100
MODU 88LT DN08
MODU 88LT DN15
MODU 88LT DN20
MODU 88LT DN25
Van MODU 88LT DN32
MODU 88LT DN40
MODU 88LT DN50
MODU 88LT DN65
MODU 88LT DN80
MODU 88LT DN100
MODU Valves HYDRA DN08
MODU Valves HYDRA DN15
MODU Valves HYDRA DN20
MODU Valves HYDRA DN25
MODU Valves HYDRA DN32
Van MODU Valves Viet Nam HYDRA DN40
MODU Valves HYDRA DN50
MODU Valves HYDRA DN65
MODU Valves HYDRA DN80
MODU Valves HYDRA DN100
Van bi MODU Valves NIX 1/4” PN69
MODU Valves NIX 3/8” PN40
MODU Valves NIX 1/2” PN40
MODU Valves NIX 3/4” PN32  MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves NIX 1” PN32
MODU Valves NIX 1-1/4” PN25
MODU Valves NIX 1-1/2” PN25
MODU Valves NIX 2”PN25
MODU 22 1/4”
MODU 22 3/8”
MODU 22 1/2”
MODU 22 3/4”
MODU 22 1”
MODU 22 1-1/4”  MODU Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

MODU Valves Merkur Lug Marine DN100 PN16
MODU Valves Merkur Lug Marine DN125 PN16
MODU Valves Merkur Lug Marine DN150 PN16
MODU Valves Merkur Lug Marine DN200 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN250 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN300 PN10
Van bướm MODU Valves Merkur Lug Marine DN350 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN400 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN450 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN500 PN10
MODU Valves Merkur Lug Marine DN600 PN10
MODU Valves GAR-SEAL DN40 PN16   MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves GAR-SEAL DN50 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN65 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN80 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN100 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN125 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN150 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN200 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN250 PN16
Van bướm MODU Valves GAR-SEAL DN300 PN16
MODU Valves GAR-SEAL DN350 PN10
MODU Valves GAR-SEAL DN400 PN10
MODU Valves GAR-SEAL DN450 PN10
MODU Valves GAR-SEAL DN500 PN10
MODU Valves GAR-SEAL DN600 PN10  MODU Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves 3D-15-11
MODU Valves 3D-15-14
MODU Valves 3D-50-17
MODU Valves 3D-50-22
MODU Valves 3D-120-22
MODU Valves 3D-120-27
MODU Valves XJ-80-27
MODU Valves XK-80-36
MODU Valves XJ-300-F14
MODU Valves XJ-300-F16
Thiết bị truyền động MODU Valves VENUS SR-52
MODU Valves VENUS SR-63
MODU Valves VENUS SR-75
MODU Valves VENUS SR-83
MODU Valves VENUS SR-92
MODU Valves VENUS SR-105
MODU Valves VENUS SR-125 MODU Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves VENUS SR-140
MODU Valves VENUS SR-160
MODU Valves VENUS SR-190

MODU Valves MSB-F34-EXT (F03-F04)
MODU Valves MSB-F57 (F05-F07)
MODU Valves MSB-F57-EXT (F05-F07)
MODU Valves MSB-F71 (F07-F10)
MODU Valves MSB-F71 (F07-F10)
MODU Valves MSB-F34 (F03-F04)
MODU Valves MSB-F34-EXT (F03-F04)
MODU Valves MSB-F57-EXT (F05-F07)
MODU Valves TSM 83 DN08-10F
MODU Valves TSM 83 DN15F
MODU Valves TSM 83 DN20F
MODU Valves TSM 83 DN25F
MODU Valves TSM 83 DN32F
MODU Valves TSM 83 DN40F
MODU Valves TSM 83 DN50F
MODU Valves TSM 88 DN08-10F
MODU Valves TSM 88 DN15F
MODU Valves TSM 88 DN20F
MODU Valves TSM 88 DN25F  MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves TSM 88 DN32F
MODU Valves TSM 88 DN40F
MODU Valves TSM 88 DN50F
MODU Valves TSM 88 DN65F
MODU Valves TSM 88 DN80F
MODU Valves TSM 88 DN100F
MODU Valves CSX-A
MODU Valves CSX-B
MODU Valves CSX-C
MODU Valves CSX-D
MODU Valves CSX-E
MODU Valves CSX-F
MODU Valves CSX-G
MODU CSX-H
MODU Valves X01a
MODU Valves X01
MODU Valves X02a
MODU Valves X02
MODU Valves X03a   MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves X03
Giá đỡ MODU Valves K01
MODU Valves K01a
MODU Valves K02
MODU Valves K02a
MODU Valves K07
MODU Valves K03
MODU Valves K08

MODU Valves 6DR4004-2D  MODU Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves 6DR4004-3D
MODU Valves 6DR4004-4D
MODU Valves TGX:16152-328
MODU Valves TGX:16152-350
MODU Valves TGX:16152-364
MODU Valves TGX:16152-348
MODU Valves 6DR4004-8V
MODU Valves 6DR4004-8L
Van MODU Valves 6DR4004-8VK
MODU Valves 6DR4004-8VL
MODU Valves 6DR4004-3N
MODU Valves 6DR4004-3M
MODU Valves TGX:16152-595
MODU Valves TGX:16152-1210
MODU Valves TGX:16152-1215
MODU Valves TGX:16152-110 Van bi MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves 6DR4004-8S
MODU Valves 6DR4004-5PB
MODU Valves 6DR4004-5PL
MODU Valves 6DR4004-1B
MODU Valves 6DR4004-1C1
Van MODU Valves A5E03436620
MODU Valves A5E03436655
MODU Valves A5E03436664
MODU Valves A5E03436683
MODU Valves 7NG4124-0AA00  Van bướm MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU 7NG4131-0AA00
MODU Valves 7MF4997-1DB
MODU Valves A5E00078030
MODU Valves A5E00524070
MODU Valves TZID-C
Van kiểm tra MODU Valves SLCW DN08
MODU Valves SLCW DN10
MODU Valves SLCW DN15
MODU Valves SLCW DN20
MODU Valves SLCW DN25
MODU Valves SLCW DN32
MODU Valves SLCW DN40
MODU Valves SLCW DN50
MODU Valves WC100 DN15
Van kiểm tra MODU Valves WC100 DN20
MODU Valves WC100 DN25
MODU Valves WC100 DN32   Van cầu MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves WC100 DN40
MODU Valves WC100 DN50

MODU Valves T030
MODU Valves S83 DN08F-10F
MODU Valves S83 DN15F-20F
MODU Valves S83 DN25F-32F
Van piston MODU Valves S83 DN40F-50F
MODU Valves S88 DN08F-20F
MODU Valves S88 DN25F-32F
MODU Valves S88 DN40F-50F
MODU Valves S88 DN65F-100F
Bộ điều chỉnh áp suất MODU Valves PS4S
MODU Valves PS4I
MODU Valves PS7
MODU Valves PS7S
MODU Valves PS7SS
MODU Valves PRV25/2S
MODU Valves PRV25I
MODU Valves PRV25/2SG
Bộ điều chỉnh áp suất MODU Valves PRV25IG
MODU PRW25/2S
MODU Valves PRW25I
MODU Valves PS30SS
MODU Valves PS30
MODU Valves PS31SS
MODU Valves PS31
MODU Valves PRV30SS
MODU Valves R30
MODU Valves PRV31SS
MODU Valves R31
MODU Valves PRV41SS
MODU Valves R41
Bộ điều chỉnh áp suất MODU Valves PS46S
MODU Valves PS46ST
MODU Valves PS46SN
MODU Valves PS47
MODU Valves PS47I
MODU Valves PRV300
MODU Valves R300
Bẫy hơi MODU Valves PE986
MODU Valves PP981
Bẫy hơi MODU Valves PI998
MODU Valves PI991
MODU Valves PC25
Máy khử khí MODU Valves P10
MODU Valves UC-820
MODU Valves UC-720
MODU Valves SV32

Bộ truyền động MODU ELR 2.1
MODU Valves ELR 2.2
MODU Valves ELR 2.3
MODU Valves EL12
Bộ truyền động MODU Valves EL20
MODU Valves EL45
MODU Valves EL45.1
MODU Valves EL45.2
MODU  EL80 Bộ truyền động MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động MODU Valves EL80.1
MODU EL80.2
MODU Valves EL120
MODU Valves EL120.1
MODU EL120.2
MODU EL 250.1
MODU EL 250.2
MODU Valves PA10
MODU Valves PA206
MODU Valves PA281
MODU Valves PA341
Bộ truyền động MODU PA436
MODU Valves PA80
Bộ truyền động MODU PA80D
MODU Valves PA80T
MODU Valves OVF40S
MODU OVF40I Bộ truyền động MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves VPC26S
MODU Valves VPC26i
MODU Valves VPA26/2S
MODU Valves VPA26/2I
MODU Valves V403S
MODU Valves V403I
MODU Valves V253
MODU Valves PWV40I
Thiết bị truyền động MODU V40S
MODU Valves V40I
MODU Valves PAV21
MODU Valves PPI-63
MODU Valves PPI-90
Thiết bị truyền động MODU Valves PPV25G
MODU Valves PPV25I
MODU Valves PV25G-OF
MODU PV25I-OF
MODU Valves V25/2G – PN 16
MODU Valves V25/2S – PN 16
MODU Valves V25/2i – PN 16

MODU BDVL
MODU Valves HVV
MODU Valves AFZ
MODU Valves VB21
MODU Valves VB21M
MODU Valves CDV32
MODU Valves UBS90/4
MODU Valves UBS90/6
MODU Valves UBS90 Van MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Van MODU Valves UCX90
MODU Valves UBS20 (A)
MODU Valves UBS20 (B)
MODU Valves UBS20
MODU Valves UTS22
MODU Valves UTS22LC
MODU Valves UFS32 – 4,5
MODU Valves UFS32 – 10
MODU Valves UFS32 – 14
MODU Valves UFS32 – 21
MODU Valves UFS32 – 32
MODU Valves UFS32
MODU Valves UDT46 (Hot)
MODU Valves UDT46 (Cold)
MODU Valves UDT46
MODU Valves UCX41
MODU Valves BM…HC04
MODU Valves BM…HC05
MODU Valves BM…HC06
MODU Valves BM…HC08
MODU Valves BM…HC10
Bộ truyền động MODU BSS20
MODU BM140
Actuator MODU  BM80
MODU  BM45
MODU BM35
MODU Valves BM32
MODU Valves BM24
MODU Valves BM20
MODU Valves TSW22
MODU Valves TH35/2
MODU Valves TH35/3
MODU Valves TH36/4
MODU Valves TH36/6
MODU Valves TH21
MODU Valves TH21LC
MODU Valves TH32Y

MODU Valves SRS11
MODU Valves SRS14  Van MODU Vietnam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
MODU Valves AF-300B
MODU Valves LOTO

Venus Single-acting
Pneumatic actuator
SR, spring-return – air/spring
NBR -20 til 80°C
High quality industrial pneumatic actuator
Robust anodized aluminum casing / body
ISO5211 connection
VDI / VDE connection for position indication
NAMUR connection for solenoid valves
Mounted with plastic/metal indicator for inductive sensors
Spring cartridges installed for mechanical failsafe function

Venus diễn xuất đơn lẻ
Thiết bị truyền động khí nén
SR, lò xo hồi vị – không khí/lò xo
NBR -20 đến 80°C
Thiết bị truyền động Modu khí nén công nghiệp chất lượng cao
Vỏ/thân nhôm anodized chắc chắn
Kết nối ISO5211
Kết nối VDI/VDE để chỉ báo vị trí
Kết nối NAMUR cho van điện từ
Được gắn chỉ báo bằng nhựa/kim loại cho cảm biến cảm ứng
Hộp mực lò xo được lắp đặt cho chức năng an toàn cơ học

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm thiết bị truyền động MODU tại Việt Nam
MODU Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ truyền động MODU đại lý chính hãng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *