Sale!

Bộ truyền động van Controlli actuator valve chính hãng giá tốt Việt Nam

$290.00 (Reference price)

Công ty TNHH Châu Thiên Chí chuyên cung cấp các sản phẩm Controlli SpA chính hãng giá tốt

Bộ truyền động van Controlli actuator valve

https://chauthienchi.com/

 

CONTROLLI ngày nay được công nhận là công ty hàng đầu của Ý trong thị trường Tự động hóa Tòa nhà và là tiêu chuẩn trong Châu Âu trong phân khúc van và thiết bị truyền động van. Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor – Công ty TNHH Châu Thiên Chí.
– Thiết bị truyền động van Controlli Italy
– Cảm biến Controlli Spa
– Trạm biến áp iSMA ControlLI Spa
– Màn hình cảm ứng iSMA ControlLI
– Bộ điều khiển phòng iSMA ControlLI
– I/O’s iSMA ControlLI Italy

ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI CỦA CONTROLLI BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM VÀ HỆ THỐNG ĐỂ KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC NHÀ MÁY HVAC VÀ CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP.
CONTROLLI ELECTRO-THERMAL ACTUATORS, 90N (NORMALLY CLOSED ON MICRA VALVES)
Controlli thiết bị truyền động nhiệt điện, 90N (Thường đóng trên van MICRA)
Controlli MVX21R
Thiết bị truyền động Controlli CTC Vietnam MVX41R
Controlli MVX57 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI ELECTRO-THERMAL ACTUATORS, 140N (NORMALLY CLOSED ON MICRA VALVES)
Controlli thiết bị truyền động nhiệt điện, 140N (Thường đóng trên van MICRA)
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor MVX22R
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam MVX42R
Controlli MVX52 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI ELECTRO-THERMAL ACTUATORS, 90N (NORMALLY OPEN ON MICRA VALVES)
Controlli thiết bị truyền động nhiệt điện, 90N (Thường mở trên van MICRA)
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MVR230V
Thiết bị truyền động Controlli CTC Vietnam MVR230MV
Controlli MVR24V – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MVR24MV
CONTROLLI 2-WAY FAN-COIL VALVES PN16 (2.5MM STROKE FOR MVX ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 2 chiều PN16 (hành trình 2.5 mm cho bộ truyền động MVX)
Controlli VSX09P
Controlli VSX10P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli CTC Vietnam VSX11P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSX12P
Controlli VSX13
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor VSX13P
Controlli VSX21
Controlli VSX21P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSX24P
Controlli VSX26P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY FAN-COIL VALVES PN16 (5.5MM STROKE FOR MVT ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 2 chiều PN16 (hành trình 5.5 mm cho bộ truyền động MVX)
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSXT09P
Controlli VSXT10P
Thiết bị truyền động Controlli CTC Vietnam VSXT11P
Controlli VSXT12P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli VSXT13
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSXT13P
Controlli VSXT1P
Controlli VSXT21P
Controlli VSXT24P
Controlli VSXT26P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY FAN-COIL VALVES PN16 (2.5MM STROKE FOR MVX ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 3 chiều PN16 (hành trình 2.5mm cho bộ truyền động MVX)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMX09P
Controlli VMX10P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMX11P
Controlli VMX12P
Controlli VMX13 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Controlli VMX13P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMX21
Controlli VMX21P
Controlli VMX24P
Controlli VMX26P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY FAN-COIL VALVES PN16 (5.5MM STROKE FOR MVT ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 3 chiều PN16 (hành trình 5.5mm cho bộ truyền động MVX)
Controlli VMXT09P
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMXT10P
Controlli VMXT11P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMXT12P
Controlli VXMT1P
Controlli VMXT13P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMXT21P
Controlli VMXT24P
Controlli VMXT26P
CONTROLLI 3-WAY 4-PORTS FAN-COIL VALVES PN 16 (2.5 MM STROKE FOR MVX ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 3 chiều 4 cổng PN 16 (hành trình 2.5 mm cho bộ truyền động MVX)
Controlli VTX09P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VTX10P
Controlli VTX11P
Controlli VTX12P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VTX13
Controlli VTX13P – Best price – Stock – Download Catalogue PDF
Controlli VTX21
Controlli VTX21P
Controlli VTX26P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY 4-PORTS FAN-COIL VALVES PN 16 (5.5 MM STROKE FOR MVT ACTUATORS)
Controlli van cuộn dây quạt 3 chiều 4 cổng PN 16 (hành trình 5.5 mm cho bộ truyền động
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VTXT09P
Controlli VTXT10P
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VTXT11P
Controlli VTXT12P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli VTXT13P
Controlli VTXT1P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VTXT21P
Controlli VTXT24P
Controlli VTXT26P
CONTROLLI ACCESSORIES FOR MICRA VALVES
Controlli 2FGB40R – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 2FGB50
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FGB65
Controlli 2FGB80
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FGB100
Controlli 2FGB125
Controlli 2FGB150 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2 WAY FLANGED VALVE BODY PN16 -10°C / +200°C
Controlli thân van mặt bích 2 chiều PN16 -10°C / +200°C
Controlli 2FGA150R0
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FGA15R1
Controlli 2FGA15R2
Controlli 2FGA15R3
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FGA15
Controlli 2FGA20 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 2FGA25
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FGA32
Controlli 2FGA40
Controlli 2FGA50
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FGA65
Controlli 2FGA80 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FGA100
CONTROLLI 2-WAY BALANCED PLUG VALVES PN16 FOR HIGH DIFFERENTIAL PRESSURE
Controlli van cắm cân bằng 2 chiều PN16 cho chênh lệch áp suất cao
2FGB65B
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam 2FGB80B
2FGB100B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FGB125B
2FGB150B
CONTROLLI 2-WAY FLANGED VALVES PN16 – HIGH CLOSE-OFF PRESSURE & HIGH FLOW RATE
Controlli van mặt bích 2 chiều PN16 – áp suất đóng cao & lưu lượng cao
Controlli 2FGA200B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY VALVES PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli van 2 chiều PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli 2FSA25R4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FSA25R7
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FSA25
Controlli 2FSA32
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor 2FSA40
Controlli 2FSA50
Controlli 2FSA65 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY BALANCED PLUG VALVES PN25 FOR HIGH DIFFERENTIAL PRESSURE
Contrlli van cắm cân bằng 2 chiều PN25 cho chênh lệch áp suất cao
Controlli 2FSA25BR4 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FSA25BR7
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FSA25B
Controlli 2FSA32B
Controlli 2FSA40B
Controlli 2FSA50B
Controlli 2FSA65B
Controlli 2FSA80B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY FLANGED VALVES PN40 (-10°C / +230°C)
Controlli van mặt bích 2 chiều PN40 (-10°C / +230°C)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FAA15R2
Controlli 2FAA15 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FAA20
Controlli 2FAA25
Controlli 2FAA32
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor 2FAA40
Controlli 2FAA50
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FAA65
Controlli 2FAA80 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY FLANGED VALVES PN40 (-20°C / +350°C)
Controlli van mặt bích 2 chiều PN40 (-20°C / +350°C)
Controlli 2FAA15PR2
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FAA15P
Controlli 2FAA20P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FAA25P
Controlli 2FAA32P
Controlli 2FAA40P
Controlli 2FAA50P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FAA65P
Controlli 2FAA80P
CONTROLLI 2-WAY BALANCED PLUG VALVES PN40 FOR HIGH DIFFERENTIAL PRESSURE
Controlli van cắm cân bằng 2 chiều PN40 cho chênh lệch áp suất cao
Controlli 2FAA25B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FAA32B
Controlli 2FAA40B
Controlli 2FAA50B
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FAA65B
Controlli 2FAA80B
Controlli 2FAA100B – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Controlli 2FAA125B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY FLANGED VALVES PN40 – HIGH CLOSE-OFF PRESSURE & HIGH FLOW RATE
Controlli van mặt bích 2 chiều PN40 – áp suất đóng cao & lưu lượng cao
Controlli 2FAA150B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 (-10° ÷ 140°C) THREADED CONNECTIONS
Controlli van 3 chiều PN16 (-10°  140°C) nối ren
Controlli 3TGB15BR2
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3TGB15BR3
Controlli 3TGB15B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3TGB15FR2
Controlli 3TGB15FR3
Controlli 3TGB15F
Controlli VMB3
Controlli VMB4
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMB5
Controlli VMB6
Controlli VMB8 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli phụ kiện van micra
Manual control for V.X valve VXC
Điều khiển bằng tay cho van V.X VXC
CONTROLLI MOTORIZED VALVES VS / VD
Controlli van động cơ VS/VD – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VS21
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VS22
Controlli VS23
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor VS41
Controlli VS42
Controlli VS43 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli VD21
Controlli VD22 – Best price – Stock – Download Catalogue PDF
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VD23
Controlli VD41
Controlli VD42
Controlli VD43 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI ELECTRO-THERMAL ACTUATORS FOR MANIFOLDS AND RADIANT PANELS
Controlli thiết bị truyền động nhiệt điện cho ống góp và tấm bức xạ
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MVR230
Controlli MVR230M
Controlli MVR24
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MVR24M
Controlli MVR230Cx – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MVR230MCx
Controlli MVR24Cx
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MCR24MCx
CONTROLLI MCA, UNIVERSAL ELECTRO-THERMAL ACTUATORS
Controlli MCA, thiết bị truyền động điện nhiệt đa năng
Controlli MCA230 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MCA23M
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MCA24
Controlli MCA24M
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MCA230L
Controlli MCA230LM – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli MCA24L
Controlli MCA24LM
CONTROLLI 2-WAY VALVES (Formerly VSB11)
Controlli van 2 chiều (trước đây là VSB11)
Controlli 2TGB15BR00 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2TGB15BR0
Controlli 2TGB15BR1
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2TGB15BR2
Controlli 2TGB15BR3
Controlli 2TGB15B
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2TGB15FR00
Controlli 2TGB15FR0 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 2TGB15FR1
Controlli 2TGB15FR2
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2TGB15FR3
Controlli 2TGB15F
CONTROLLI 2-WAY VALVES VSB
Controlli van 2 chiều VSB – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VBS3
Controlli VSB4
Controlli VSB5
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSB6
Controlli VSB8
Controlli VSB8A – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY VALVES PN16 (-10° ÷ 140°C) FLANGED CONNECTIONS
Controlli van 2 chiều PN16 (-10° 140°C) kết nối mặt bích
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VSB3F
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSB4F 
Controlli VSB5F
Controlli VSB6F – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VSB8F
Controlli VSB8AF – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY VALVES PN16 – TIGHT CLOSE-OFF
Controlli van 2 chiều PN16 – đóng kín
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSBP3M
Controlli VSBP4M
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VSBP5M
Controlli VSBP6M – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSBP8M
CONTROLLI 2-WAY VALVES PN16
Controlli van 2 chiều PN16
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VSBT3
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VSBT4
VSBT5 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
VSBT6
CONTROLLI 2-WAY VALVES PN16 – HIGH CLOSE-OFF
Controlli van 2 chiều PN16 – đóng cao
Controlli 2TGA20B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2TGA25B
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 2TGA32B
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2TGA40B
Controlli 2TGA50B – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2-WAY BRONZE VALVES PN16, THREADED CONNECTIONS
Controlli van đồng 2 chiều PN16, nối ren
Controlli 2TBB15R1
Controlli 2TBB15R2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2TBB15R3
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2TBB15
Controlli 2TBB20
Controlli 2TBB32
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 2TBB40
Controlli 2TBB50 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 2 WAY FLANGED VALVE BODY PN16 -10°C / +150°C
Controlli thân van mặt bích 2 chiều PN16 -10°C / +150°C
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 2FGB25R4
Controlli 2FGB25R7 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 2FGB25
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 2EGB40
Controlli VMB8A
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 (-10° ÷ 140°C) FLANGED CONNECTIONS
Controlli van 3 chiều PN16 (-10° 140°C) kết nối mặt bích
Controlli VMB3F – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMB4F
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMB5F
Controlli VMB8F – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMB8AF
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 TIGHT CLOSE-OFF
Controlli van 3 cửa PN16 đóng chặt
Controlli VMBP3M – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMBP4M
Controlli VMPB5M
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMPB6M
Controlli VMPB8M – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16
Controlli van 3 ngã PN16
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMBT3
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMBT4
Controlli VMBT5
Controlli VMBT6 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY BRONZE VALVES PN16, THREADED CONNECTIONS
Controlli van đồng 3 ngã PN16, nối ren
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3TBB15
Controlli 3TBB20
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3TBB25
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3TBB32
Controlli 3TBB40
Controlli 3TBB50 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY FLANGED VALVES PN16 (-10°C / +150°C)
Controlli van mặt bích 3 chiều PN16 (-10°C / +150°C)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FGB25R4
Controlli 3FGB25R7
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB25
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FGB40R19
Controlli 3FGB40 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FGB5
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB65
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FGB80
Controlli 3FGB100
Controlli 3FGB125 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB150
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli 3FSA25R4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25R7
Controlli 3FSA25 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FSA32 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA40
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA50
Controlli 3FSA65 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FSA80
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +300°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +300°C)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25SR4
Controlli 3FSA25SR7 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA25S
Controlli 3FSA32S
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA40S
Controlli 3FSA50S
Controlli 3FSA65S – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FSA80S – Best price – Stock – Download Catalogue PDF
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN40 (-10°C / +230°C)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA25R4
Controlli 3FAA25R7
Controlli 3FAA25 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA32
Controlli 3FAA40
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA50
Controlli 3FAA65
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA80
Controlli 3FAA100 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FAA125
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-30°C / +350°)
Controlli van 3 chiều PN40 (-30°C / +350°)
Controlli 3FAA25PR4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA25PR7
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA25P
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA32P
Controlli 3FAA40P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FAA50P
Controlli 3FAA65P
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA80P
Controlli 3FAA100P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA125P
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR CONTROLLI VALVES
Controlli bộ truyền động – liên kết van cho van điều khiển
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG22
Controlli AG50
Controlli AG51 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG52
Controlli AG62
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG63
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR VALVES FROM OTHER MANUFACTURERS
Controlli thiết bị truyền động – liên kết van cho van từ các nhà sản xuất khác
Controlli AG53
Controlli AG54 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG60-01
Controlli AG60-02
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG60-03
Controlli AG60-07 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli AG60-10
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMB8A
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 (-10° ÷ 140°C) FLANGED CONNECTIONS
Controlli van 3 chiều PN16 (-10° 140°C) kết nối mặt bích
Controlli VMB3F – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMB4F
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMB5F
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor VMB8F
Controlli VMB8AF – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 TIGHT CLOSE-OFF
Controlli van 3 cửa PN16 đóng chặt
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMBP3M
Controlli VMBP4M
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMPB5M
Controlli VMPB6M – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMPB8M
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16
Controlli van 3 ngã PN16
Controlli VMBT3 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMBT4
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMBT5
Controlli VMBT6
CONTROLLI 3-WAY BRONZE VALVES PN16, THREADED CONNECTIONS
Controlli van đồng 3 ngã PN16, nối ren
Controlli 3TBB15 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3TBB20
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3TBB25
Controlli 3TBB32 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3TBB40
Controlli 3TBB50
CONTROLLI 3-WAY FLANGED VALVES PN16 (-10°C / +150°C)
Controlli van mặt bích 3 chiều PN16 (-10°C / +150°C)
Controlli 3FGB25R4 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FGB25R7
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB25
Controlli 3FGB40R19
Controlli 3FGB40 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FGB5
Controlli 3FGB65 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB80
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FGB100
Controlli 3FGB125
Controlli 3FGB150 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli 3FSA25R4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25R7
Controlli 3FSA25 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FSA32
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA40
Controlli 3FSA50
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA65
Controlli 3FSA80 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +300°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +300°C)
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA25SR4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25SR7
Controlli 3FSA25S – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA32S
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA40S
Controlli 3FSA50S
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA65S
Controlli 3FSA80S – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN40 (-10°C / +230°C)
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA25R4
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor 3FAA25R7
Controlli 3FAA25
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA32
Controlli 3FAA40 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FAA50
Controlli 3FAA65
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA80
Controlli 3FAA100 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA125
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-30°C / +350°)
Controlli van 3 chiều PN40 (-30°C / +350°)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA25PR4
Controlli 3FAA25PR7
Controlli 3FAA25P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA32P
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA40P
Controlli 3FAA50P
Controlli 3FAA65P – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Controlli 3FAA80P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA100P
Controlli 3FAA125P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR CONTROLLI VALVES
Controlli bộ truyền động – liên kết van cho van điều khiển
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG22
Controlli AG50 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG51
Controlli AG52
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG62
Controlli AG63 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR VALVES FROM OTHER MANUFACTURERS
Controlli thiết bị truyền động – liên kết van cho van từ các nhà sản xuất khác
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG53
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG54
Controlli AG60-01 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli AG60-02
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG60-03
Controlli AG60-07
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG60-10
Controlli VMB8A – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 (-10° ÷ 140°C) FLANGED CONNECTIONS
Controlli van 3 chiều PN16 (-10° 140°C) kết nối mặt bích
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMB3F
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor VMB4F
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMB5F
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMB8F
Controlli VMB8AF – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16 TIGHT CLOSE-OFF
Controlli van 3 cửa PN16 đóng chặt
Controlli VMBP3M
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VMBP4M
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMPB5M
Controlli VMPB6M – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VMPB8M
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN16
Controlli van 3 ngã PN16
Controlli VMBT3
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VMBT4
Controlli VMBT5 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli VMBT6
CONTROLLI 3-WAY BRONZE VALVES PN16, THREADED CONNECTIONS
Controlli van đồng 3 ngã PN16, nối ren
Controlli 3TBB15 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3TBB20
Controlli 3TBB25
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3TBB32
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3TBB40
Controlli 3TBB50 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY FLANGED VALVES PN16 (-10°C / +150°C)
Controlli van mặt bích 3 chiều PN16 (-10°C / +150°C)
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FGB25R4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FGB25R7
Controlli 3FGB25
Controlli 3FGB40R19
Controlli 3FGB40 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FGB5
Controlli 3FGB65 – Best price – Stock – Download Catalogue PDF
Controlli 3FGB80
Controlli 3FGB100
Controlli 3FGB125 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FGB150
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +230°C)
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA25R4
Controlli 3FSA25R7 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25
Controlli 3FSA32
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA40
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA50
Controlli 3FSA65 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Controlli 3FSA80 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN25 (-10°C / +300°C)
Controlli van 3 chiều PN25 (-10°C / +300°C)
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA25SR4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FSA25SR7
Controlli 3FSA25S – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FSA32S
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FSA40S
Controlli 3FSA50S
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor 3FSA65S
Controlli 3FSA80S – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-10°C / +230°C)
Controlli van 3 chiều PN40 (-10°C / +230°C)
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA25R4
Controlli 3FAA25R7 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FAA25
Controlli 3FAA32
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA40
Controlli 3FAA50 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli 3FAA65
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA80
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA100
Controlli 3FAA125 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI 3-WAY VALVES PN40 (-30°C / +350°)
Controlli van 3 chiều PN40 (-30°C / +350°)
Controlli 3FAA25PR4
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam 3FAA25PR7
Controlli 3FAA25P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA32P
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA40P
Controlli 3FAA50P
Controlli 3FAA65P – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam 3FAA80P
Controlli 3FAA100P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli 3FAA125P
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR CONTROLLI VALVES
Controlli bộ truyền động – liên kết van cho van điều khiển
Controlli AG22 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG50
Controlli AG51
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG52
Controlli AG62 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG63
CONTROLLI ACTUATORS-VALVE LINKAGES FOR VALVES FROM OTHER MANUFACTURERS
Controlli thiết bị truyền động – liên kết van cho van từ các nhà sản xuất khác
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam AG53
Controlli AG54 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli AG60-01
Controlli AG60-02
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli AG60-03
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam AG60-07
Controlli AG60-10
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor M31P1/4
Controlli M31P1/2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam M32P
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli M340
Controlli M350
Controlli M365 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam M380
Controlli M3100
Controlli M3125
Controlli M41P
Controlli M41P1/4 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam M41P1/2
Controlli M42P
Controlli M450
Controlli M465
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli M480
Controlli M4100 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI PICVS (DYNAMIC PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVES)
Controlli PICV (Van điều khiển độc lập áp suất động)
Controlli VSX03PB
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam VSXT03PB
Controlli VSX04PB – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSXT04PB
Controlli VSX05PB
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam VSXT05PB
Controlli VSX06PB
Controlli VSXT06PB – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli VSX07PB
Controlli VSXT07PB
CONTROLLI MDB SERIES WITHOUT SPRING RETURN
Controlli dòng MDB không có hồi xuân
Controlli MDB24
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDB24M
Controlli MDB26 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli MDB26M – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDB28
Controlli MDB28M
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor MDB42
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MDB42M
Controlli MDB44 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDB44M
Controlli MDB46
Controlli MDB46M
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDB48
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDB48M
Controlli MDB52 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli MDB54
Controlli MDB56
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MDB58
CONTROLLI DURADRIVE SERIES WITH SPRING RETURN
Controlli dòng DURADRIVE có lò xo hồi vị
Controlli MA40-7041-G00 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MA40-7041-G01
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MA40-7043-G00
Controlli MA40-7043-G01
Controlli MA40-7071-G00
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MA40-7071-G02
Controlli MA40-7073-G00 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com 
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MA40-7073-G02
Controlli MA40-7151-G00
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MA40-7151-G02
Controlli MA40-7153-G00 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MA40-7153-G02
Controlli MF40-7043-G00
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MF40-7043-G01
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MF41-7073-G00
Controlli MF41-7073-G02 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MF41-7153-G00
Controlli MF41-7153-G02
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MS40-7053-G00
Controlli MS40-7053-G01 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MS41-7073-G00
Controlli MS41-7073-G02 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MS41-7153-G00
Controlli MS41-7153-G02 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
CONTROLLI DAMPER ACTUATORS FOR INDUSTRIAL BURNERS
Controlli thiết bị truyền động giảm chấn cho đầu đốt công nghiệp
Controlli MDL22
Controlli MDL22PA2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MDL24
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDL24PA2
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDL26
Controlli MDL26PA2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli MDL32
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDL34
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDL36
Controlli MDL42 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor MDL42PA2
Controlli MDL44
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDL44PA2
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDL46
Controlli MDL46PA2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com 
Controlli MDL52
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MDL54
Controlli MDL56
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli MDLA1
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDLA2
Controlli Electric Actuator Việt Nam distributor MDLPA2 – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Controlli MDLPA4 – Best price – Stock – Download Datasheet PDF
Controlli MDLPA6
Thiết bị truyền động nhiệt điện Controlli Electric Actuator CTC Vietnam MDLS5
Thiết bị truyền động Controlli Actuator CTC Vietnam MDLV5
Controlli DMDL – Controlli Actuator Valve Vietnam || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Bộ truyền động van Controlli actuator valve CTC Vietnam Controlli YS7
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Actuator Valve Controlli SpA tại Việt Nam
Controlli Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ truyền động van Controlli actuator valve chính hãng giá tốt Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *