Sale!

Đại lý bơm dầu CASAPPA Ý chính hãng

$105.00 (Reference price)

CASAPPA Spa tự hào được trao giải Giải pháp của năm trong Giải thưởng thường niên về Sản phẩm Linh kiện và Phụ tùng & Ứng dụng cho Máy xây dựng, cuộc thi về ứng dụng thủy lực mà Casappa tham dự với 2 sản phẩm: Hệ thống truyền động quạt điện thủy lực và Hệ thống CSP

CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Casappa SpA vui mừng thông báo rằng Casappa SpA, công ty hàng đầu thế giới về xây dựng máy bơm, động cơ, bộ lọc và hệ thống thủy lực có trụ sở tại Parma, đã hoàn tất việc mua lại 100% vốn cổ phần của Benvenuti S.r.l , một Công ty của Ý có trụ sở chính tại Sant’Ippolito (Pesaro Urbino), chuyên về máy móc chính xác. Đại lý bơm Casappa tại Việt Nam công ty Châu Thiên Chí chuyên cung cấp các dòng Bơm dầu CASAPPA, Bơm thuỷ lực CASAPPA, Bộ lọc, khớp nối…

W0000041  Bơm dầu CASAPPA  WSP20.16S0-95B6-LBE/BC-N
W0000043  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-95B6-LBE/BC-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0000045 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.25S0-95B6-LBE/BC-N
W0000074 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-03S1-LOD/OC-N-FS
W0000163  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-03S1-LOD/OC-N
W0000170 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-03S1-LOD/OC-N
W0000175  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-03S1-LOD/OC-N
W0000187  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-03S1-LBE/BC-V (PAL)
W0000220 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.4D0-31S1-LOC/OC-N
W0000224  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-31S1-LOC/OC-N
W0000228  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-31S1-LOC/OC-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0000232 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-31S1-LOC/OC-N
W0000233  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-31S1-LOC/OC-N
W0000240  CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-31S1-LOD/OC-N
W0000244  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-31S1-LOD/OC-N
W0000252 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.31,5D0-31S1-LOD/OC-N
W0000261  CASAPPA S.p.A.  WSP20.4D0-82E2-LGD/GD-N
W0000268  bơm dầu CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-82E2-LGD/GD-N
W0000276  CASAPPA  WSP20.16D0-82E2-LGE/GD-N
W0000280  CASAPPA WSP20.20D0-82E2-LGE/GD-N
W0000314 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA WSP20.20D0-03S1-LEB/EA-N
W0000318 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA WSP20.31,5D0-03S1-LEB/EA-N
W0000404  CASAPPA WSP20.20D0-82E2-LEB/EB-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0000418  CASAPPA WSP20.9D0-03S1-LOC/OC-N EL
W0000447 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA WSP20.25S0-31S1-LSC/SB-N
W0000543  CASAPPA WSP20.11,2R0-82E2-LEA/EA-N
W0000607  CASAPPA  WSP20.11,2D0-54B2-LBC/BC-N
W0000644  CASAPPA WSP20.14S0-54B2-LBE/BC-N (HZB)
W0000794  CASAPPA WSP20.20D0-07S1-LOD/OC-N
W0001310 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA  WSP20.16S0-95B6-LBE/GC/GD/A-N-LA-40G-D* 8/10
W0001576  CASAPPA WSP20.11,2S0-07S1-LEA/EA-N
W0001634  CASAPPA S.p.A.  WSP20.10,5S0-95B6-LBE/GC-N/GD/D-N-E-LA-40G-D* 8/10
W0040012 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-82E2-LGE/GD-S7-N-A FS
W0040016  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-82E2-LGE/GD-S7-N-A FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0040042 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA WSP20.7,2D0-03S1-L**/GD-S7-N-EL-A FS
W0040079  CASAPPA WSP20.6,3D0-82E2-LEA/EA-N-A FS
W0040085  CASAPPA WSP20.11,2D0-82E2-LEA/EA-N-A FS
W0040089  CASAPPA bơm dầu WSP20.14D0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040090  CASAPPA WSP20.14S0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040093  CASAPPA WSP20.16D0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040094 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA WSP20.16S0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040096  CASAPPA WSP20.20S0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040097  CASAPPA WSP20.20D0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040101  CASAPPA WSP20.25D0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040102  CASAPPA  WSP20.25S0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040105 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA WSP20.31,5D0-82E2-LEB/EA-N-A FS
W0040132  CASAPPA  WSP20.20D0-82E2-LEB/EA-N-A-EL-FS
W0040160  CASAPPA bơm dầu WSP20.16D0-82E2-LGE/GD-N-EL-A FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0040172 Bơm thuỷ lực CASAPPA chính hãng Italy  WSP20.20D0-82E2-LGE/GD-N-EL-A FS
W0040204  CASAPPA bơm dầu WSP20.16D0-82E2-LBE/BC-S7-N-A FS
W0040240  CASAPPA WSP20.16D0-82E2-LBE/EA-S7-N-EL-A FS
W0040244  CASAPPA WSP20.20D0-82E2-LBE/EA-S7-N-EL-A FS
W0040293  CASAPPA WSP20.11,2D0-82E2-LGD/GD-N-A FS
W0040297  CASAPPA WSP20.14D0-82E2-LGE/GD-N-A FS
W0040301 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA WSP20.16D0-82E2-LGE/GD-N-A FS
W0040303  CASAPPA WSP20.20D0-82E2-LGE/GD-N-A FS
W0040327 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA WSP20.16S0-03S1-LBE/BC-V-A FS (PAL)
W0040341  CASAPPA WSP20.11,2S0-54B5-LBE/BC-V-A FS (PAL)
W0040392  CASAPPA WSP20.25D0-54B2-LGE/GD-N-A FS
W0040424  Bơm bánh răng CASAPPA WSP20.20S0-95B6-LEA/EA-N-A-FS
W0040442  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-95B6-LBE/BC-N-A-FS INC.
W0040456  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14S0-95B6-LBE/BC-N-A-FS INC.
W0040464  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-95B6-LBE/BC-N-A-FS INC. CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0040478  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-54B2-LBE/BC-N-A FS
W0040508 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.16S0-07S1-LBE/BC-V-A FS
W0040818 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-07S1-LBE/BC-N-A FS
W0040838  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8S0-07S1-L**/OC-S7-N-A FS
W0060006  CASAPPA S.p.A.  WSP20.7,2D0-**S7-LGE/GD-S7-N-I FS
W0060042  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-****-LEA/EA-N-I FS
W0060046  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-****-LEA/EA-N-I FS
W0060056  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-****-LEB/EA-N-I FS
W0060058  CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-****-LEB/EA-N-I FS
W0060080 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3S0-****-LBE/BC-V-I FS
W0060150  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-**S7-L**/OC-S7-N-I FS
W0080004 Bơm thủy lực CASAPPA WSP20.6,3D0-**S7-L**/GD-S7-N-P FS
W0080008  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-**S7-L**/GD-S7-N-P FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0080010  CASAPPA S.p.A.  WSP20.9D0-**S7-L**/GD-S7-N-P FS
W0080012  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-**S7-L**/GD-S7-N-P FS
W0080036  CASAPPA S.p.A.  WSP20.4D0-**S7-L**/GD-S7-N-EL-P FS
W0080071  CASAPPA S.p.A.  WSP20.4D0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080072  CASAPPA S.p.A.  WSP20.4S0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080075  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080079  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080084  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080086 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-****-LEA/EA-N-P FS
W0080088  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-****-LEB/EA-N-P FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0080089  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14S0-****-LEB/EA-N-P FS
W0080092 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-****-LEB/EA-N-P FS
W0080096  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-****-LEB/EA-N-P FS
W0080098 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-****-LEB/EA-N-P FS
W0080124 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-****-LEB/EA-N-EL-P-FS
W0080148  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-****-LGD/GD-N-EL-P-FS

79937795  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-LGF/GF/30.34-LGF/GF/30.22-LGF/GF/PLP/20.8-LGE/GD D/FS
7993782D  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-84E4-LGG/GF/30.61-LGG/GF-67/PLP20.14-LGE/GD D
79937932  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-67/PLP20.8 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7993806T  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S2-LGF/GE-81/PLP20.16 D/FS-L-VNR01 (INC) (MNT)
7993810E  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-LGF/GF-67/PLP20.6,3-LGD/GD D
79938315  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-LGF/GF-81/PLP20.6,3-L/GD-N7 D/FS-L (RSS)
79938317 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.43-LGF/GF-81/PLP20.8-L/GD-N7 D/FS-L-VGR01
79938370  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-81/PLP20.20-EL S/FS
79938384  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-81/PLP20.11,2-LEA-N7-EL-D/FS VGR01
79938387 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.61-LEF/ED-81/PLP20.11,2-LEA-N7 D/FS-EL
79938388  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-81/PLP20.11,2-L/EA-N7 D/FS-L-VGR01
7993839C  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-81/PLP20.20-L/EA-N7 S/FS-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79939350  CASAPPA S.p.A.  FP20.16-LGE/GD/20.11,2-L/GD-S3 D3/FS
79939390  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5-LGE/GD/20.20-LGE/GD S
79939392  CASAPPA S.p.A.  FP20.20-LGE/GD/20.20-LGE/GD D
79939397 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.20-LGE/GD/20.20-LGE/GD S
79939398  CASAPPA S.p.A.  FP20.20-LGE/GD/20.14-LGE/GD D
79939509  CASAPPA S.p.A.  FP30.17/30.17 D
79939510 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.17/30.17 S
79939709  CASAPPA S.p.A.  FP30.27/30.27 D
79939744  CASAPPA S.p.A.  FP30.34/30.17 D
79939847  CASAPPA S.p.A.  FP30.51/30.34 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79939853 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.51/30.51 S
79940001  CASAPPA S.p.A.  FP40.109-76Z0/40.109 S (2)
79940007  CASAPPA S.p.A.  FP30.82/30.51 S
7994000A  CASAPPA S.p.A.  FP40.73-A2Z0/40.73 S
79940315  CASAPPA S.p.A.  FP40.73-16Z0-53/30.27 D (2)
79940321 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.73-16Z0-53/30.43 S (2)
7994034L Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109-16Z0-53/30.27 S (2) (HY)
7994034N  CASAPPA S.p.A.  FP40.109-Z0-53/30.34 S (2)
79940370 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.109-34S8-53/30.34 S1
79940621  CASAPPA S.p.A.  FP40.63/40.63 S
79940623  CASAPPA S.p.A.  FP40.73/40.73 S CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79940722  CASAPPA S.p.A.  FP40.109-34S8/40.109 S2
79940747 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87-06S8/40.63 D1
79940788  CASAPPA S.p.A.  FP40.133-06S8-CF8/40.63 D1
79940800  CASAPPA S.p.A.  FP40.151-06S8/40.151 D
79940890  CASAPPA S.p.A.  FP40.87-16Z0/40.87 D (2)
79940922 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.87-76Z0/40.87 S (2)
79940938  CASAPPA S.p.A.  FP40.109-76Z0/40.109 S (2)
79941590 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0/30.27 D (2)
79941600  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0/30.34 D (2)
79941619  CASAPPA S.p.A.  FP30.51-16Z0/30.17 D (2)

79909334  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.14 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79909335  CASAPPA S.p.A.  KP20.16/20.11,2 D/FS
79909339  CASAPPA S.p.A.  KP20.16/20.16 D/FS
79909341 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.20 D/FS
79909342  CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.20 S/FS
79909345  CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.14 D/FS
79909351  CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.8 D/FS
79909353 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.6,3 D/FS
79909355 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.4 D/FS
79909363  CASAPPA S.p.A.  KP20.25/20.14 D/FS
79909366  CASAPPA S.p.A.  KP20.25/20.11,2 S/FS
79909371 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.25/20.4 D/FS
79909373  CASAPPA S.p.A.  KP20.25/20.6,3 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79909390  CASAPPA S.p.A.  KP20.31,5/20.4 D/FS
79909391 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.31,5/20.8 D/FS
79909407  CASAPPA S.p.A.  KP20.16/20.4 D/FS
79909520  CASAPPA S.p.A.  KP20.20-03S1/20.11,2 D/FS-V/BZ
7991000H Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.38-A5K9-CSL/30.34-CSL/20.14 D
7991000Z  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-32S3-LOG/OF/20.8-LOC/OC D/FS
79910015  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/20.6,3/20.6,3 D/FS
79910018  CASAPPA S.p.A.  FP40.133-76Z0/40.133-53/30.51 S
7991001C Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.51-05S3-67/PLP20.14 S-EL
7991001E  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-05S3/30.34-67/PLP20.11,2/20.11,2 D/FS-EL
7991001K  CASAPPA S.p.A.  FP40.63-16Z0/30.27-67/KP20.16 D
7991001N  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-67/20.8 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7991001U  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/PLP20.6,3 D-EL
79910020  CASAPPA S.p.A.  FP30.51-16Z0-67/PLP20.16 S-EL
79910027  CASAPPA S.p.A.  FP40.133/40.133/40.63/30.27 D
7991002W  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-05-67/PLP20.16 D/FS-EL
7991003D  CASAPPA S.p.A.  KP30.31-A8K9-CSL/20.16/20.4 D/FS
7991003P  CASAPPA S.p.A.  KP30.34/30.27/20.14 D
79910476 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP20.8-LGD/GD/20.8-LGD/GD D/FS-AV
79910836  CASAPPA S.p.A.  KP20.16-12/20.16 D/II-FS
79910837  CASAPPA S.p.A.  KP20.16-12/20.16 S/FS II
79910850  CASAPPA S.p.A.  KP20.14-12/20.14 D/FS
7991131W  CASAPPA S.p.A.  KP20.25-82E2-LGF/GE/PLP20.8-LGD/GD-Z6 S-L-PV
799113ZP  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/PLP10.2 D/FS-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79911720  CASAPPA S.p.A.  KP20.14-03S1-LGE/GD/20.14-LGE/GD/20.14- LGE/GD D-FS-BZ
79911910  CASAPPA S.p.A.  KP20.4/20.4/PLP10.2 D/FS-EL
79912552  CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2/20.4/20.4 D/FS
79912559 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.8/20.8/20.8 D/FS
79912560  CASAPPA S.p.A.  KP20.8/20.8/20.4 D/FS
79912609 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.14/20.8 D/FS
7991262P  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.8/20.8 S/FS
79912840  CASAPPA S.p.A.  KP20.16/20.8 D/FS
79913090  CASAPPA S.p.A.  KP30.22/30.22 D
79913096 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27 D
79913097  CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27 S
79913099  CASAPPA S.p.A.  KP30.34/30.27 S
79913100 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.34/30.34 D
79913101  CASAPPA S.p.A.  KP30.34/30.34 S CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79913116  CASAPPA S.p.A.  KP30.38/30.27 D
79913118  CASAPPA S.p.A.  KP30.38/30.34 D
79913120  CASAPPA S.p.A.  KP30.38/30.38 D
79913146  CASAPPA S.p.A.  KP30.43/30.34 D
79913150 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.43/30.43 D
79913185  CASAPPA S.p.A.  KP30.61/30.27 D
79913186 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.61/30.27 S (GEM)
79913187  CASAPPA S.p.A.  KP30.61/30.27 D (GEM)
799131CA  CASAPPA S.p.A.  KP30.46-06S8-LMF/MC-BSL/30.43-L**/MB-M5-BSC D-VNR01
79913232  CASAPPA S.p.A.  KP30.51/30.27 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79913239  CASAPPA S.p.A.  KP30.61/30.43 D
79913244  CASAPPA S.p.A.  KP30.61/30.61 D
79913246 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.73/30.34 D
79913280  CASAPPA S.p.A.  KP30.34/30.34 D/BZ
79913302  CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27/30.27 D (GEM)
79913303 Bơm thủy lực CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27/30.27 S (GEM)
79913319  CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27-67/20.11,2 D
7991333P Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.51/30.43-67/20.8 D
79913355  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-A8K9-LSC/SB-CSL/30.27-LSC/SB-CSL/30.27-LSC/SB-CSC S-VNR01 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79913418  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-LGF/GE/30.34-LGF/GE/30.27-LGF/GE D
799139AF  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3-LOF/OD-67/PLP20.8-LOC/OC-L D
799139CJ Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.61-04S3-LOH/OG-67/PLP20.11,2-LOC/OC-L D
799139JM  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-A8K9-LOG/OF-45-CSC/PLP20.20-LOD/OC D
799139KJ Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.51-55-CSL/20.11,2 D/FS
7991415D Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.51-A8K9-LSF/OF-CSL/30.27-L/OD-KSC-M5S
799147C3  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-LGF/GF/30.27-LGF/GF D-N
799147C5  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-LGF/GE/30.34-LGF/GE D
799147C6  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-LGF/GF/30.34-LGF/GF D
79916106  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/PLP20.25/20.8 D-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79916120  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-84E4-LED/ED-67/PLP20.25-LEB/EB/20.25-LEB/EB D/FS-L
79916930 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.38-A8K9-LSD/SC-CSL/30.27-LSC/SB-CSC S (HOL)
79917299  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8K9-LME/MC-CSL/30.34-L/MB-CSC S/F8
79917302  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-A8K9-LME/MC-CSL/30.27-L/MB-M5-CSC D
799173LN  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-05S6-LOG/OF-CSL/30.27-LOG/OF-CSL/30.27-LOG/OF-CSC/PLP20.25-LOD/OC-D-AV-FS-L-VNR01
79918048  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4/30.61 D/I/67N4
79918049  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4/30.61 S/I/67N4

69200003  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/30.27/30.27 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69203109  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-84E4-LED/ED/30.34/30.27 D
69204504 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5-LOF/OD/30.27-LOF/OD/30.27-LOF/OD D
69207078  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-05S5-LOG/OF/30.51-LOG/OF/30.51-LOG/OF S
69213107  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-05S5-LOF/OD/30.34-LOF/OD/20.20- LOC-N7-D/FS-L
69215709 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/30.22/20.14 D/FS-L
69215767  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/30.27/20.8 D/FS-L
69215771  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/30.27/20.14 D/FS L
69215773  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/30.27/20.16 D/FS L
69215813 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/30.34/20.6,3 D/FS-L
69215831  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/30.27/20.6,3 D/FS-L
69215899  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/30.38/20.7,2 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69216001  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/30.34/20.8 D/FS-L
69216642  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/30.43/20.20 D/FS-L
69216857  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5/30.43/20.20 S/FS-EL
69217420  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5-LBM/BL/30.34-LBM/BL/20.14-LBE/BC D/FS-L
69217781 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/30.34/20.11,2 D/FS-L
69218915 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.61-84E4-LEF/ED/30.51/20.6,3 EL D/FS
69220147  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A5E3-LGF/GE/30.27-LGF/GE/20.11,2-LGD/GD S/FS-L DAC-(FERRI)
69223019 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/30.27/20.8 D/FS-L
69223020  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/30.27/20.8 S/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69223053  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/30.34/20.14 D/FS-L
69224836  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-04S5-LOG/OF/30.38-LOG/OF/30.38-LOG/OF/20.14-LOD/OC D/FS-L
69226622  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/KP20.25/20.16 D/FS
69226775  Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-05S5-LGF/GF/20.20-LGE/GD/20.11,2-LGD/GD S/FS-L
69226833 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-05S5-LGF/GF/20.11,2-LGD/GD/20.8-LGD/GD D/FS-L
69226865  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-05S5-LOF/OD/20.20-LOD/OC/20.8-LOC/OC D/FS-EL
69229313 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5-LOF/OD/20.16-LOD/OC/20.9- -LOC/OC D/FS-L
69231132 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.16/20.16 D/FS-L
69234580  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A8U3-LSC/SB/20.14/20.11,2 S/FS-L
69234610  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-A8U3/20.20/20.16 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69236024  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5-LOF/OD/20.11,2-LOC/OC/20. 6,3-LOC/OC S/FS-L
69236208 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-04S5-LOG/OF/20.16-LOD/OC/20.6,3-LOC/OC S/FS-L
69236394  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5-LOG/OF/20.20-LOD/OC/20.16-LOD/OC S/FS-L
69236499  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61-04S5-LOH/OG/20.25-LOD/OC/20.16-LOD/OC D/FS-L
69236835  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.16/20.11,2 D/FS-L
69236868  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.11,2/20.8 S/FS-L
69236875  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.14/20.11,2 D/FS-L
69236961 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.16/20.14 D/FS-L
69236965  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.16/20.16 S/FS-L
69236971 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.16/20.11,2 D/FS-L
69237124  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.11,2/20.11,2 D/FS-L
69237223  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.14/20.8 S/FS-L
69237227 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.14/20.8 D/FS-L
69237285  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.31,5/20.11,2 D/FS-L
69237320  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.11,2/20.11,2 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69238504 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.14-LEB/EB/20.8 D/FS-L VZN D
69238505  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.14-LEB/EB/20.8 S/FS-L VZN D
69238615  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.25/20.11,2 D/FS-L
69239172  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-A5U3/20.20/20.4-LEB/EA D/FS-L
69239439  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5/20.14/20.14 D/FS-L
69239775 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5/20.16/20.6,3 S/FS-L
69242926  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.20-51/10.5 D-FS-L
69242988  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.14-51/10.3,15 D-FS-L
69250967 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/10.1/10.1 D/FS-L
69250987  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/10.5/10.5 D/FS-L
69250989  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/10.5/10.1 D/FS-L
69250991  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/10.8/10.5 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69251112  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5/10.3,15/10.3,15 D/FS-L
69258210  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61-05S5-LOH/OG/30.38-LOG/OF/30.34-LOF/OD/20.9-LOC/OC D/FS-L
6926750  CASAPPA S.p.A.  R 81 Fitting / Übergangsstück
69362729  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5-LOF/OD/30.27-LOF/OD/20.19-LOD/OC/20.16-LOD/OC/20.14-LOD/OC S/FS-L (CON PIEDINO)
69364027 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5/30.27/20.16/20.11,2 S/FS-L
69366550 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5/30.34/20.20/20.6,3 S/FS-L
6942100  CASAPPA S.p.A.  KIT 10
6942105  CASAPPA S.p.A.  KIT 10-A
6942161 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KIT 16-A
6942170 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KIT 17
6942171  CASAPPA S.p.A.  KIT 17-A Bơm bánh răng CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
69422202  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-04S5/20.16/20.11,2/20.4 D/FS-L
69424054  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.11,2/20.16/20.6,3 D/FS-L
6942600 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KIT 60
6950600  CASAPPA S.p.A.  COUPLING MA6X21X25 UNI 8953-A22X19 DIN 5482 L=31 (21 UNI 221
6951030  CASAPPA S.p.A.  MA6X21X25 UNI 8953-6X23X28 UNI 8953 L=31 (21 UNI 22 Coupling / Kupplung
6951400  CASAPPA S.p.A.  MA6X21X25 UNI 8953 L=31(21UNI221 L=31) Coupling / Kupplung
6977300  CASAPPA S.p.A.  RDN 125 Fitting / Verschraubung CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6977350 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  RAA 125 Fitting / Verschraubung
6977400  CASAPPA S.p.A.  RAN 125 Fitting / Verschraubung
6977700  CASAPPA S.p.A.  RAN 36 COMPLETE Fitting / Verschraubung
6977800 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  RAN 46 COMPLETE Fitting / Verschraubung
6990100  CASAPPA S.p.A.  DADO M10 CH14
70017594  CASAPPA S.p.A.  GROUP PLP20.11,2D/PLM20.11,2 S/FS/EL
70017613  CASAPPA S.p.A.  GROUP PLP20.25D/PLM20.25 S/FS-EL(95Z6)
71000001 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-33-LGF/GF/30.51-LGF/GF D
71000003  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-05/30.27 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
71000004  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61/30.43-M1 S1
71000006  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-32/30.51 D
71000008  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.27 S
71000906 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.17 D
71000912 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.27/30.17 S
71000913  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27/30.22 D
71000915  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27/30.27 D
71000919  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34/30.34 D
7100091E  CASAPPA S.p.A.  HDP30.82/30.22 D/BZ
71000922  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.22 D
71000925 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.51/30.22 D
71000932  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51/30.43 D
71000933  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.27 D Bơm thủy lực CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
71000943  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61/30.61 S
71000950 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.38/30.38 D
71000964  CASAPPA S.p.A.  HDP30.82/30.82 D
71001494 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-05/30.34 D
71001600  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61-05-LGG/GF/30.61-LGG/GF S
71001618  CASAPPA S.p.A.  HDP30.73-05-LGG/GF/30.22-LGE/GD D
71001650  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-05-CF8/30.43 D
71001770 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.73-LME/MC/30.43-LME/MC S
71001915  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-32-LGG/GF/30.51-LGF-M1 S
71001936  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-LME/MB/30.27-L/MB-M1 S CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
71001942 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.17-LME/MB/30.17-L/MB-M1 D2/BZ
7100194K  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61-05/30.43-L/MC-M1 S2/BZ
71001950  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-LME/MB/30.34-LMB-M1 D
71001951  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-LME/MB/30.34-LMB-M1 S
71001960 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-LME/MC/30.34-LMB-M1 D
71001962 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-LME/MC/30.34-LMB-M1 D
71001963  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-LME/MC/30.51-LMC-M1 S
71001968  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-LME/MC/30.27-L/MB-M1 S
71002100  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-04S8-LME/MC/30.22-LMB-M1 S
71002288  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-06S8/30.34 D2
71002356 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-06S8-LGG/GF/30.43-LGG/GF-S2-BZ
71002460 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-33/30.34 D
71002470  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-33/30.51 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
71004110  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51S1/30.51 D
71006487  CASAPPA S.p.A.  HDP30.22-LME/MB/30.22-LMB-M1 S3

6878985  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S1-06S8-LOG/OF-N
6879000  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-19T1-LGG/GF-N
6879001 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FM40.109R1-34S8-LGF/GG-N Motor
6879003  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D1-34S8-LGG/GF-N
6879007  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S2-06S8-LOG/OF-N
6879100  CASAPPA Bơm bánh răng FP40.87S0-19T1-LGG/GF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6879200  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-19T1-LGG/GF-N
6879300 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-19T1-LGG/GF-N
6879400  CASAPPA S.p.A.  FP40.133D0-19T1-LGH/GF-N
6879500 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-19T1-LGH/GF-N
6879503  CASAPPA S.p.A.  FP40.133D0-19T1-LGG/GF-N
6879504  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-19T1-LGG/GF-N
6879550  CASAPPA S.p.A.  FP40.151D0-19T1-LGH/GF-N
6879600  CASAPPA S.p.A.  FP40.151S0-19T1-LGH/GF-N
6879670  CASAPPA S.p.A.  FM30.61B0-19T1-LGF/GF-N Motor
6879672 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FM30.73B0-19T1-LGF/GF-N Motor
6879673  CASAPPA S.p.A.  FM30.82B0-19T1-LGF/GG-N Motor
6879680 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FM30.73R0-04S3-LGF/GF-N VNR01 Motor
6879696  CASAPPA S.p.A.  FM30.17D0-19T1-LGD/GD-N Motor CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6879836  CASAPPA S.p.A.  FM30.17R0-33S3-LGE/GE-N CF8 Motor
6879837  CASAPPA S.p.A.  FM30.22R0-33S3-LGE/GE-N CF8 Motor
6879847  CASAPPA S.p.A.  FM30.27R0-19T1-LGE/GE-N Motor
6879870  CASAPPA S.p.A.  FM30.61R0-19T1-LGF/GF-N Motor
6880334  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-16Z0-LGF/GE-N (2)
6880335 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-16Z0-LGF/GE-N (2)
6880336  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-16Z0-LGF/GE-N (2)
6880337 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-16Z0-LGF/GE-N (2)
6880338  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6880339  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-16Z0-LGG/GF-N (2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6880340  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6880341  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6880342  CASAPPA S.p.A.  FP40.133D0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880343  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880344  CASAPPA S.p.A.  FP40.151D0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880345 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.151S0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880349 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-76Z0-LGH/GF-N (2)
6880353  CASAPPA S.p.A.  FP40.133B0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880354  CASAPPA S.p.A.  FP40.151B0-16Z0-LGH/GF-N (2)
6880360  CASAPPA S.p.A.  FP40.109B0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6880364  CASAPPA S.p.A.  FP40.63B1-34S4-LGF/GF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6880380  Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-A2Z0-LGG/GF-N
6881001  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-76Z0-LGG/GF-78A2-N-A (2)
6881002 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-76Z0-LGH/GF-78A2-N-A (2)
6881003 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-A2Z0-LGF/GE-78A2-N-A
6881700  CASAPPA S.p.A.  KIT-52N4 (FP40/KP-PL20)
6881702 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA KIT-53C2 (FP40/FP30)
6881704  CASAPPA S.p.A.  KIT-54D2 (FP40/FP20)
6881705  CASAPPA S.p.A.  KIT 55N2
6881706  CASAPPA S.p.A.  KIT 56M2
6881707  CASAPPA S.p.A.  KIT 57N4 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6881800  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S*-**-LGG/GF-*A2-N-P
6881819  CASAPPA S.p.A.  FP40.151S0-A2Z0-LGH/GF-**J*-N-A
6881862  CASAPPA S.p.A.  FP40.133D1-34S8-LGH/GF-**J*-N-A
6881873  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S1-34S8-LGG/GF-**J*-N-A
6881998 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-16Z0-LGG/GF-78A2-N-A-(2)
6882000 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-16Z0-LGF/GE-78A2-N-A-(2)
6882001  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-16Z0-LGG/GF-78A2-N-A-(2)
6882002  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-16Z0-LGF/GE-**J*-N-A-(2)
6882003  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-16Z0-LGH/GF-78A2-N-A-(2)
6882004  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-16Z0-LGF/GE-**J*-N-A-(2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882005  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-16Z0-LGF/GE-**J*-N-A-(2)
6882006  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-16Z0-LGF/GE-**J*-N-A-(2)
6882007  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2)
6882008  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2)
6882009 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2)
6882010  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2) (ANF)
6882011 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2) (ANF)
6882012  CASAPPA S.p.A.  FP40.151D0-16Z0-LGH/GF-**J*-N-A-(2)
6882028  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-A2Z0-LGG/GF-78A2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882030  bơm dầu CASAPPA FP40.109D0-A2Z0-LGG/GF-78A2-N-A
6882069  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-34S8-LOF/OD-78A2-N-A
6882074  CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-34S8-LOG/OF-78A2-N-A
6882090  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-19T1-LGF/GE-78A2-N-A
6882119  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-19T1-LGF/GE-78A2-N A
6882120  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-19T1-LGF/GE-78A2-N-A
6882130 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-19T1-LGG/GF-78A2-N-A
6882140  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-19T1-LGG/GF-78A2-N-A
6882150  CASAPPA S.p.A.  FP40109D0-19T1-LGG/GF-78A2-N-A
6882151 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-19T1-LGG/GF-78A2-N-A
6882153  CASAPPA S.p.A.  FP40133S0-19T1-LGH/GF-78A2-N-A
6882155  CASAPPA S.p.A.  FP40.151S0-19T1-LGH/GF-78A2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882175  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-34S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882220  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D0-34S8-LGG/GF-**J*-N-A
6882221  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-34S8-LGG/GF-**J*-N-A
6882222 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA FP40.133D0-34S8-LGH/GF-**J*-N-A
6882256  CASAPPA FP40.87D0-19T2-LGG/GF-78A2-N-A
6882306  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D2-34S8-LGG/GF-**J*-N-A
6882311  CASAPPA S.p.A.  FP40133S2-34S8-LGH/GF-**J*-N-A
6882318  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D2-06S8-LOG/OF-**J*-N-A
6882327 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-06S8-LGF/GE-**J*-N-A-CF8
6882332 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87S1-06S8-LGG/GF-**J*-N-A-CF8
6882350  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-06S8-LGF/GE-78A2-N-A-CF8
6882353  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S1-06S8-LGF/GE-78A2-N-A-CF8 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882358  CASAPPA S.p.A.  FP40133D1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A-CF8
6882359  CASAPPA S.p.A.  FP40133S1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A-CF8
6882361  CASAPPA S.p.A.  FP40151S1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A-CF8
6882392 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.109D1-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882395  CASAPPA S.p.A.  FP40133S1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882513  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D1-34S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882514  CASAPPA S.p.A.  FP40109S2-34S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882517  CASAPPA S.p.A.  FP40151D0-34S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882521 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-06S8-LOF/OD-78A2-N-A
6882522 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-06S8-LOF/OD-78A2-N-A
6882523  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-06S8-LOF/OD-78A2-N-A Bơm bánh răng CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882526  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882527  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882528  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882529  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882530 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882531  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882532  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A-CF10
6882533 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A-CF10
6882534  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A-CF8
6882535  CASAPPA Bơm thủy lực FP40.87S0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A-CF8
6882559  CASAPPA S.p.A.  FP40109D0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882560  CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882570  CASAPPA S.p.A.  FP40133D0-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882580 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40133S0-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882590  CASAPPA FP40151D0-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882592  CASAPPA S.p.A.  FP40151S0-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882652 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA bơm dầu FP40151S1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A-BZ
6882660  CASAPPA S.p.A.  FP40109D2-34S8-LOG/OF-78A2-N-A
6882662  CASAPPA S.p.A.  FP40133D2-34S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882666 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-19T1-LGF/GE-**J*-N-A
6882667  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-19T1-LGF/GE-**J*-N-A
6882668 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-19T1-LGF/GE-**J*-N-A
6882669  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-19T1-LGF/GE-**J*-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882670 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-19T1-LGG/GF-**J*-N-A
6882671  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-19T1-LGG/GF-**J*-N-A
6882672  CASAPPA S.p.A.  FP40109D0-19T1-LGG/GF-**J*-N-A
6882673  CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-19T1-LGG/GF-**J*-N-A
6882674  CASAPPA S.p.A.  FP40133D0-19T1-LGH/GF-**J*-N-A
6882685  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-16Z0-LGG/GF-**J*-N-A-(2)
6882686 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.133D0-16Z0-LGH/GF-**J*-N-A-(2)
6882687  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-16Z0-LGH/GF-**J*-N-A-(2)
6882689 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.133D0-16Z0-LGH/GF-**J*-N-A-(2) (ANF)
6882691  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S0-16Z0-LGH/GF-**J*-N-A-(2) (ANF)
6882692  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-06S8-LGF/GE-**J*-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

6867048  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (243/1450)
6867056  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-RN-E (360/1450)
6867060 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-RN-E (198/1450)
6867062  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-RN (296/1450)
6867068  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-70Z2-LMF/QD-N-RN (197/1450)
6867074 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-RN (145/1450)
6867102  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LSF/VD-V-RP0-E
6867110  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-34S7-LSF/VD-N-RP0-E
6867111 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 90S-34S7-LSF/VD-N-RP0-E
6867114  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-34S7-LSF/VD-V-RP0-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6867122 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-RP0-E
6867128  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LSF/VD-N-LS0-E
6870000  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE COMPENSATOR LVP/MVP RP0
6870001  CASAPPA S.p.A.  PUMP WSP20.20S0-03S1-LOD/OC-N
6870004  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE REGULATOR LVP VERS 0 (1)
6870006  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE COMPENSATOR LVP VERS 0 VITON (1)
6870008 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PRESSURE REGULATOR LVP VERS 2 (1)
6870009  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 VITON
6870010 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS0
6870011  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6870012  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS0 VITON
6870013 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS3
6870014  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS3 VITON
6870015  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS3 (DPL)
6870016 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS3 VITON (DPL)
6870018  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS3 PEC/RP1 (DIAM_1,00)
6870019  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 PEC/RP1
6870020  CASAPPA S.p.A.  TORQUE LIMITER LVP
6870021 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  TORQUE LIMITER LVP VITON
6870029  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 PEC (MNT)
6870030  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP / LVP VERS 0 (LS0)
6870031  CASAPPA FLOW COMPENSATOR MVP / LVP LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6870034  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS2 VITON H36
6870036  CASAPPA S.p.A.  E**PRESSURE REGULATOR LVP VERS 0 HP (09/11/12)
6870038  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 HP
6870040 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS0 H36
6870041  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS2 H36
6870042  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS3 H36
6870044 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP PRIMARY LS2
6870047  CASAPPA S.p.A.  E**FLOW COMPENSATOR MVP LS2-Z (0.8) (31/03/15)
6870048 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS3 H30
6870049  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR MVP LS2 H30
6870050  CASAPPA S.p.A.  TORQUE LIMITER MVP CASAPPA pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6870069  CASAPPA S.p.A.  FLOW COMPENSATOR LVP LS2 PEC (MNT) SPARE PART
6870116  CASAPPA S.p.A.  UNLOADING ELECTRICAL U9 LVP
6870117 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  UNLOADING ELECTRICAL U9L LVP
6870119 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  UNLOADING ELECTRICAL U10L LVP
6870200  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE REGULATOR LVP HIGH PRESSURE / FREQUENCY
6870210  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE COMPENSATOR MVP PEC ELECTROPROPORTIONAL DBDRB-2-B-V(0-280) S (HSQ)
6870220  CASAPPA S.p.A.  -REGOLATORE DI PRESSIONE LVP / MVP ELETTROPROPORZIONALE PEC MC10T (100-300 BAR) 12V DEUTSCH
6870222  CASAPPA S.p.A.  PRESSURE COMPENSATOR LVP / MVP ELECTROPROPORTIONAL PEC MC10T CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6874825  CASAPPA S.p.A.  FP20.8B0-13T1-(L)-PGD/GD-N
6874826 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.16B0-16Z0-(L)-PGE/GE-N
6874836  CASAPPA S.p.A.  FP20.11,2B0-16Z0-(L)-PGE/GE-N
6874843 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.16B0-13T1-LGD/GD-N
6874844  CASAPPA S.p.A.  FP20.20B0-13T1-LGD/GD-N
6874845 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP20.25B0-13T1-LGE/GE-N
6874846  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5B0-13T1-LGE/GE-N
6874847  CASAPPA S.p.A.  FP20.40B0-13T1-LGE/GE-N
6874879  CASAPPA S.p.A.  FP20.36B0-13T1-PGE/GE-N
6874887 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.11,2B0-13T1-(L)-PGD/GD-N
6874889  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5B0-13T1-PGE/GE-N
6874890  CASAPPA S.p.A.  FP20.40B0-13T1-PGE/GE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6874891  CASAPPA S.p.A.  FP20.16B0-13T1-(L)PGD/GD-N
6874892 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.20B0-13T1-(L)PGD/GD-N
6874893  CASAPPA S.p.A.  FP20.25B0-13T1-(L)PGE/GE-N
6874894 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5B0-13T1-(L)PGE/GE-N
6874898  CASAPPA S.p.A.  FP20.40B0-13T1-(L)PGE/GE-N
6874900  CASAPPA S.p.A.  FP20.36B0-13T1-(L)-PGE/GE-N
6874905  Bơm thủy lực CASAPPA S.p.A.  FP20.16B0-43T0-LGD/GD-N
6874907 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.25B0-43T0-LGE/GE-N
6874908  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5B0-43T0-LGE/GE-N
6874909  CASAPPA S.p.A.  FP20.40B0-43T0-LGE/GE-N
6874912  CASAPPA S.p.A.  FP20.25B0-43T0-PGE/GE-N
6874913Bơm dầu thuỷ lực   CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5B0-43T0-(L)PGE/GE-N
6874914  CASAPPA S.p.A.  FP20.40B0-43T0-(L)PGE/GE-N
6874920  CASAPPA S.p.A.  FP20.8B0-16Z0-(L)-PGE/GE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6874929  CASAPPA S.p.A.  FP20.25B0-16Z0-(L)-PGE/GE-N
6874934  CASAPPA S.p.A.  FP20.16D0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874935 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA bơm dầu  FP20.16S0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874936  CASAPPA S.p.A.  FP20.20D0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874937  bơm dầu  CASAPPA S.p.A.  FP20.16D*- * *-LGE/GD- *S2-N-P FS
6874938  CASAPPA S.p.A.  FP20.16S*- * *-LGE/GD- *S2-N-P FS
6874939  CASAPPA S.p.A.  FP20.20D*- * *-LGE/GD- *S2-N-P FS
6874940 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP20.20S*- * *-LGE/GD- *S2-N-P FS
6874941 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.25D0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874942  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5D0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874943 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP20.20S0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874944  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5S0-13T1-LGE/GD-71S2-N-A FS
6874946  CASAPPA S.p.A.  FP20.11,2S*- * *-L**/GD-*S3-N-P-FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6874949  CASAPPA S.p.A.  FP20.20S*-****-*S1-LGE/GD-*S4-N-P-FS
6874952  CASAPPA S.p.A.  FP20.16D0-13T1-LGE/GD-71S3-N-A-FS
6874954 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.27B0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6874960  CASAPPA S.p.A.  FP30.38B0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6874961  CASAPPA S.p.A.  FP30.43B0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6874968  CASAPPA S.p.A.  FP30.27B0-04S3-LGE/GE-N
6874970 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.43B0-04S3-LGE/GE-N
6874989  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-33S3-LGE/GE-N
6874996 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.38S0-33S3-LGF/GE-N
6875000  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-19T1-LGD/GD-N
6875001 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-A3Z0-LGF/GF-N
6875016  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-16Z0-LGD/GD-N (2)
6875017  CASAPPA S.p.A.  FP30.17S0-16Z0-LGD/GD-N (2)
6875018  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-16Z0-LGE/GE-N (2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6875019  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875020  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875021 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875022  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875023  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875024 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875025  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875026  Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875027  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875028 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875029  CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875030  CASAPPA S.p.A.  FP30.82D0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6875031  CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-16Z0-LGG/GF-N (2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6875032  CASAPPA FP30.100S0-16Z0-LGG/GG-N (2)
6875033  CASAPPA  FP30.100D0-16Z0-LGG/GG-N (2)
6875055 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA FP30.34B0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875056  CASAPPA  FP30.51B0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875057 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA FP30.100B0-16Z0-LGG/GG-N (2)
6875060  CASAPPA FP30.82B0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6875061 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA FP30.125B0-16Z0-LGG/GF-N (2)
6875063  CASAPPA FP30.125S0-16Z0-LGG/GG-N (2)
6875065  CASAPPA FP30.38D0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875066 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA FP30.38S0-16Z0-LGE/GE-N (2)
6875074  CASAPPA FP30.82B0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6875100  CASAPPA FP30.17S0-19T1-LGD/GD-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6875121  CASAPPA FP30.38D0-19T1-LGE/GE-N
6875150  CASAPPA.  FP30.51S0-19T1-LOF/OE-N-BZ
6875152 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA  FP30.43S0-19T1-LOF/OD-N-BZ
6875200  CASAPPA FP30.27D0-19T1-LGE/GE-N
6875207  CASAPPA FP30.27D0-19T1-LOD/OD-N
6875300  CASAPPA FP30.27S0-19T1-LGE/GE-N
6875400  CASAPPA FP30.34D0-19T1-LGE/GE-N
6875500 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA FP30.34S0-19T1-LGE/GE-N
6875507  CASAPPA FP30.34D0-19T1-LOD/OD-N
6875600 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA  FP30.43D0-19T1-LGE/GE-N
6875700  CASAPPA FP30.43S0-19T1-LGE/GE-N
6875800 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA FP30.51D0-19T1-LGF/GF-N
6875900  CASAPPA  FP30.51S0-19T1-LGF/GF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6876000  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-19T1-LGF/GF-N
6876100  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-19T1-LGF/GF-N
6876110 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-19T1-LGF/GF-N
6876120  CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-19T1-LGF/GF-N
6876144 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-A3Z0-LGF/GF-N
6876146  CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-A3Z0-LGF/GF-N
6876200  CASAPPA S.p.A.  FP30.82D0-19T1-LGG/GF-N
6876218 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-04Z0-LGE/GE-N
6876219  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-04Z0-LGE/GE-N
6876222 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-04Z0-LGF/GF-N
6876224  CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-04Z0-LGF/GF-N
6876300  CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-19T1-LGG/GF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6876302  CASAPPA S.p.A.  FP30.100D0-19T1-LGG/GG-N
6876303  CASAPPA S.p.A.  FP30.100S0-19T1-LGG/GG-N
6876306 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA FP30.125D0-19T1-LGG/GG-N
6876307  CASAPPA FP30.125S0-19T1-LGG/GG-N
6876335 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA FP30.82B0-19T1-LGG/GF-N
6876337  CASAPPA FP30.27B0-19T1-LGE/GE-N
6876338 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA  FP30.34B0-19T1-LGE/GE-N
6876339  CASAPPA FP30.43B0-19T1-LGE/GE-N
6876340  CASAPPA S FP30.51B0-19T1-LGF/GF-N
6876341 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA  FP30.61B0-19T1-LGF/GF-N
6876343  CASAPPA FP30.82B0-19T1-LGF/GF-N
6876344  CASAPPA FP30100B0-19T1-LGG/GG-N
6876345 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA FP30125B0-19T1-LGG/GG-N
6876348  CASAPPA FP30.27D0-19T1-PGF/GF-N CASAPPA Gearpump Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6876350  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T1-PGF/GF-N
6876351  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-19T1-PGF/GF-N
6876352  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T1-PGF/GF-N
6876355 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-19T1-PGF/GF-N
6876357  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-19T1-PGF/GF-N
6876361  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D2-04S3-LGD/GD-N
6876362 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.17S2-04S3-LGD/GD-N
6876363  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-04S3-LGE/GE-N
6876364  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-04S3-LGE/GE-N
6876365  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-04S3-LGE/GE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6876366  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-04S3-LGE/GE-N
6876367  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-04S3-LGE/GE-N

6862784 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN-E (35/1500)
6862785  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LMD/QB-N-RN-E (35/1500)
6862790 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (35/1500)
6862792  CASAPPA LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (32/2600)
6862794 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (48/2000)
6862796  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN1 (46/1450)
6862804  CASAPPA  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-RN1-E (50/1450)
6862810  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LSD/VB-N-RP0-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6862851  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LSD/VB-N-RP0-U6
6862860  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN1 (17/3000)
6862896  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-RN-G (35/1500)
6862904  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN (49/1450)
6862924  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-LS3-E
6862934 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-LS2-G
6862952 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN-E (65/2800)
6862954  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN-E (49/1450)
6862956 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN-E (29/1500)
6864001  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-LME/QC-N-RP0 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6864004  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-LS0
6864007  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-PME/QC-N-LS0
6864008 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RNA (43/1500)
6864012  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-RP0
6864016  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-LS0
6864020  bơm dầu CASAPPA  LVP 48D-33S5-PME/QC-N-LS0
6864025  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-33S5-LME/QC-N-RP0
6864028 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-LS0
6864036  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN (99/1450)
6864038  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RP0-G
6864050  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-LS0-F CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6864052  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-LS0-E
6864053 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-LME/QC-N-LS0-E
6864060  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-PME/QC-N-LS2
6864064 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-LS2
6864065  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-LME/QC-N-LS2
6864067  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-33S5-PME/QC-N-LS2
6864069  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-04S5-LME/QC-N-LS3
6864085 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-LME/QC-N-LS3-E
6864092  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-04S5-PME/QC-N-LS0 (TWN)
6864094  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RP0-E
6864096  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RP0-E
6864097  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-33S5-LME/QC-N-RP0-E
6864100  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-LS0-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6864114  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-LS0-E
6864118 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-LS3-E
6864125  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RP0-E (ATOS)
6864150  bơm dầu CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RN (22/1450)
6864152  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-LS2
6864153  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-33S5-LME/QC-N-LS2
6864154 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-LS2-E
6864160  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LSE/VC-N-RP0
6864162  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LSE/VC-N-LS0-E
6864163  CASAPPA S.p.A.  LVP 48S-05S5-LSE/VC-N-LS0-E
6864166  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-PSE/VC-N-LS0 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6864168  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RN (138/2600)
6864170  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LSE/VC-N-LS0-E
6864176  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LSE/VC-N-RP0-E
6864190  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RN-E (49/1450)
6864236 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-LS2-G
6864240  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-LS2-E
6864250 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-PME/QC-N-RN1 (26/1500)
6864259  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN1-E (35/1500)
6864270 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-04S5-PSE/VC-N-LS0-E
6864274  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-RN1-E (99/1450)
6864276  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-PSE/VC-N-LS0-E
6864324  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN-E (35/1500)
6864326  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN-E (41/1750)
6864370  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6864400 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-RN-G (197/1450)
6864404  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-69Z1-LME/QC-N-RN-G (98/1450)
6864418 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-04S5-LME/QC-N-RN (50/1440)
6864434  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN-E (47/1500)
6864446  bơm dầu CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LME/QC-N-RN-E (70/1500)
6864452  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-05S5-LSE/VC-N-LS2
6864454  CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-04S5-LME/QC-N-RP0-G
6865506 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RP0-E
6865532  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-LS2
6865533  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-34S7-LMF/QD-N-LS2
6865542  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-LS2
6865544  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-LS0
6865547  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-06S7-PMF/QD-N-LS0
6865548  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-LS2-E Oil pump CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6865550  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-PMF/QD-N-RP0-E
6865563  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-34S7-LMF/QD-N-LS0-E
6865564  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-LS0-E
6865570 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LSF/VD-N-RP0-E
6865572  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LSF/VD-N-LS0-E
6865573 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-34S7-LSF/VD-N-LS0-E
6865574  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LSF/VD-N-LS0-E
6865575  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-06S7-LSF/VD-N-LS0-E
6865578  bơm dầu CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-PMF/QD-N-LS0-E
6865588  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RP0-E (ATOS)
6865596  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-LS0-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6865617  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-06S7-LMF/QD-N-LS2
6865622  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RP0-E
6865626 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LSF/VD-V-RP0-E
6865630 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RN (71/1480)
6865646  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LSF/VD-N-LS0
6865647  bơm dầu CASAPPA LVP 75S-06S7-LSF/VD-N-LS0
6865653  CASAPPA S.p.A.  LVP 75S-34S7-LSF/VD-N-RP0-U7
6865656  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-PSF/VD-N-LS0-E
6865670 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS0
6865672 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS0-E
6865678  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-PMF/QD-N-RN-E (143/1470)
6865718  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS0-G CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6865730  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-LS3-E
6865738  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS2-G
6865746 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-LS3
6865750  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-34S7-PSF/VD-N-LS0-E
6865760 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-LS3
6865768  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RN (145/1450)
6865772  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RN (140/1500)
6865778  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RN-F (204/2200)
6865784  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-RN1-E (145/1450)
6865790  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-06S7-LSF/VD-N-RP0-G CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6865804  CASAPPA S.p.A.  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-RN-E (244/1450)
6865810  CASAPPA LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-RN-E (145/1450)
6865812 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RN-E (114/1500)
6865814  CASAPPA  LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RN (260/2200)
6865840  CASAPPA  LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS2
6865846  CASAPPA LVP 75D-70Z2-LMF/QD-N-LS3-E
6865850 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA LVP 75D-70Z2-PMF/QD-N-RN1 (117/1500)
6865868  CASAPPA LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (99/1450)
6865870  CASAPPA LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (145/1450)
6865888  CASAPPA LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (290/1480)
6865894 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA LVP 75D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (73/1450)
6865911  CASAPPA LVP 75S-06S7-LMF/QD-N-LS0-E
6865940  CASAPPA LVP 75D-06S7-LMF/QD-N-RP0 (66CM3/G)
6867004 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA LVP 90D-70Z2-LMF/QD-N-LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6867010  CASAPPA LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-LS0-E
6867011  CASAPPA  LVP 90S-06S7-LMF/QD-N-LS0-E
6867012 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-LS2-E
6867015  CASAPPA LVP 90S-06S7-LMF/QD-N-LS0-G
6867020 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-LS3-E
6867022  CASAPPA LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-LS0-E
6867024 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-LS2-E
6867028  CASAPPA LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-LS0
6867032  CASAPPA LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-LS3
6867038 Bơm bánh răng thuỷ lực CASAPPA bơm dầu LVP 90D-34S7-LMF/QD-N-RN-E (253/1400)
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm cảm biến CASAPPA tại Việt Nam
CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý bơm dầu CASAPPA Ý chính hãng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *