Sale!

Cảm biến lực AEP Transducers

$338.00 (Reference price)

AEP transducers ITLAY tự hào với các ưu thế nổi bật:
* 50 NĂM thiết kế và sản xuất dụng cụ đo lường.
* 23 NĂM hiệu chuẩn được ACCREDIA công nhận.
* 14 NĂM sản xuất cảm biến được chứng nhận bởi ATEX.
* KINH NGHIỆM đã trưởng thành qua hơn 200 công ty tư vấn mỗi năm về các ứng dụng khác nhau trên toàn thế giới.
*** Liên hệ AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

 

Continue Shopping Mã: Cảm biến lực căng AEP Transducers Danh mục: Từ khóa:

Cảm biến lực AEP transducers sản xuất đều nằm trong các yêu cầu bắt buộc của quy định OIML R60 (Tổ chức đo lường pháp lý quốc tế) quy định tất cả các thử nghiệm (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, v.v…) phải được sản phẩm vượt qua để được đưa vào ở các cấp chính xác nhất định C2, C3, C4…
Để đảm bảo những yêu cầu cần thiết này, bộ chuyển đổi AEP đã tự phát triển một số thiết bị tự động có trọng lượng trực tiếp được ACCREDIA công nhận vào năm 1996 để kiểm soát mô hình theo quy định này.

Cảm biến tải trọng C2S AEP transducers để đo tải trọng tĩnh và động trong NÉN
Tải trọng danh nghĩa từ 100 kg đến 200 tấn
Lớp (OIML R60) C1, C2 và C3
Lỗi kết hợp: 0,023%
Đầu ra: 2mV/V

LOAD CELL CC2S82100KC15
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S82100KC25
Load cell AEP transducers CC2S82100KC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S82250KC15
Load cell AEP transducers CC2S82250KC25
Cảm biến lực căng AEP CC2S82250KC35
Load cell AEP transducers CC2S82500KC15
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S82500KC25
Load cell AEP transducers CC2S82500KC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S821TC15
Cảm biến tải trọng AEP CC2S821TC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Load cell AEP transducers CC2S821TC35
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S822T5C15
Load cell AEP transducers CC2S822T5C25
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S822T5C35
Cảm biến lực căng AEP CC2S825TC15
Load cell AEP transducers CC2S825TC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S825TC35
Cảm biến tải trọng AEP CC2S827T5C15 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S827T5C25
Load cell AEP transducers CC2S827T5C35
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S8210TC15
Cảm biến tải trọng AEP CC2S8210TC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S8210TC35
Load cell AEP transducers CC2S12620TC15H
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S12620TC25H
Cảm biến tải trọng AEP CC2S12620TC35H
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S12630TC15H
Load cell AEP transducers CC2S12630TC25H
Cảm biến lực căng AEP Transducers CC2S12630TC35H
Cảm biến tải trọng AEP CC2S16550TC15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S16550TC25
Load cell AEP transducers CC2S16550TC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S16575TC15
Cảm biến tải trọng AEP CC2S16575TC25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Load cell AEP transducers CUPC3 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
AEP CTIC60  Load cell AEP transducers Việt Nam -LH: 0909.119.181 CHAUTHIENCHI.COM
Cảm biến lực căng AEP CUPC5
Load cell AEP transducers CTIC80

LOAD CODE Cảm biến lực căng AEP Transducers
100 kg Load cell AEP CC2S82100KC15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
250 kg Load cell AEP CC2S82250KC15
500 kg Cảm biến lực căng AEP CC2S82500KC15
1 t Cảm biến tải trọng AEP CC2S821TC15
2.5 t Load cell AEP CC2S822T5C15 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
5 t Cảm biến tải trọng AEP CC2S825TC15
7.5 t Load cell AEP CC2S827T5C15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
10 t Cảm biến lực căng AEP CC2S8210TC15
20 t Cảm biến lực AEP CC2S12620TC15H
Cảm biến lực căng AEP Transducers CTIC22
AEP CPB120D82  Load cell AEP Việt Nam -LH: 0909.119.181 CHAUTHIENCHI.COM
AEP CUPC2 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers CTIC35
Load cell AEP transducers CCBS12620T5 20 t
Load cell AEP CCBS12630T5 30 t AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP CCBS16550T5 50 t
Cảm biến tải trọng AEP CCBS16575T5 75 t
Load cell AEP CCBS165100T5 100t\ Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Thiết bị cân AEP được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ
thép (AISI 304), với RẤT MẠNH MẼ
CẤU TRÚC, đã được thiết kế để giảm bớt
lắp đặt hệ thống cân, định lượng tại
bể chứa, thùng đựng và trong các phễu tĩnh hoặc rung.
Cảm biến tải trọng CBS hoặc C2S có thể được ghép nối với AEP UPC2 để đạt được cấp chính xác 1000, 2000 hoặc 3000 phân chia và cấp bảo vệ IP68.
Thiết bị cân được trang bị LOAD SELF CĂN HỘ VÀ CHUYỂN CHUYỂN NGANG BỒI THƯỜNG đảm bảo CAO HIỆU SUẤT ĐO LƯỜNG ngay cả trong trường hợp điều chỉnh, giãn nở nhiệt,
lỗi định vị, lực đẩy ngang và biến dạng của các kết cấu. AEP UPC2, AEP UPC3, AEP UPC5

Load cell AEP CTS6350KC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP CTS63100KC35 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến lực căng AEP CTS63200KC35
Cảm biến tải trọng AEP CTS63300KC35
Load cell AEP CTS63500KC35
Cảm biến lực căng AEP Transducers CTS82500KC35
Cảm biến tải trọng AEP CTS821TC25
Load cell AEP CTS822TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Load cell AEP CTSA63100KC25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến lực AEP CTSA63100KC35 / 100 kg
Cảm biến tải trọng AEP CTSA63200KC25
Load cell AEP CTSA63200KC35 / 200 kg
Cảm biến AEP CTSA63300KC25
Load cell AEP CTSA63300KC35 / 300 kg
Cảm biến lực căng AEP Transducers AEP CTSA63500KC25
Cảm biến tải trọng AEP CTSA63500KC35 / 500 kg
Load cell AEP CTSA82500KC25
AEP CTSA82500KC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected] 
Cảm biến AEP CTSA82500KC45 500 kg Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến tải trọng AEP CTSA821TC25
Load cell AEP CTSA821TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers AEP CTSA821TC45 1t
Cảm biến AEP CTSA822TC25
TSamp AEP
Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động ở dạng CĂNG và NÉN
Tải trọng danh định từ 10 kg đến 10 tấn
tuyến tính và độ trễ 0,030%
Đầu nối M12 đầu ra tiêu chuẩn
Cảm biến áp suất AEP Transducers CONNM12FV5
AEP CMIL6MF AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Công tắc áp suất AEP Transducers AEP CMIL6FV5
màn hình CRT Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Công tắc áp suất AEP Transducers AEP CACCEM12
Cảm biến lực căng AEP Transducers AEP CACCEM16
AEP CACCEM20 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
AEP CACCEM25

Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động ở dạng NÉN và CĂNG
Tải danh nghĩa từ 1 kg đến 50 kg
Độ tuyến tính và độ trễ 0,03%
Đầu ra: 2mV/V

AEP Cảm biến tải trọng CTCA1K5 1 kg  0,22 kHz
AEP load cell CTCA2K5 2 kg  0,50 kHz AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến áp suất AEP Transducers CTCA5K5 5 kg  0,75 kHz
AEP transducers CTCA10K5 10 kg  1,00 kHz
AEP transducers CTCA25K5 25 kg   1,50 kHz
AEP transducers CTCA50K5 50 kg 2.00 kHz

Cảm biến lực AEP CD20075TC25
Cảm biến lực căng AEP Transducers CD200100TC25
Cảm biến lực AEP Italy CGP4117T
Cảm biến lực căng AEP Transducers CT2010TC35
Cảm biến lực AEP transducers CT2015TC25 CT2015TC35
Công tắc áp suất AEP Transducers CT2020TC25 CT2020TC35
CACCEM6 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến áp suất AEP Transducers CACCEM8
Cảm biến lực AEP CACCEM12 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến lực căng AEP CACCEM16
Cảm biến áp suất AEP Transducers CACCEM4250T

Cảm biến lực AEP transducers CTCE57350K5
CTCE57500K5 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Công tắc áp suất AEP Transducers CTCE571TK5
Conecter CTCE572T55 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến áp suất AEP Transducers CTS45M30
Cảm biến lực AEP transducers CACCEM30
Cảm biến lực căng AEP Transducers CTIC35
Cảm biến lực căng AEP Transducers CTS62M42
CACCEM42 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Cảm biến tải trọng phù hợp để làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
Độ bền cơ học cao.
Hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ.
Hàn LASER hoàn toàn.
Mức độ bảo vệ IP67.
Sự ổn định lâu dài.
Cảm biến lực căng AEP Transducers CCLT100T 100 t
Loadcell AEP Transducers CCLT200T 200 t
Cảm biến lực căng AEP Transducers CCLT250T 250 t

Cảm biến áp suất AEP Transducers CUPFT1EL3E5T
Cảm biến lực căng AEP Transducers CUPFT1EL
Công tắc áp suất AEP Transducers CUPFT2EL AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers CFT650KC25
Công tắc áp suất AEP Transducers CFT6100KC25
Cảm biến lực AEP transducers CFT2500KC25
Loadcell cân CFT2500KC35 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến áp suất AEP Transducers CFT21TC25
Đầu dò AEP CFT21TC35
Công tắc áp suất AEP Transducers CFT210TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP Transducers CFT1350KC25
Đầu dò AEP CFT1350KC35
Cảm biến áp suất AEP Transducers CFT12TC25
Cảm biến lực AEP CFT12TC35
Công tắc áp suất AEP Transducers CFT1A1TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected] 
Đầu dò AEP CFT1A2TC25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến lực căng AEP CFT1A2TC35
Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CF310KC25
Cảm biến áp suất AEP Transducers CF325KC25
Cảm biến lực căng AEP CF350KC25
Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CF350KC35
CF3100KC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Đầu dò CF3100KC35
Cảm biến áp suất AEP Transducers CF31T5C35
Cảm biến lực căng AEP CF32TC25
Đầu dò AEP CF32TC35

CF150KC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Đầu dò AEP CF1100KC25     CF1100KC35
Đầu dò AEP CF1200KC25           CF1200KC35
Đầu dò CFT8P10T AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP CFT8P15T
Cảm biến AEP Transducers CFT8P20T
Cảm biến tải trọng FT9 AEP phù hợp để làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
Độ bền cơ học cao.
Hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ.
Hàn LASER hoàn toàn.
Mức độ bảo vệ IP68.
Sự ổn định lâu dài.

AEP Star-P / Star-F là một chỉ báo công thái học chuyên nghiệp cực kỳ linh hoạt và dễ sử dụng cho đo LỰC, TRỌNG LƯỢNG, ÁP SUẤT (khí), CHÂN KHÔNG, MÔ-men xoắn và DỊCH VỤ. Có thể tích hợp bên trong cảm biến lực (tối đa 5 kN) hoặc cảm biến áp suất (tương đối, tuyệt đối hoặc vi phân lên đến
tối đa. 5 bar) trong khi có thể kết nối từ đầu vào bên ngoài cảm biến đo biến dạng có đầu ra tính bằng mV/V như: cảm biến tải trọng, bộ chuyển đổi lực, áp suất đầu dò, đầu dò mô-men xoắn và chuyển vị.

Bên trong bộ vi điều khiển xử lý các tín hiệu đến từ các cảm biến thông qua 24 bit Bộ chuyển đổi kỹ thuật số tương tự (±50.000 vạch chia ở 2 mV/V) ở tần số chuyển đổi thay đổi từ 5 Hz ở 4800 Hz bằng
cách làm cho nó phù hợp với mọi ứng dụng có thể yêu cầu cả độ phân giải cao và tần số lấy mẫu cao

Bộ chuyển đổi STRAIN CYLINDER và FORCE  AEP CLFLEX 
Bộ chuyển đổi bao gồm một XI LANH STRAIN và một bộ chuyển đổi FORCE được sử dụng để hiệu chuẩn và tự động căn chỉnh các mối nối cũng như để định tâm lực của máy thí nghiệm nén trên bê
tông cứng. Tải trọng danh nghĩa 3 MN

Lớp (ISO 376) 1
Độ tuyến tính và độ trễ 0,05%
Đầu ra: 2mV/V
Bộ chuyển đổi lực AEP CLSTM2MNI15
FORCE transducer AEP CCLSTM3MNI05
Đầu dò AEP CLSTM3MNI15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLSTM5MNI05
Bộ chuyển đổi lực AEP CLSTM5NNI15
Bộ chuyển đổi lực để đo tải trọng tĩnh và động ở dạng NÉN và CĂNG.
Tải danh nghĩa từ 30 kN đến 600 kN
Lớp (ISO 376) 00, 0,5 và 1
Độ tuyến tính và độ trễ 0,03%
Đầu ra: 2mV/V
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB200KNI0
FORCE transducer AEP CLB200KNI1
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB300KNI00 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CLB300KNI0
FORCE transducer AEP CLB300KNI1
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB500KNI00
FORCE transducer AEP CLB500KNI0
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB500KNI1 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

AEP CKAL165200KN005 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến áp suất AEP Transducers CKAL165200KN055
transducer AEP CKAL165200KN15 200 kN
Đầu dò AEP CKAL165300KN005
Cảm biến lực căng AEP CKAL165300KN055
transducer AEP CKAL165300KN15 300 kN
AEP CKAL230500KN005 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected] transducer AEP CKAL230500KN055
Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CKAL230500KN15 500 kN transducer AEP CKAL230750KN005
AEP CKAL230750KN055 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

AEP Controller CKAL230750KN Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CUKAL50NI005
AEP CUKAL50NI055 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CUKAL50NI15
ng hồ nhiệt độ AEP Transducers CUKAL100NI005
Cảm biến lực căng AEP Italy CUKAL100NI055
transducer AEP CUKAL100NI15 AEP CUKAL250NI005 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Bộ chuyển đổi lực AEP CUKAL250NI055 AEP CUKAL250NI15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducer AEP CUKAL500NI005

Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CUKAL500NI055
Đầu dò AEP CUKAL500NI15 AEP CUKAL1KNI005

Bộ chuyển đổi lực AEP CACCEM8
transducer AEP CACCEM12  AEP CACCEM16 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CACCEM20</span>
transducer AEP CACCEM25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM5KN005
CTCETM5KNI05CTCETM5KNI15
Cảm biến áp suất AEP Transducers Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực căng AEP CTCETM10KNI15
Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM25KN005
Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM25KNI05 Đồng hồ nhiệt độ AEP Transducers CTCETM25KNI15
AEP CTCETM50KN005 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Đầu dò AEP CTCETM50KNI05 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM50KNI15

AEP transducers Việt Nam phân phối chính hãng tại Công Ty TNHH Châu Thiên Chí các sản phẩm: Cảm biến tải trọng AEP transducers, Cảm biến lực AEP transducers, Bộ chuyển đổi AEP transducers, bộ chuyển đổi lực AEP transducers, Đầu dò dịch chuyển AEP transducers, Động lực kế AEP transducers,Dụng cụ AEP transducers, Đồng hồ đo áp suất AEP transducers, Đầu dò áp suất AEP transducers,Bộ chuyển đổi mô men xoắn AEP transducers….

*** Liên hệ ngay số hotline: 0909.119.181 II [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí

 

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến lực AEP Transducers”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *