Sale!

Cảm biến quang điện EGE Elektronik chính hãng giá tốt

$680.00 (Reference price)

Kể từ khi thành lập vào năm 1976, trụ sở chính của EGE Spezialsensoren GmbH đã được đặt tại Gettorf, Schleswig-Holstein. Phía bắc Kiel, chỉ cách bãi biển Biển Baltic vài phút nhưng ở giữa khu công nghệ K.E.R.N. (Kiel-Eckernförde-Rendsburg-Neumünster), truyền thống và hiện đại hòa quyện với nhau. Tại đây, cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik khoảng 130 nhân viên của công ty vẫn
do gia đình chúng tôi điều hành đang thúc đẩy công nghệ cảm biến của ngày mai. Và khi làm như vậy, họ đánh giá cao các giá trị của công ty chúng tôi, được đặc trưng bởi tính chuyên nghiệp, độ tin cậy,
định hướng khách hàng và hợp tác công bằng.
Tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt ra cho các cảm biến của mình được xác định bởi tính thực tế và độ tin cậy của chúng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, nên chúng tôi coi những thách thức về đo
lường của khách hàng là động lực thiết yếu để không ngừng phát triển và cải tiến hơn nữa.

EGE Elektronik SC 440/6-A4-GSP
EGE Elektronik SCS 440-A4-GSP
EGE Elektronik SN 450 GA – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SN 450 GA-3M
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SN 450 GPP
EGE Elektronik SN 450-A4-GR
EGE Elektronik SN 450-A4-GRS
EGE Elektronik SN 450-A4-GSP
Cảm biến EGE Elektronik SN 450-A4-GSP-S
EGE Elektronik SN 450-A4-WR1 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SN 450-A4-WR2
EGE Elektronik SN 450/1 GA
EGE Elektronik SN 450/1 GA-3M
EGE Elektronik SN 450/1 GAN-S
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SN 450/1 GR-VA
EGE Elektronik SN 450/1 GR-VE – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SN 450/1 WR2-VA
EGE Elektronik SN 450/1-A4-GR
EGE Elektronik SN 450/1-A4-GRS
EGE Elektronik SN 450/1-A4-GSP
EGE Elektronik SN 450/1-A4-GSP-S
EGE Elektronik SN 450/1-A4-WR1 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SN 450/3-A4-WR2
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SN 450/3-A4-WR1
EGE Elektronik SN 450/3-A4-GR
EGE Elektronik SN 450/2-A4-WR2
EGE Elektronik SN 450/2-A4-WR1 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SN 450/2-A4-GR
EGE Elektronik SN 450/1-A4-WR2
Cảm biến EGE Elektronik SNT 450-A4-GR
EGE Elektronik SNT 450-A4-GR-S
EGE Elektronik SNT 450-A4-GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SNT 450-A4-GSP-S
EGE Elektronik SNT 450-A4-WR1
EGE Elektronik SNT 450-A4-WR2
EGE Elektronik SNT 450/1-A4-GR
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SNT 450/1-A4-GR-S
EGE Elektronik SNT 450/1-A4-GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SNT 450/1-A4-GSP-S
EGE Elektronik SNT 450/1-A4-WR2
EGE Elektronik SNT 450/1-A4-WR1
EGE Elektronik SNS 450 GA
EGE Elektronik SNS 450-A4-GR

EGE Elektronik LDN 510 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik ST 101 K
EGE Elektronik ST 101 KH
EGE Elektronik ST 101 S
EGE Elektronik ST 102 K
EGE Elektronik ST 102 KH
EGE Elektronik ST 102 S – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ST 103 K
EGE Elektronik ST 103 KH
EGE Elektronik ST 103 S
EGE Elektronik ST 104 K
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik ST 110 KH
EGE Elektronik ST 110 K-L80 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ST 110 K-L140
EGE Elektronik ST 110 K-L110
EGE Elektronik ST 110 K
EGE Elektronik ST 106 S
EGE Elektronik ST 106 KH
EGE Elektronik ST 106 K
EGE Elektronik ST 104 S – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik ST 104 KH
EGE Elektronik STS 101 K
EGE Elektronik STS 101 KH
EGE Elektronik STS 101 S
EGE Elektronik STS 102 K
EGE Elektronik STS 102 KH
EGE Elektronik STS 102 S – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STS 103 K
EGE Elektronik STS 103 KH
EGE Elektronik STS 103 S
EGE Elektronik STS 104 K
EGE Elektronik STS 110 KH – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STS 110 K-L80
EGE Elektronik STS 110 K-L140
EGE Elektronik STS 110 K-L110
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik STS 110 K
EGE Elektronik STS 106 S
EGE Elektronik STS 106 KH
EGE Elektronik STS 106 K – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STS 104 S
EGE Elektronik STS 104 KH
EGE Elektronik STS 111 KH-L80
EGE Elektronik STS 111 KH-L110

EGE Elektronik SDB 510 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SDNC 503 GANPL
EGE Elektronik SDNC 506 GANPL
EGE Elektronik SDNC 508 GANPL
EGE Elektronik SDNC 503 GAPL
EGE Elektronik SDNC 506 GAPL
EGE Elektronik SDNC 508 GAPL – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik SDN 552/1 GAA
EGE Elektronik SDN 552/1 GAPP
EGE Elektronik SDN 552/1 GPP
EGE Elektronik SDN 552/6 GAA
Cảm biến EGE Elektronik SDN 552/6 GAPP
EGE Elektronik SDN 552/6 GPP
EGE Elektronik SDN 554/1 GPP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SDNB 552/2 GAPL
EGE Elektronik SDNB 552/3 GAPL
EGE Elektronik SDNB 552/4 GAPL
EGE Elektronik SDN 515 GA
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik SDN 515 GR
EGE Elektronik SDN 515 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SDI 852/2 GAPP
EGE Elektronik SDI 853/1 GAPP
EGE Elektronik SDI 853/2 GAPP
EGE Elektronik LDN 1009 GAPL
Cảm biến mức EGE Elektronik KGFTa 125 Ex
EGE Elektronik KGFTa 150 Ex – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik KGFR 100 GOP
Cảm biến EGE Elektronik KGFR 100 GSOP
EGE Elektronik KGFR 100 GSP
EGE Elektronik KGF 014 GOP
Cảm biến mức EGE Elektronik KGF 014 GSP
EGE Elektronik KGF 030 GOP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik KGF 030 GSP
EGE Elektronik KGF 075 GOP
EGE Elektronik KGF 075 GSP
EGE Elektronik KGMR 107 GSP
EGE Elektronik KNK 015 GOP
EGE Elektronik KNK 015 GSP
EGE Elektronik KNK 025 GOP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến mức EGE Elektronik KNK 025 GSP
EGE Elektronik KNKU 015 GOP
EGE Elektronik KGFT 150
Cảm biến EGE Elektronik KGFT 325

EGE Elektronik ARKU 800 GI – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ARKU 800 GPP
EGE Elektronik AGVU 1500 GI
EGE Elektronik AGVU 1500 GSP
Cảm biến mức EGE Elektronik KKa 030 Ex
EGE Elektronik IKMb 123 Ex-115
EGE Elektronik IKMb 123 Ex-230 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến EGE Elektronik IKMb 123 Ex-24
EGE Elektronik KU 120 GI
EGE Elektronik DN 752 GAPP-01
Cảm biến mức EGE Elektronik DN 752 GAPP-16
EGE Elektronik DN 752 GPP-01 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik DN 752 GPP-16
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGM 005 GSOP
EGE Elektronik IGM 005 GSP
EGE Elektronik IGM 008 GSOP
EGE Elektronik IGM 008 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGM 010 GSOP
EGE Elektronik IGM 010 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGM 010 WS
EGE Elektronik IGM 015 GSOP
EGE Elektronik IGM 015 GSP
EGE Elektronik IGM 015 WS – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGM 104 GSP
EGE Elektronik ID 080 GSP
EGE Elektronik ID 105 GSOP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik ID 105 GSP
EGE Elektronik ID 160 GSOP
EGE Elektronik ID 160 GSP
EGE Elektronik ID 200 GSOP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ID 200 GSP
EGE Elektronik IDS 080 WP
EGE Elektronik IDS 105 WP
EGE Elektronik INK 010 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik INK 020 GSP
EGE Elektronik IGMW 005 GOP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGMW 005 GSOP
EGE Elektronik IGMW 005 GSP
EGE Elektronik IGMW 005 WO
EGE Elektronik IGMW 005 WS
EGE Elektronik IGMW 008 GOP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGMW 008 GSOP
EGE Elektronik IGMW 008 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

EGE Elektronik IGEX20a 05 GSP
EGE Elektronik IGEX20a 08 GSP
EGE Elektronik IGEX20a 10 GSP
EGE Elektronik IGEX20a 15 GSP
EGE Elektronik IGEX20Pa 02 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGEX20Pa 04 GSP
EGE Elektronik IGEX20Pa 05 GSP
EGE Elektronik IGEX20Pa 08 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGEX20Pa 10 GSP
EGE Elektronik IGEXUa 02
EGE Elektronik IGEXUa 04
EGE Elektronik IGEXUa 05 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGEXUa 08 
EGE Elektronik IGEXUa 10
EGE Elektronik IGEXUa 15
EGE Elektronik IGEXa 02
EGE Elektronik IGEXa 04
EGE Elektronik IGEXa 05 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGEXa 08
EGE Elektronik IGEXa 10
EGE Elektronik IGEXa 15
EGE Elektronik IGEXHa 02
EGE Elektronik IGEXHa 04
EGE Elektronik IGEXHa 05 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGEXHa 08
EGE Elektronik IGEXPa 02
EGE Elektronik IGEXPa 04
EGE Elektronik IGEXPa 05
EGE Elektronik IGEXPa 08
EGE Elektronik IGEXPa 10 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGEXPa 15
EGE Elektronik IGEX22c 02 GSP
EGE Elektronik IGEX22c 04 GSP
EGE Elektronik IGEX22c 05 GSP
EGE Elektronik IGEX22c 08 GSP
EGE Elektronik IGEX22c 10 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGEX22c 15 GSP
EGE Elektronik IKM 120 GA
EGE Elektronik IKM 120 GSOP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IU 130 GPP
EGE Elektronik IU 130 WP
EGE Elektronik IK 030 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IKMb 122 Ex-115

EGE Elektronik TGM 050-TS100
EGE Elektronik TGM 025-03
EGE Elektronik ODE 350 GWR
EGE Elektronik OD 100 GA 150 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik OD 100 GA 300
Cảm biến áp suất EGE Elektronic DN 752 GA-003
EGE Elektronik DN 752 GA-01
Cảm biến EGE Elektronik DN 752 GA-16
EGE Elektronik DN 752 GAPP-01 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến áp suất EGE Elektronic DN 752 GAPP-16
EGE Elektronik DN 752 GPP-01
EGE Elektronik DN 752 GPP-16
EGE Elektronik DGC 075 GI-L100
Cảm biến áp suất EGE Elektronic DGC 075 GI-L150
EGE Elektronik DGC 075 GI-L200 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik DGC 075 GI-L250
Cảm biến áp suất EGE Elektronic DGC 075 GI-L300
Cảm biến siêu âm EGE Elektronic AGKU 1500 GI
EGE Elektronik AGKU 1600 GSOP
EGE Elektronik AGKU 200 GPP
EGE Elektronik AGKU 2000 GIPP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến siêu âm EGE Elektronic AGKU 2500 GI
EGE Elektronik AGKU 3000 GSP
EGE Elektronik AGKU 800 GSOP
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik ARKS 250 GPP
Cảm biến siêu âm EGE Elektronic ARK 300 GSP
EGE Elektronik ARKU 3500 GI – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ARKU 3500 GPP
Cảm biến EGE Elektronik ARKU 400 GI
EGE Elektronik ARKU 400 GPP
EGE Elektronik ARKU 800 GI
Cảm biến siêu âm EGE Elektronic ARKU 800 GPP
EGE Elektronik AGVU 1500 GI – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến siêu âm EGE Elektronic AGVU 1500 GSP
Máy dò kim loại EGE Elektronik MDS 3065-S
EGE Elektronik MDS 3095-S
EGE Elektronik MDVH
Máy dò kim loại EGE Elektronik MDV 3172
EGE Elektronik MDV 3220
EGE Elektronik NTG – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy dò kim loại EGE Elektronik KS031-DS
EGE Elektronik MA 125
Phụ kiện EGE Elektronik A501

Phụ kiện EGE Elektronik LLKS-500-BE
EGE Elektronik ODMV-D60
EGE Elektronik OMB 01 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ULV 024
EGE Elektronik ULV 028
EGE Elektronik VEG5-5
EGE Elektronik DTG 24
EGE Elektronik NTG 251
EGE Elektronik NTG 255 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện EGE Elektronik MA 125
EGE Elektronik KS031-DS05
EGE Elektronik KS031-DS10
EGE Elektronik FEP334
EGE Elektronik FEP375
EGE Elektronik FEP375S – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik FEP425
Phụ kiện EGE Elektronik FEP425BS
EGE Elektronik FEP425S
EGE Elektronik PUR334
EGE Elektronik PUR375
EGE Elektronik PUR405 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik PUR405BS
EGE Elektronik SLG 2-3
EGE Elektronik SLG 3-5
EGE Elektronik SLG 4-2
EGE Elektronik SLG 4-5
EGE Elektronik SLG 5-2 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SLG 6-2
EGE Elektronik SLW 3-2
Phụ kiện EGE Elektronik SLW 3-2-LED
EGE Elektronik SLW 3-5
EGE Elektronik SLW 4-2
EGE Elektronik SBG-DC – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện EGE Elektronik SBW-DC
EGE Elektronik PG 2-10
EGE Elektronik PG 2-2
EGE Elektronik PG 2-20
EGE Elektronik PG 2-3 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik PG 2-5
EGE Elektronik PG 3-10
EGE Elektronik PG 3-2
Phụ kiện EGE Elektronik PG 3-20
EGE Elektronik PG 3-3
EGE Elektronik PG 3-5 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik C165
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik K031-3
EGE Elektronik K031-D
EGE Elektronik LEM01
Phụ kiện EGE Elektronik VEG5-5
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm cảm biến EGE Elektronik tại Việt Nam
EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến quang điện EGE Elektronik chính hãng giá tốt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *