Sale!

Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor

$8,500.00 (Reference price)

Động cơ điện Marelli Motori (thương hiệu Ý) nhập khẩu phân phối chính hãng từ Marelli Motori factory Italy/Malaysia bởi công ty TNHH Châu Thiên Chí.

Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

Marelli Motori tận dụng kiến thức kỹ thuật sâu rộng, hiệu suất sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả và năng suất của các đối tác trên toàn thế giới nhằm trở thành công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về máy điện quay ở tất cả các thị trường cốt lõi của chúng tôi. Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor – Công ty TNHH Châu Thiên Chí.

Động cơ điện Marelli Motori Italy MAA 80 MB2 1.1 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 80 MC2 1.5 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 90 L2 2.2 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 100 LA2 3 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 100 LB2 4 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 132 SA2 5.5 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 132 SB2 7.5 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 132 MB2 9.2 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com 
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 132 MC2 11 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 160 MB2 15 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 160 L2 18.5 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 180 M2 22 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 200 LA2 30 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 200 LB2 37 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 225 M2 45 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 250 M2 55 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 280 S2 75 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 280 M2 90 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 315 SM2 110 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 315 MA2 132 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 315 MC2 160 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 315 MD2 200 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 355 M2 250 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 355 LA2 280 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 355 LB2 315 kw
Động cơ điện Marathon FH5AB29244SSTVZ Brazil
S/N.: WA-60025273-1-AX-1 – Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
3Phase 400HP 400V 25-50Hz 1490-2980rpm Frame: 449TS ENCL: DP
Động cơ điện Marathon Squirrel­cage induction motor TCA315MB4E3U46 1001
Động cơ điện Marathon TCA315S4E3U46 1001
Động cơ điện Marathon 324TTGS6529 Catalog# E567
Động cơ điện Marathon LMS 355L-8/4 IM V1 IP5 S1 90/185kW 380V 50Hz 730rpm/1485rpm 2000kg
Động cơ điện Marathon HK 280S-6 IM B5 IP5 S1 45kW 380V 50Hz 980rpm 465kg
Động cơ điện Marathon WX11003286-1001J
Động cơ điện Marathon LMS LVF 315L1-2 IM B3 IP5 S1 160/180kW 380V/460V 50Hz/60Hz 2975rpm/3570rpm 1230kg – Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ điện Marathon 324THFPA18042
Động cơ điện Marathon LVD324THFPA18042AAL
40,1800,TEFC,324T,3/60/230/460 Blue Max Inverter Duty.
S/N.: M65047455-04/19-02 P/N.: 640-02-873
NEMA TEFC 3~Mot.: 444T-4 125HP 4P F1 c/w
Động cơ điện Marathon LVC444TTFS6036DVR471 , S/N.: 70020835
Động cơ điện Marathon TCA 3~MOT. 315L-2 200KW 2P B35
SLIP RING INDUCTION MOTOR – Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ điện Marathon FDW500U 8P B3 415/50 750KW
3Phase 415V 50Hz 743rpm S1 IP55
Động cơ điện Marathon 5KH36MNA445AX
Động cơ Marelli Motori BAA250M2 55KW
3~MOT. Model – A3C 132 MB4 B5
9.2kW S1 400V 50Hz 4pole F/B 40degC IP55 IC411 aluminium body IE3
( Replaced obsolete M6Q 132 MA4 B5 )
Model – A1C 132 MB4 B5
9.2kW S1 400V 50Hz 4pole F/B 40degC IP55 IC411 IE1 aluminium body
( Replaced obsolete M6Q 132 MA4 B5 )
3~MOT. Model – B3C 160 L2 B3
18.5kW S1 400V 50Hz 2pole 2935rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE3
(Replaced obsolete 3~MOT. B6Q 160 L2 B3 Code.: 12000865)
3~MOT. Model – B2C 225 S4 B3
37kW S1 400V 50Hz 4pole 1480rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE2
3~MOT. Model – B2C 200 L4 B3
30kW S1 400V 50Hz 4pole 1475rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE2
3~MOT. Model – B1C 355 LA6 B3
250kW S1 400V 50Hz 990rpm 3phase 6pole F/B 40degC IP55 IC411
(Replacement equivalent WEG MOT. 3~ 355M/L-06 DUTY:S1 IP55 DES:N IEC60034-1
400/690V 50Hz 250kW 995rpm 460/267A 2413Nm)

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4V
SERIES: B4V (low voltage) B4VH (medium voltage)
POWER: Up to 2200 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 355 to 500
POLE: 4 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44,54,55,56
COOLING METHOD (IC): 81W, 86W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Dredge, Hybrid machine, Propulsion, PTO-PTI system, Winch, Thrusters, Fi-Fi system, Auxiliaries
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B5V (LV) B5VH (MV)
Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor SERIES: B5V (low voltage) B5VH (medium voltage)
POWER: Up to 4500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 500 to 710
POLE: 4 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44,54,55,56
COOLING METHOD (IC): 81W, 86W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Dredge, Hybrid machine, Propulsion, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4J-B5J (LV) / B4JH-B5JH (MV)
SERIES: B4J-B5J (Low Voltage) / B4JH-B5JH (Medium Voltage)
POWER: Up to 3500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 315 to 630
POLE: 4 to 14 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56
COOLING METHOD (IC): 71W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and Paper, Sugar mill, Water pumping and treatments, Propulsion, Thruster, Dredge pump, Hybrid machine, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori C3M
SERIES: C3M C4M C5M – C3W C4W C5W (low voltage) C3MH C4MH C5MH – C3WH C4WH C5WH (medium voltage)
POWER: Up to 4000 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 315 to 560
POLE: 4 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): IP23 (C3M C4M C5M – C3W C4W C5W), IP44 (C3MH C4MH C5MH – C3WH C4WH C5WH)
COOLING METHOD (IC): 01, 06
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Fi-Fi system, Thrusters, Small propulsion
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori A5M B5M
Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor SERIES: A5M-B5M-ASM-B6M
POWER: Up to 2400kW
VOLTAGE: Up to 690 V
FRAME: 71mm to 560mm
POLE: 2 to 16 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com 
FREQUENCY: 50Hz, 60Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65 (only cast iron)
COOLING METHOD (IC): 411, 410, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL:Aluminum (A5M-A6M) Cast iron (B5M-B6M)
BEARING: Antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS:Auxiliaries, Fi-Fi system, Winch
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4JH B5JH
SERIES: B4J-B5J (low voltage) B4JH-B5JH (medium voltage)
POWER: Up to 3500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 315 to 630
POLE: 4 to 14 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56
COOLING METHOD (IC): 71W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments, Propulsion, thruster, dredge pump, hybrid machine, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori A6C A5C B6C B5C B5H
SERIES: A5C-B5C-A6C-B6C (low voltage) B5H (medium and high voltage)
POWER: Up to 2400kW
VOLTAGE: Up to 11000V
FRAME: 71mm to 560mm
POLE: 2 to 16 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50Hz, 60Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65 (only cast iron)
COOLING METHOD (IC): 411, 410, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Aluminum (A5C-A6C) Cast iron (B5C-B6C-B5H)
BEARING: Antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Chemical, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4W
SERIES: B4W (low voltage) B4WH (medium voltage)
POWER: Up to 1700 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 355 to 500
POLE: 4 to 12 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44, 54, 55
COOLING METHOD (IC): 611, 616, 666
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Chemical, Manufacturnig processes, Metals, Mining, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori C3C
SERIES: C3C C4C C5C C6C – C3W C4W C5W (low voltage) C3CH C4CH C5CH – C3WH C4WH C5WH (medium voltage)
POWER: Up to 4000 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 200 to 560
POLE: 2 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): IP23 (C3C C4C C5C C6C – C3W C4W C5W), IP44 (C3CH C4CH C5CH – C3WH C4WH C5WH)
COOLING METHOD (IC): 01, 06
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Chemical, Manufacturnig processes, Metals, Mining, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4V B4VH
Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor SERIES: B4V (low voltage) B4VH (medium voltage)
POWER: Up to 2200 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 355 to 500
POLE: 4 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44,54,55,56
COOLING METHOD (IC): 81W, 86W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Dredge, Hybrid machine, Propulsion, PTO-PTI system, Winch, Thrusters, Fi-Fi system, Auxiliaries
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori A1C – A2C – A3C – A4C / Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B1C – B2C – B3C – B4C
SERIES: A1C-A2C-A3C-A4C / B1C-B2C-B3C-B4C
POWER: Up to 500 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
FRAME: 63 to 355
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55
COOLING METHOD (IC): 411, 410, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Aluminum (A_) Cast iron (B_)
BEARING: Antifriction
APPLICATIONS: Manufacturing processes, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4V
Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor SERIES: B4V (low voltage) B4VH (medium voltage)
POWER: Up to 2200 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 355 to 500
POLE: 4 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44,54,55,56
COOLING METHOD (IC): 81W, 86W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Dredge, Hybrid machine, Propulsion, PTO-PTI system, Winch, Thrusters, Fi-Fi system, Auxiliaries
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B5V (LV) B5VH (MV)
SERIES: B5V (low voltage) B5VH (medium voltage)
POWER: Up to 4500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 500 to 710
POLE: 4 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 44,54,55,56
COOLING METHOD (IC): 81W, 86W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Dredge, Hybrid machine, Propulsion, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4J-B5J (LV) / B4JH-B5JH (MV)
SERIES: B4J-B5J (Low Voltage) / B4JH-B5JH (Medium Voltage)
POWER: Up to 3500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 315 to 630
POLE: 4 to 14 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56
COOLING METHOD (IC): 71W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and Paper, Sugar mill, Water pumping and treatments, Propulsion, Thruster, Dredge pump, Hybrid machine, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Marelli Motori tại Việt Nam
Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: nga.vo@chauthienchi.com

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *