Sale!

Đại lý chính thức đồng hồ đo áp suất T.E.M.A Italy

$208.00 (Reference price)

Chúng tôi TEMA sản xuất mọi thứ từ bộ phận đồng hồ đo áp suất nhỏ nhất đến giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực phốt hóa chất và cặp nhiệt điện đa điểm. TE.MA VIET NAM – Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp cung cấp chất lượng tốt nhất có thể cho khách hàng Liên hệ để được hỗ trợ 24/7/365 qua hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]

Continue Shopping Mã: Can nhiệt TEMA VASCONI Danh mục: Từ khóa: ,

TE.MA. là nhà sản xuất đồng hồ đo áp suất, vòng đệm màng, ống góp, nhiệt kế, Công tắc áp suất áp suất, cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt và giếng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Nó có cấu trúc vững chắc, được thành lập vào năm 1958 bởi ông Angelo Vasconi, là nền tảng của sáu thập kỷ cam kết hướng tới sự xuất sắc đã tạo nên TE.MA. một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

Đồng hồ đo áp suất TEMA MBS861
Đồng hồ đo TEMA MBS864
Can nhiệt TEMA MBS867
TEMA MB800
đồng hồ đo áp suất T.E.M.A MB801
TEMA MB802
Pressure gause TEMA MB804
TEMA MB805
TEMA MB807
TEMA MB808
TEMA MB810
TEMA MBP800
TEMA MBP801
TEMA MM901/A
TEMA MM901/B
TEMA MM901  T.E.M.A VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA MS1000
Thermocouple TEMA MS1001
TEMA MS1004
TEMA MS1007
TEMA MC1100
TEMA MC1101
TEMA MC1102
TEMA MC1105
Đồng hồ đo áp suất TEMA MDM1200
TEMA MDM1205
TEMA MDM1207
TEMA MDS1200
TEMA MDS1205
TEMA MDS1207
TEMA MDB1200
TEMA MDB1201
TEMA MDB1205
TEMA MDB1207 T.E.M.A VASCONI VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA MDC1200
TEMA MDC1205
đồng hồ đo áp suất T.E.M.A MDC1207
TEMA MDP200
TEMA MDP201

TEMA TM808
TEMA TM810
TEMA TM700
TEMA TM701/S
TEMA TM701/M
Đồng hồ đo nhiệt độ TEMA TM400
TEMA TM401
TEMA TM402
TEMA TM403
TEMA TV1000
TEMA TV1001/V  TEMA VASCONI VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA TV1002/V
TEMA TV1006
TEMA TV1006/A
TEMA TV1006/B
TEMA TV1006/C
TEMA TV1006/D
Đồng hồ đo nhiệt độ TEMA TV1006/E
TEMA TV1006/F
TEMA TV1006/G
TEMA TV1009
Công tắc áp suất TEMA DPMS8
TEMA PBS8
TEMA PCS8
TEMA PMS8.1
TEMA PMS8.2
TEMA TMS8
Công tắc áp suất TEMA DPMS10.1
TEMA DPMS10.2
TEMA PMS10.1
TEMA PMS10.2
TEMA PMS10.3  TEMA VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
Công tắc áp suất TEMA PMS10.4
TEMA MB500
TEMA MB501/CM
TEMA MB504/CM
Đồng hồ đo TEMA MB505/CM
TEMA MB507/CM
TEMA MB510/CM
TEMA MB501
TEMA MB504
TEMA MB505
TEMA MB507 TEMA VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA MB510
TEMA MS5000
TEMA MS 5001

TEMA SEP536/R
TEMA SEP536/N
TEMA SEP536/U
TEMA SEP536/T
TEMA SEP536/S
TEMA SEP537
TEMA SEP538
TEMA SEP539
TEMA SEP540
TEMA SEP 541
TEMA POZZETTI
TEMA PZB1
Đồng hồ đo TEMA PZB3
TEMA PZB4
TEMA PZB5 TEMAVASCONI VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA PZB6
TEMA PZT1F
TEMA PZB1F
TEMA PZB4F
TEMA PZB3F
TEMA GA1
TEMA GA3
TEMA GA4
TEMA GA5
TEMA GA6
TEMA GA7  TEMAVASCONI VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
TEMA GA8
TEMA GA9
TEMA GA10
TEMA GA80
TEMA GA85
Van TEMA GA82
TEMA GA82MS
Van TEMA GA83
Đồng hồ đo TEMA GA823
TEMA GA825
TEMA GA87
TEMA GA88
TEMA BT400
TEMA BT800
Máy phát nhiệt độ TEMA 5333D
TEMA 5334B
TEMA 5335D
TEMA 5337D
TEMA 5437B
TEMA 5350B  T.E.M.AVASCONI VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]

TEMA PRESSURE GAUGES
TEMA PRIMARY ELEMENTS FOR FLOW MEASUREMENT
TEMA TEMPERATURE INSTRUMENTS
TEMA PRESSURE AND TEMPERATURE SWITCHES
TEMA Pressure and temperature gauges with electric contacts, switches and transmitter
TEMA Diaphragm seals
TEMA Bar-stock and Built-up Thermowells
Accessories
TEMA APLISENS Pressure, Flow, Level and Temperature
TEMA PR Temperature Transmitters

Liên hệ để được hỗ trợ 24/7/365 qua hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý chính thức đồng hồ đo áp suất T.E.M.A Italy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *