Sale!

DUPLOMATIC MS Spa Vietnam distributor Stock with best price

$670.00 (Reference price)

Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối DUPLOMATIC MS Spa tại Việt Nam
Các dòng sản phẩm hãng Duplomatic gồm: Van điện từ Duplomatic / Van khí nén Duplomatic / Van thuỷ lực Duplomatic/ Bơm bánh răng Duplomatic / Bơm Piston Duplomatic / Bơm tầng Duplomatic / Power unit Duplomatic / Amplifier Duplomatic / Cylinder Duplomatic / IO-LINK TECHNOLOGIES Duplomatic / position controller, analogue signals Duplomatic
DUPLOMATIC MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

 

Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối DUPLOMATIC MS Spa tại Việt Nam
DUPLOMATIC MS Spa đứng đầu trong thị trường thủy lực về chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất và các giải pháp được thiết kế bởi các bộ phận chuyên trách cùng với việc bán hàng và dịch vụ mạng lưới phân phối khắp các nơi trên thế giới,đây là một lợi thế cạnh tranh thực sự.
Các dòng sản phẩm hãng Duplomatic gồm: Van điện từ Duplomatic / Van khí nén Duplomatic / Van thuỷ lực Duplomatic/ Bơm bánh răng Duplomatic / Bơm Piston Duplomatic / Bơm tầng Duplomatic / Power unit Duplomatic / Amplifier Duplomatic / Cylinder Duplomatic / IO-LINK TECHNOLOGIES Duplomatic / position controller, analogue signals Duplomatic | Hotline: 0909 119 181
Duplomatic Cylinder HC2 – Cylinder HCK2
Duplomatic cylinder HC2F-160/90-235-K3-S-11/20/SP – Code: 1680533
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2175-K0-S-21/2/20 PN: 1615191 – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-2115-K0-S-21/2/20 PN: 1615664
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-21/2/20 – 1615894
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K0-S-11/2
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-500-K3-S-22/20 – Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2300-K0-S-41/2/20 – 1615222
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20 – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2175-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-2250-KO-S-11/2/20 – Code: 1615038
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-0560-K0-S-11/20 – Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1925-K0-S/11/1/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1950-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2350-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-80/36-0300-K0-0-11/20 – Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-2250-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-FP22-63/36-0340-K3-0-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20 – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2A-125, HC2C-125, HC2D-125, HC2F-125
Duplomatic Cylinder HC2F-63/28-0350-K0-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/2
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP-LSF- 90
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K/20 – Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1950-K0-S-21/2/20 – code 1615212
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-40/28-100-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-63/28-0350-K0-S-22/20 – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/1/20 – Code: 1614833
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2C-150/70-75-K–S-11/20 – Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-200/110-1650-K0-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-0320-K0-0-11/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/36-620-K3-S3 – Download Datasheet – Stock – Best price
Duplomatic Cylinder HC2F-50/28-200-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC2A-40/28-200-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
I/ Duplomatic Proportional valves Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1. Pressure control proportional valves
CRE – Direct operated pressure control proportional valve
PRED3 – Pressure control proportional valve
PRED3G – Pressure control proportional valve – OBE
PRED3J – Pressure control proportional valve for closed loop – OBE
PRE3 – Pilot operated pressure control proportional valve
PRE3G – Pilot operated pressure control proportional valve – OBE
PRE* – Pilot operated pressure relief proportional valves – Download Datasheet – Stock – Best price
PRE*G – Pilot operated pressure relief proportional valves – OBE
PRE*J – Pilot operated pressure relief proportional valves for closed loop – OBE
MZE – Pilot operated pressure reducing proportional valve
ZDE3 – Pressure reducing proportional valve
ZDE3G – Pressure reducing proportional valve – OBE
DZCE* – Pressure reducing proportional valve
DZCE*G – Pressure reducing proportional valve – OBE
Website: chauthienchi.com- 0909119181
2. Flow control proportional valves Đại lý Duplomatic tại Việt Nam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
RPCED1 – Direct operated flow control proportional valve
RPCED1-*/T3 – 3-way flow control proportional valve
QDE* – Flow control compensated proportional valves
RPCER1 – Flow control proportional valves with feedback
RPCE2-* – Pilot operated flow control proportional valves
RPCE3-* – Pilot operated flow control proportional valves
3. Directional control proportional valves – Download Datasheet – Stock – Best price
DSE3 – Directional control hydraulic proportional valves
DSE3B – Directional control hydraulic proportional valve
DSE3G – Directional proportional valve – On Board Electronics
DSE3J – Directional control proportional valve – Feedback & OBE
DSE3F – Directional control proportional valve – Electrical Feedback
DSE5 – Directional control hydraulic proportional valves
DSE5G – Directional control porportional valve – OBE Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
DSE5J – Directional proportional valves – Feedback & OBE
DSPE* – Pilot operated directional proportional valves
DSPE*G – Pilot operated directional proportional valves – OBE
DSPE*J – Pilot operated directional proportional valves – OBE & Feedback
4. Explosion-proof proportional valves – Download Datasheet – Stock – Best price
PRE(D)*K – Explosion-proof pressure relief proportional valve
ZDE3K – Ex-proof pressure reducing proportional valves
DZCE*K* – Explosion-proof pressure reducing proportional valves
DS(P)E*K – Explosion-proof proportional valves
5. High response servo proportional valves
DXE3J – High response servo-proportional valve with feedback and integrated electronics
DXJ3 – Electro-hydraulic servo proportional valve – OBE
DXJ5 – Electro-hydraulic servo proportional valve – OBEDuplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
II/ Duplomatic Electronics
1. Plug version amplifiers 
EDC-1 – Digital electronic control unit, for open loop, single solenoid proportional valve
Công ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng van định kỳ, nhận lắp đặt hệ thống van, sữa chữa thay thế van, thay mới hoặc gia công các linh kiện van nhằm khắc phục sự cố một cách nhanh nhất – hiệu quả nhất – chi phí thấp nhất.

2. Modular amplifiers Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EDM-M* – Digital amplifier for open loop proportional valves
EWM-RL- Digital card for fast/slow speed control in open loop systems
EWM-A-SV- Analog amplifier for servovalve control
3. Axes positioning – Download Datasheet – Stock – Best price
EWM-S-B* – Digital card for stroke control in closed loop system
EWM-S-AA – Positioning card with digital setup, for stroke control in closed loop system
EWM-ST-AA – Analogue positioning card with analogue feedback and digital setup, for stroke control in closed loop system
EWM-S-AD – Analogue positioning card for stroke control in closed loop systems with digital feedback and setup – Download Datasheet – Stock – Best price
EWM-S-DAD – Card for positioning and velocity stroke control with Profibus communication interface
EWM-SP-DAD – Card for axis control (stroke and pressure) with Profibus communication interface
4. Axes synchronization
EWM-MS-AA – Card with analogue signals for synchronization control
EWM-SS-DAD – Card for axis synchronization control for systems from 2 to 9 axes with Profibus/Can communication interface
5. Pressure Control – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
EWM-P-AA – Digital card for pressure and force control in closed loop systems
EWM-PQ-AA – Digital card for pressure/flow control in closed loop systems
6. Eurocard type cards – Download Datasheet – Stock – Best price
UEIK-1* – Electronic control unit for open loop single solenoid proportional valve
UEIK-11RS* – Electronic control unit for single solenoid proportional valve with position feedback
UEIK-2* – Electronic control unit for open loop double solenoid proportional valve
UEIK-21RSD – Electronic control unit for double solenoid proportional valve with position feedback
UEIK-2*RL – Electronic control unit for open loop double solenoid proportional valve with reference signal and ramp selection Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7. Eurocard format card holders
PSC – Card holders for electronic control units in eurocard format
III/ Duplomatic Pressure control valves Việt Nam Distributor
1. Pressure relief valves, cartridge type
CR – Direct operated pressure control valve
CRQ – Pilot operated pressure control valve – Download Datasheet – Stock – Best price
PRK10 – Pilot operated pressure control valve
DBV – Direct operated pressure control valve
PCK06 – Two- and three-way pressure compensator with fixed or variable adjustment
2. Pressure relief valves
CD1-W – Direct operated pressure control valve
RM*-W – Pressure control valves
RQ*-W – Pressure relief valves
RQ*P – Pressure relief valves – Download Datasheet – Stock – Best price
3. Pressure relief valves with unloading
RQM*-W – Solenoid operated pressure relief valve with unloading and pressure selection
RQM*-P – Solenoid operated pressure relief valve with unloading and pressure selection
MRQA – Unloading valve (for circuits with accumulator)
RQ**-P – Unloading valve (for circuits with accumulator)
RQ*M*-P – Unloading valve with automated or solenoid operated venting
RQM*K*-P – Solenoid operated pressure relief valves with unloading and pressure selection – explosion proof ATEX 94/9/CE Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
4. Pressure reducing valves – Download Datasheet – Stock – Best price
Z*P – Pressure reducing valves
5. Sequence and balance valves
Sequence valve (S) unloading valve (U) backpressure valve (T) balancing valve (X)
ZC2 – Balancing valves
DZC* – Balancing valves
IV/ Duplomatic Flow control valves
1. Throttle flow valves
RS* – Double-acting throttle flow control valve – Download Datasheet – Stock – Best price
RSN* – Single-acting throttle flow control valve
2. Compensated 2-way flow control valves
RPC1 – Pressure and temperature compensated flow control valve
RPC* – Pressure and temperature compensated flow control valves
3. Compensated 3-way flow control valves
RPC1-T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valve
RPC*-*T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valves
4. Fast/slow speed selection valve
CP1R*-W – Roller operated fast/slow speed selection valve
5. Deceleration valve Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
K4WA/C – Deceleration valve – Download Datasheet – Stock – Best price
V/ Duplomatic Directional valves – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
1. Electrovalves | Van điện từ Duplomatic
DL2 – Solenoid operated directional control hydraulic valve
DS3 – Solenoid operated directional control hydraulic valve

DL3 – Solenoid operated directional control hydraulic valve
DL3B – 8 Watt solenoid operated directional control valve
MD1JB – Solenoid operated directional control valve – Junction box
MDS3 – Solenoid operated directional control valve – Modular
MDF3 – Shut-off solenoid valve – Modular version – CETOP 03 – Download Datasheet – Stock – Best price
DS5 – Solenoid operated directional control hydraulic valve
DS5JB – Solenoid operated directional control valve – Junction box
DL5 – Solenoid operated directional control valve – Compact
DL5B – DC Solenoid operated directional control valve – Compact
DD44 – Solenoid operated directional control valve – Modular
2. Bankable solenoid valves Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BD6 – Bankable directional control hydraulic valve
BLS6 – Bankable load sensing proportional control valve
BFD* – Bankable six-way flow selection switch
Website: chauthienchi.com- 0909119181
Norgren Cylinder special 25/10 Nr.: 4012541000000000 – Download Datasheet – Stock – Best price
Norgren Cylinder PRA/182080/M/200
Pneumatic valve 2623500000000000
Norgren Solenoid Valve 8538300.9152.11050
Norgren Solenoid Valve 8254300.9154.11049
Valve V61B5DDA-X5020 Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Valve V61B513A-A2000
Valve SXE9773-A55-00/19J – Download Datasheet – Stock – Best price
Valve SXE9573-A76-00/19J
MOOG STAR SERVOVALVE G761-3003B
Norgren Rodless cylinder M/146040/M/1600 (Replace old model M/46040/M/160)
Norgren Kit Cilindro Neumatico QA/8080/00
Norgren Spare part for Cylinder PRA/182080/M/180 – Download Datasheet – Stock – Best price
HSB Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1 Serial Number 65530
HSB Beta-80-SOS-M-2550-2296-2720-2SA-1 Serial Number 65808
Eltra ROTARY Encoder ER58C1024Z5/28L10X6PR
Norgren Valve Solenoid SXE0561-A50-00K
JOST Vibrating controller Typ.: JT14/400E000 50K60
3. Piloted distributors
E*P4 – Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled
DSP7 – Pilot operated distributor solenoid/hydraulic controlled – Download Datasheet – Stock – Best price
DSP10 – Pilot operated distributor solenoid/hydraulic controlled
4. Monitored valves Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
DS(P)*M – Solenoid operated directional valves – Monitored spools
5. Explosion-proof valves
D*K* – Solenoid operated directional valves – explosion-proof
6. Poppet type valves
DT03 – Solenoid operated directional control valve – Poppet
MDT – Solenoid operated directional valve – Poppet – Modular – Download Datasheet – Stock – Best price
KT08 – Poppet type solenoid operated valve – cartridge type
7. Distributors
DSH* – Lever operated directional control valve
DSH3L – Lever operated directional control valve, compact version
DSR3 – Roller cam operated directional control valve
DSA* – Pneumatically operated directional control valve
DSC3 – Hydraulically operated directional control valve
DSB* – Self-reversing valve
8. Accessories Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EC – Electric connectors – Download Datasheet – Stock – Best price
ECL – Power saving device for on-off solenoid valves
VI/ Duplomatic Check valves
1. Shuttle valves
VSK* – Shuttle valves, cartridge type
2. Check valves
VR*-I – Check valves, cartridge type
VD*-W* – Check valves, in-line
VR*-P – Check valves, subplate mounting – Download Datasheet – Stock – Best price
Đại lý DUPLOMATIC MS Spa VP*-P*-MU – Hydro-pilot operated check valves
3. Filling valves
CFP – Filling valves
4. Logic elements
Logic elements – LC* Cartridge valves – LP* Covers
VII/ Duplomatic Modular valves
1. Pressure control Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
PRM2 – Direct operated pressure relief valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
MCD – Direct operated pressure relief valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
MRQ – Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
PBM3 – Backpressure valve ISO 4401-03 (CETOP 03) – Download Datasheet – Stock – Best price
PRM5 – Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
PRM7 – Pilot operated pressure relief valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
Đại lý DUPLOMATIC MS Spa MZD – Direct operated three-way pressure reducing valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
Z4M – Pilot operated pressure reducing valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
PZM7 – Pressure reducing valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
MSD – Direct operated sequence valve ISO 4401-03 (CETOP 03) – Download Datasheet – Stock – Best price
SD4M – Direct operated sequence valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
PCM3 – Two and three-way pressure compensator, with fixed or variable adjustment ISO 4401-03 (CETOP 03) Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
PCM5 – Two- and three-way pressure compensator with fixed adjustment ISO 4401-05 (CETOP 05)
PCM8 – Two- and three-way pressure compensator with fixed adjustment ISO 4401-08 (CETOP 08)
Website: chauthienchi.com- 0909119181
2. Flow control – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
QTM2 – Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
MERS – Flow restrictor valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
QTM5 – Flow restrictor valve ISO 4401-05 (CETOP 05) – Download Datasheet – Stock – Best price
QTM7 – Flow restrictor valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
RPC1*/M – Flow control valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
RPC1*/4M – Flow control valve ISO 4401-05 (CETOP 05)

3. Check valves
CHM2 – Direct check valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
MVR – Direct check valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
MVR-RS/P – Direct check valve with flow restrictor ISO 4401-03 (CETOP 03)
MVPP – Pilot operated check valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
VR4M -Direct check valve ISO 4401-05 (CETOP 05) – Download Datasheet – Stock – Best price
CHM5 – Pilot operated check valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
CHM7 – Pilot operated check valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
4. Shuttle valves Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
RLM3 – Electric fast/slow speed selection valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
VSM3 – Shuttle valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
VIII/ Duplomatic Pumps – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
1. Duplomatic Gear pumps Bơm thuỷ lực bánh răng Duplomatic
GP – External gear pumps
1P – External gears pumps
IGP – Internal gear pumps – Download Datasheet – Stock – Best price
2. Duplomatic Vane pumps
DFP – Fixed displacement vane pumps
PVD – Variable displacement vane pumps with direct adjuster
PVE – Variable displacement vane pumps with direct pressure regulator
PVA – Variable displacement vane pumps with pilot adjuster
3. Duplomatic Piston pumps | Bơm piston Duplomatic Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
VPPM – Variable displacement axial-piston pumps for medium-high pressure
VPPL – Variable displacement axial-piston pumps for medium-low pressure
IX/ Duplomatic Cylinders – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

Hộp số NEUGART Gearbox Art-No.100268530
F-No.2242641-1 -021
PLFE064-003-SSSE3AD-E14 – Download Datasheet – Stock – Best price
/32/73.02/98.4/B5/M5 04/2017
Hộp số NEUGART Art-No.100268530
F-No.2242641-1 -004
PLFE064-003-SSSE3AD-E14
/32/73.02/98.4/B5/M5 04/2017
Hộp số NEUGART Gearbox Art-No.100252660
F-No.2216296-1 -004
PLE060-008-SSSA3AC-E9
/23/40/63/B5/M5 07/2016 – Download Datasheet – Stock – Best price
Hộp số NEUGART Gearbox Art-No.100275001
F-No.2251737 -2 -004
PLFN064-064-SSSD3AD-Z9
/23/40/63/B5/M5 07/2017
Hộp số NEUGART Gearbox Art-No.100275001
F-No.2251737 -2 -003
PLFN064-064-SSSD3AD-Z9
/23/40/63/B5/M5 07/2017 Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đông cơ SEW-Eurodrive Type: DRE100 M4/FI, 2.2kW S1 IP55 1425rpm IE2
No.: 01.7648317701.0001.18 Inverter duty VPWM 3~IEC60034
1. Tie rods cylinders – ISO 6020/2 – Download Datasheet – Stock – Best price
HC2 – ISO 6020/2 – DIN 24554 tie rods cylinders
2. Tie rods servo-cylinders
HCX – Tie rods servo-cylinders
3. Heavy duty cylinders – ISO 6022
HC3 – ISO 6022 heavy duty cylinders – DIN 24333
X/ Duplomatic Subplates and manifolds
1. Subplates
PM* – Subplates for pressure control valves, flow control valves and directional valves
2. Blanking plates
PE – Blanking plates
3. Manifolds Duplomatic MS Vietnam Distributor Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đại lý DUPLOMATIC MS Spa P2A*L – Manifolds for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves with side ports
P2X*M – Manifolds for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves with ports on rear
4. Modular subplates
P2* – Modular subplates for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves – Download Datasheet – Stock – Best price
P4D* – Modular subplates for ISO 4401-05 (CETOP 05) valves
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Website: chauthienchi.com- 0909119181
5. Special manifolds Đại lý DUPLOMATIC MS Spa
RM4*-MP – Subplate with pressure relief valve
P4D-RQM5 – Modular subplate with pressure relief valve and unloading solenoid valve
XII/ Duplomatic Accessories
1. Filters – lọc nhiên liệu
FSI – Suction filter for submerged mounting
FST – Suction filter with sealed mounting flange
FRT – Return filter for flange mounting on the tank
FRC – Return line filter for tank top or line mounting
FPH – Pressure filter for line mounting
FPM – Medium pressure filter for line mounting – Download Datasheet – Stock – Best price
FPHM – Pressure filter – modular version
2. Pressure gauges
M63 – Pressure gauge
3. Pressure switches
PS* – Piston type pressure switch
4. Pressure transducers
PTH – Pressure transducer
XIII/ Duplomatic Power Units and Systems
1. Power units Duplomatic – Download Datasheet – Stock – Best price
Đại lý DUPLOMATIC MS Spa CTR* – Hydraulic power units
2. Hydraulic systems and manifolds
Duplomatic Oleodinamica designs and produces hydraulic manifolds and complex systems customized for all the application sectors
Hydraulic Power Unit Duplomatic Việt Nam
Hydraulic components Duplomatic Việt Nam
Complete hydraulic systems Duplomatic Việt Nam – Download Datasheet – Stock – Best price

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Duplomatic tại Việt Nam
Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “DUPLOMATIC MS Spa Vietnam distributor Stock with best price”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *