Sale!

Đại lý phân phối Gearmotor STM tại Việt Nam

$580.00 (Reference price)

Gearmotor STM tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng các dòng sản phẩm của tập đoàn STM Group với giá cạnh tranh nhất:

  • STM RIDUTTORI
  • GSM RIDUTTORI
  • NERIMOTORI
  • Gear RESCA
  • MET Carpenterie
  • VP Tornitura
    STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com

 

Gearmotor STM tại Việt Nam – Nhà phân phối chính hãng công ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp tất cả dòng sản phẩm chất lượng công nghệ cao của hãng STM Spa Italy. Liên hệ ngay hotline: 0909.119.181 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

Động cơ giảm tốc STM ORF 80
Hộp số STM EX 3503 SN1 64 200B5 – M1
i = 64.48
P1 = 81.87kW
Output speed = 21.71 rpm
Output shaft = 120mm
Tmax =75000Nm
Input Flang = IEC 200
B3
Coupled with Motor 3Phase 4 poles 30kW 50Hz
STM ORF 100 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com

Knodler Gearbox
ZAE Gearbox
Parablock Indexing Gear Unit
KMK Linear Gearbox
Tandler Gearbox
FOC Gear Reducer
Carl Rehfuss Gearbox
ZZ Antriebe Gearbox
Graessner Gearbox
Taktomat Parallel Indexer
Ferguson Indexer Gearbox
Flohr Bevel Gearbox
Uhing Rollring-Reducer
Relex Cone Bevel Gear
Rhein Worm Gearbox
Cavex Gearbox
Marzorati Gear Reducer

Hộp số STM RXO1/814/BS/9,52/ECE-VE/Ts/M6s-TD2 i=1/9,52
STM ORF 125
STM ORF 140
STM ORF 160
STM gear box ORF 180
STM ORF F1-F2 80-
STM ORF F1 100
STM ORF F1 125
STM ORF F1 140
Hộp số băng tải mía đường STM ORF F1 160
STM ORF F1 180
STM ORF F2 100 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM ORF F2 125
Hộp số cán thép STM ORF F2 140
STM ORF F2 160
STM ORF F2 180
Hộp số STM OM 132
Hộp số STM OM-150
Hộp số STM OM-170
Hộp số trục thẳng STM OM-190
Hộp số STM OMP 132
Hộp số tải nặng STM OMP-150
Hộp số STM OMP-170
Hộp số STM OMP-190
STM hộp số OMF 132
STM hộp số OMF-150 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM hộp số OMF-170
STM hộp số OMF-190
STM hộp số OMF F1 132
STM hộp số OMF F1 150
STM hộp số OMF F1 -170 Made in Italy 100%
STM hộp số OMF F1 -190
STM hộp số OMF F2 132
STM hộp số OMF F2 150
STM hộp số OMF F2 -170 Download datasheet
STM hộp số OMF F2 -190
STM hộp sốOR 132-150-170-190
ORP 132-150-170-190
Động cơ giảm tốc STM Việt Nam ORF 132
Động cơ giảm tốc STM ORF-150
Động cơ giảm tốc STM ORF-170 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ giảm tốc STM ORF-190
Động cơ giảm tốc STM ORF F1 132
Động cơ giảm tốc STM -F1 150
Động cơ giảm tốc STM -F1 190
Động cơ giảm tốc STM -F1 170
Động cơ giảm tốc STM -F2 132
Động cơ giảm tốc STM -F2 -150
Động cơ giảm tốc STM -F2 -170
Động cơ giảm tốc STM -F2 -190
STM SM 25 Gearmotor STM tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng tại VN – Hotline: 0909.119.181
Hộp số STM SM 35
SM 45 P 63
Động cơ STM PL 25
STM P E 125
STM P E 132
Hộp số hành tinh tải nặng STM P E 150
STM P E 170
STM P E 190
STM PLR 25 3 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ STM PLR 25 4
STM PR 63 2
STM PR 63 3
STM PLR 45 3
Động cơ STM PLR 45 4
STM PR 71 2
STM PR 71 3
STM PR 80 2 Hộp số STM RXO1 / 814/ BS/ 9,52/ ECE-VE/ Ts/ M6s- TD2 i=1/9,52
STM PLR 65 3
STM PR 90 2 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ STM PR 90_3
Hộp số STM PR 100_2
PLR 85_3
PR 112_2
Hộp số STM PR 112_3
PR 125_2
PLR 95_3
Động cơ STM PER 125_4
PR 132_2
PLR 105_3
Hộp số STM PER 132_4
PR 150_2
PLR 115_3 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Hộp số STM PER 150_4
Động cơ STM PR 170_2
PLR 125_3
PER 170_4
PR 190_2
Hộp số STM PLR 135_3
Động cơ STM PER 190
Động cơ STM PER P 63
STM PER P71  Gearmotor STM tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng tại VN – Hotline: 0909.119.181 – đại lý hộp số STM RXO1/ 814 BS 9.5 ECE VE Ts M6s DT2
STM PER P90
STM PER P112
Hộp số STM F 63
Hộp số STM F 71
Hộp số STM F 90
Hộp số STM F 112
Hộp số STM P 63 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Hộp số STM P 71
Hộp số STM P 90
Hộp số STM P 112
Hộp số STM P 80
Hộp số STM P 100
Hộp số STM P 125
Hộp số STM P 132
Hộp số STM P 150
Hộp số STM P 170
Hộp số STM P 190
STM F 80 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM F 100
STM F 125
STM F 132
STM F 150
STM F 170
STM F 190
STM P E 125
STM P E 132
STM P E 150
STM P E 170
STM P E 190 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM F 125
STM F 132
STM F 150
STM F 170
STM F 190
Động cơ STM PL 25
Động cơ STM PL 45
PLM 25-45
Hộp số STM PLM F. 25-45
Động cơ giảm tốc STM PLR 65
STM PL 85-95
Hộp số STM PLM – 85-95
Động cơ giảm tốc STM PLR 85-95
STM PLM 105 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM PLR 105
Hộp số STM PL 115
Hộp số STM PL-125
Hộp số STM PL-135
Động cơ giảm tốc STM PLM 115
Động cơ giảm tốc STM PLM -125
Động cơ giảm tốc STM PLM -135
Động cơ giảm tốc STM PLR 115
Động cơ giảm tốc STM -125
Động cơ giảm tốc STM -135 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Động cơ giảm tốc STM PTF 80
Động cơ giảm tốc STM 100
Động cơ giảm tốc STM 125
Động cơ giảm tốc STM 140
Hộp số trục vít STM PTF 132
Hộp số STM PTF -150
Hộp số gàu tải STM PTF 170
Hộp số STM PTF -190
STM PTP 132
STM PTP 150 STM PTP 170
Hộp số trục ngang STM PTP 190
STM PT-2 80
STM PT-2 -100 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM PT-2 -125
STM PT-2 -140 STM PT-2 132
STM PT-2 -150
STM PT-2 -170
Hộp số bánh răng đồng trục STM PT-2 -190
STM PT 100/1
Động cơ giảm tốc STM PT 100/2
Động cơ giảm tốc STM PT 125/1
STM PT 125/2  Gearmotor STM tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng tại VN – Hotline: 0909.119.181
Hộp số giảm tốc STM PT 132/1
STM PT 132/2
STM PT 140/1
Động cơ giảm tốc STM PT 140/2
STM PT 150/1
Hộp số giảm tốc STM PT 150/2
STM PT 170/1
STM PT 170/2 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com

Hộp số STM EX 3503 SN1 64 200B5 – M1
i = 64.48
P1 = 81.87kW
Output speed = 21.71 rpm
Output shaft = 120mm
Tmax =75000Nm
Input Flang = IEC 200
Mounting position B3
Coupled with Motor 3Phase 4 poles 30kW 50Hz
Hộp số STM Gearbox Type: RXO1/814/BS/9.52/ECE-VE/Ts/M6-s-DT2-LFP3
*NON-STD. DESIGN
Painting RAL 5010 type 3 ISO 12944 – C5I-M
As Cod.: 7712250033
First fill lubricating oil excluded

Hộp số STM WORM GEARBOXES Type: WMI 90
Ratio 1/10 – mounting position M1
PAM 100 – B5 (*) to confirm before order
Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Gearmotor
Hộp số giảm tốc STM Gearbox PMF 63/2 F1 *25 1/16,9 80B14 M1 Lubrificato, Cod. 2090002331
Motor 3Phase Kw1,1/4/B14 VL8034 V230/400 50Hz
Hộp số STM Gearbox CGMI 40/63 I1 1/280 G 71B14 LFA
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMF3 60/2 1/25,3 100B5 M1 with Oil ATEX Z21 II GD T4 with Electric Motor Kw3/4P/B5 TN100B4 IE2 ATEX Z21 II GD T4
Hộp số STM Gearbox RMI 85 FL 1/40 90B5 SIN
As No.: 2106823466
Hộp số STM Helical bronze gear
Code: CORONA 63/1, *25STD
(Part for Hộp số STM Type: RMI 63P M1 , ratio: 1/56, Code: 2103912151, WO: 53040252)
Hộp số STM Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 60/1 1/3,6 100B5 M1 With oil with Motor Kw4/4/B5 112M4
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 50/2 1/6,3 90B5 M1 With oil
with Motor Kw2,2/4/B5 90L24
Hộp số STM Gearbox EX 803 FB 85.8 250/38 M1 AS3731 RAL5010 – NO OIL
Code: 2230010191
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76,1 LA26 M1 WITH OIL
Cod.2230061821
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76.1 LA26 M1
free of oil red bottom
Code: 2230061821

Hộp số giảm tốc STM PT 190/1
STM PT 190/2
STM PT 1 80
STM PT 1 100
STM PT 1 125
STM PT 1 140
Gearmotor STM PTF-1 80
Gearmotor STM PTF-1 100
STM PTF-1 125
STM PTF-1 140 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM PTF-1 F1 100
STM PTF-1 F1 125
STM PTF-1 F1 140
STM PTF-1 F2 140
STM PTF-1 F2 125
STM PTF-1 F2 100
STM PTF-1 F2 80
STM PT-1 132
STM PT-1 150
STM PT-1 170
STM PT-1 190
Gearmotor STM PTP-1 132
Động cơ giảm tốc STM PTP-1 150
STM PTP-1 170 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM PTP-1 190
Gearmotor STM PTF-1 132
STM PTF-1 150
STM PTF-1 170
STM PTF-1 190
Hộp số giảm tốc STM PTF-1 F1 132
STM PTF-1 F1 150
STM PTF-1 F1 170
STM PTF-1 F1 190
STM PTF-1 F2 132
STM PTF-1 F2 150 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM PTF-1 F2 170
Hộp số máy cán thép STM PTF-1 F2 190
STM AM/1
Hộp số servo STM AC/1
STM AR/1  Gearmotor STM tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD phân phối chính hãng tại VN – Hotline: 0909.119.181
Hộp số giảm tốc STM AM/2-3 25
STM AM/2-3 45
STM AM/2-3 41
Hộp số bánh răng xoắn STM AM/2-3 35
STM AC/2-3 25
Hộp số băng tải STM AC/2-3 35
STM AC/2-3 41
STM AC/2-3 45
STM AR/2-3 25 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM AR/2-3 35
STM AR/2-3 41
STM AR/2-3 45
STM OM 80
STM OM 100
STM OM 125
STM OM 140
STM OM 160
Hộp số gàu tải STM OM 180
STM OM 80 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
STM OM 100
STM OM 125
Hộp số trục thẳng STM OM 140
STM OM 160
STM OM 180
STM OR 80
STM OR 100
Hộp số hành tinh STM OR 125
STM OR 140
Hộp số trục vuông góc STM OR 160
STM OR 180 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com
Hộp giảm tốc STM RMI 63 ICC

STM RMI 28 FL M1
STM RMU-50-FL-M1
STM RMI 40 F2
STM CBP 70 M1
STM RMI 28 FLP M1
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm động cơ hộp số STM tại Việt Nam
STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: nga.vo@chauthienchi.com

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý phân phối Gearmotor STM tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *