Sale!

Hộp số giảm tốc VOGEL đại lý Vietnam

$550.00 (Reference price)

VOGEL Antriebstechnik có mặt ở mọi nơi, nơi chế tạo máy móc. Điều đó áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp cũng như cho các địa điểm sản xuất. Bất cứ nơi nào bạn sản xuất, chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn. Trên bình diện quốc tế, khách hàng của chúng tôi được chăm sóc bởi đối tác phân phối và dịch vụ Lenze. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có sự hiện diện ở các thị trường quan trọng và có khả năng tiếp cận năng lực và dòng sản phẩm của chúng tôi trên toàn cầu.
Low backlash planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh phản ứng thấp
Hộp số Vogel Germany đại lý Việt Nam Planetary gearbox:
Type: MPR, MPRN, MPRW – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200, 300, 04, 05
Ratio: 3 – 100
Output torque: – 1000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: MPG – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size : 050, 100, 200, 300, 04, 05
Ratio: 4 – 100
Output torque: – 1000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: MPL – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200, 300
Ratio: 3 – 100
Output torque: – 360 Nm
Lubrication: Greaselubrication
Planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh
Hộp số Vogel Type: P, PH, PF, PFH, MP, MPH, MPF, PFH – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 08, 16, 32, 64, 128, 256
Ratio: 3,4 – 245
Output torque: – 26000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: PF, MPF
Size: 512
Ratio: 13,6 – 1575
Output torque: – 50000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: LP, LPF, MLP, MLPF, LPH, LPFH, MLPH, MLPFH – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 08, 16, 32, 64, 128, 256
Ratio: 60 – 210
Output torque: – 26000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo spiral bevel gearboxes Vogel Hộp số côn xoắn ốc servo
Hộp số Vogel Type: SK, SKN – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200
Ratio: 3 – 10
Output torque: -150 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo hollow shaft gearboxes Vogel Hộp số trục rỗng servo
Hộp số Vogel Type: SKH – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200
Ratio: 3 – 10
Output torque: -150 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo spiral bevel planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh vát xoắn ốc servo
Hộp số Vogel Type: SKPR, SKPRN, SKPG – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 01, 02, 03, 04
Ratio: 12 – 100
Output torque: -550 Nm
Lubrication: Oillubrication
ATEX Bevel helical gearboxes
Spiral bevel gearboxes Vogel Hộp số côn xoắn ốc
Hộp số Vogel CTC L / LV / LS BA 30, L / LV / LS BA 40, L / LV / LS BA 50, L / LV / LS
BA 60, ML / MLV / MLS BA 30, ML / MLV / MLS BA 40, ML / MLV / MLS BA 50, ML / MLV / MLS BA 60, H BA 70, H BA 80, MH BA 70, MH BA 80, K BA 10, K BA 20, MK BA 10, MK BA 20
Hộp số Vogel Type: K, L, H, LS, LV, MK, ML, MH, UL – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 50, 100, 200, 230, 250, 300, 370, 400, 500, 600
Ratio: 0,5 – 6
Output torque: 10 – 8500 Nm
Lubrication: Grease- or oillubrication
Bevel helical gearboxes Vogel Hộp số xoắn ốc côn
Hộp số Vogel Type: KS, KSH, KSHF, MKS, MKSH, MKSHF
Hộp số Vogel CTC KS BA 30, KS BA 40, KS BA 50, MKS BA 30, MKS BA 40, MKS BA 50, KSH BA 70, MKSH BA 70, KSHF, KSHF, MKSHF, MKSHF, MPKSH – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Ratio: 6 – 48
Output torque: 100 – 13000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Rack & Pinion Drive Vogel Ổ đĩa bánh răng và thanh răng
Ổ đĩa bánh răng và thanh răng Vogel Type: MPRW
Size: 050R, 100R, 200R, 300R, 04R, 05R
Ổ đĩa bánh răng và thanh răng Vogel Type: MPRN – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Size: 050R, 100R, 200R, 300R
Modul [mm]: 2-4
Output torque: – 850 Nm
Lubrication: Oillubrication

Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type H30 Ra A-Nr: 413005 001 Id Nr: 206194
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type LPF 5 S0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Id Nr: 287602
524712, – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL Gear Reducer Box Type H1 Bevel Gear H-050 Ratio 1:1.
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type LS-4 Id Nr: 74269-2 Id Nr: 328797
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type SKH100 i=10
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type BA 10 429126 001 Id Nr: 200167
Hộp số giảm tốc Vogel Reducer 429126 001 X 2 X2 i= 3,0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type lS 25 A-Nr: 439114 002 i= 1,25 – BA 30. Id.nr. 269854 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Vogel gearbox K 1 200066 i = 1.0 Id Nr: 32388
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Id Nr: 287602 A-Nr: 462693-001
Vogel Gearbox Type L1 I= 1.00 BA 30 545632 id Nr 202077
Vogel Spiral Bevel Gearbox
Type: L230
NR# 284982
Ratio: 1:1
BA 30 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPKSH 16 i=120
Wittenstein Alpha Planetary Gearbox LP090S-MF1-10-1G1-3S
Vogel Helical Bevel Gearbox 299 661 1 Ks16/290561
Hộp số giảm tốc Vogel Bevel Gearbox Ml-25 A-Nr: 333207 002, Id. Nr: 278657, I= 4.0, Ba: 30
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type 548660 Id Nr. 301859 LUE 2 I = 1 BA = 30
Vogel servo bevel gearbox SK 200 ID No. 305291 i=6.0 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Vogel Angular Gearbox MH25 A-NR 547119 w/ Hollow Shaft Ratio 3:1 BA 70 Bj 6/20
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type ML 23 Id. Nr. 267869
Vogel MH 050 MH050 Bevel Wheel Transmission ID. No. 301246 i=4.0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MKSH 2 ID. No. 306094 i=6.0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L 100 D-72644 A Nr: 470142 004 ID: 287373, i= 4.0, BA: 30 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MH 250
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type ML230 Id.Nr. 303049
Hộp số giảm tốc Vogel A.-Nr. 480327 Id. Nr. 295340
Three-Way Bevel Gear Gearbox Type L1 BA 30 Ratio 1:1
Vogel spiral bevel gearbox Type ML230 Id.Nr. 303049
HUB CITY GEARBOX SPEED REDUCER 0220-47555-184 184 20/1WR Style 932, 184 FRAME
Hub city Gear 0585-000-554-80 Ratio 3.25, -1 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type Type MH 250 A.-Nr. 480327 Id. Nr. 295340
Vogel Bevel Gearbox KU/I Model L Size 2 Version 60 i=1.5:1 PN: 41203801
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L230 Id.Nr. 293975
Hộp số giảm tốc Vogel Gearbox MH100 Id.Nr. 293676 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
HUB CITY 1:2 Ratio Speed Increaser Model 88 Bevel Gear Drive 0220-04021-088
Right Angle Gearbox Spiral Bevel DH i=2:1 Gear Reducer w/ 3Keyed Shaft 15mm,
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Condition Mineral
Viscosity 150
Underside F
Breather on side D
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Right Version DX
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
Hộp số giảm tốc VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type L
Gearbox size 100
Ratio i= 2,00
Design 30 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral
Underside A+B+C+D+E+F
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
ID.: 283925 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 250
Ratio i= 5,00
Design 50
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic
Viscosity 150 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Underside E (F)
Plug screw on side E+F
Special: fittings Without fittings
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
(Note: the units are similar but not identical)
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox-combination
Consists of part 1 MKS16 / i=9,60 / BA30 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Consists of part 2 ML200 / i=2,00 / BA50
Total ratio 19,20
Customer 3491800
Customer documentat. Zchng. A050137
Mo-flange ext. dim. SQR140
Centring Ø 130 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Pitch circle Ø 165
Motor mounting 4xM10
For motor shaft ØxL 32×60
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150
Lubricant Mineral gearbox oil / 150cSt
Underside E – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Underside E
Breather on side F
Breather on side D
Oil sight glass side D
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Drain/plug on side D – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Special features Output shaft L=578/interm.fl.
Quality / backlash Backlash max.5arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox type LUEF VOGEL size 2
Ratio i= 2,00
VOGEL drawing 028350
Customer 3040200
Customer documentat. Reference-No.P30078
Position worm shaft B – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Without oil filling
Underside E
Breather on side F
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Quality / backlash Backlash max.15arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL type MPG
Gearbox size 03 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Ratio i= 7,00
Mo-flange ext. dim. SQR160
Centring Ø 130
Pitch circle Ø 165
Motor mounting 4xM10
For motor shaft Ø 24
For motorshaftlength 50 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic
Viscosity 150
Underside A
With clamping set At input – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Quality / backlash Backlash max.3arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV-00
type: MPV
Gearbox size: 00
Ratio i= 50,00
Mo-flange ext. dim.: SQR75
Centring Ø = 60 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Pitch circle Ø = 70
Motor mounting: 4xØ5,5
For motor shaft Ø = 11
For motorshaftlength: 23
Type of lubrication: Grease lubrication
Lubricant: Tribol GR 100-1 PD
Condition: Mineral – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
With clamping set: At input
Special: bearings = A: 2Z grooved ball bearing
Quality / backlash: Backlash max.15arcmin
Gearbox paint: Gearbox unpainted – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV-00
Gearbox type: MPV
Gearbox size: 00
Ratio i= 10,00
Mo-flange ext. dim.: SQR75
Centring Ø = 40 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Pitch circle Ø = 63
Motor mounting: 4xM5
For motor shaft Ø = 9
For motorshaftlength: 20
Type of lubrication: Grease lubrication
Lubricant: Tribol GR 100-1 PD – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Condition: Mineral
With clamping set: At input
Quality / backlash: Backlash max.10arcmin
Gearbox paint: Gearbox unpainted – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
As A-Nr.: 521111 Id.Nr.: 287511
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV 00
Ratio i= 10
As A-Nr.: 521207 001 Id.Nr.: 28301
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox VOGEL Type: MH 200
Ratio = 4 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox VOGEL Type: K-050-A i=1,0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam SERVO GEARBOX Model: MPR100 Art Nr: 479822 Id. Nr: 299222
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Bevel gearbox Article no.: MKSH8
Hộp số VOGEL CTC Vietnam 465211-005 Gearbox 287602, L-050
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox Type K200 , Part number 549424 001, ID # 283741, Ratio 1.0:1 BA 10 2 shafts 25mm H7 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRN 01
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRF01 RATIO 5:1, SHAFT DIAMETER: 22 MM, LENGTH OF SHAFT: 35 MM – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type K0 i=1.0, BA: 10 Nr. 329945
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPR01 Art Nr: 337574 Id. Nr: 276453
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Nr. 287602
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MKS-2
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPS0 id.Nr. 246379 A.Nr.495040
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L2 BA 53
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRN 00
Art Nr: 283925 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L050 Nr. 453677 001 Art Nr: 283925
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type Type LPF 5 S0
Tandler Reversing Spiral Bevel Gear Box STD-01-III-S515/1-R-1:1 1:1
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type 2SPIRAL BEVEL ANGULAR GEARBOX 02470 L2 440315-001 i=1.5, BA=40 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hub City 0220-62124 Right Angle Worm Gear Reducer, Model 265, 56C, 50:1, Style A
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L200 Id. Nr. 289964
Hub City 300:1 Worm Gear Speed Reducer Model 3203 0220-28067-3203
Hub City Gear Reducer ASSY: 02-21-02330-615 Model 261 Ratio 10:1 Style A
Hộp số giảm tốc Hub City 0220-70818 4504 Style RA-R Gear Reducer Gearbox 200:1 Ratio
Hub City Model 66 Ratio 1/1 Style E Gear Reducer, pn 66 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Gear, Worm Hub City 0223-05468 As Shown #4Gear 210Worm 40T
Hộp số giảm tốc Hub City 0271-00437 GW801 10-1 C WR Right Angle Worm Gear Reducer 10:1
Hub City Rotary Gear Reducer, Model 7009, 200/1 Ratio, Style RBBR
Hub City 1/1.5 Ratio Model 800 Gear Drive 0220-59331
Hộp số giảm tốc Hub City 0220-63876 Gear Reducer 384-60/1 022063876
Hộp số giảm tốc Hub City 0230-47637 Worm Reducer Gear Drive 023047637
Hub City 21-2008467 95HH 1/4.93 C4H Parallel Shaft Drive Gear Reducer
Hộp số giảm tốc Hub City 0270-07774 Worm Gear Drive 50:1 027007774
Hub City Hb2083Ps Nsnb – Right Angle Gear Reducer 48.17:1 Ratio 36 Rpm – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Hub City Model 66 Bevel Gear Drive, 1:1 Ratio, A, B ST, 0221-12482
Hub City 0221-93750 Gear Reducer 40:1 Model 524 Style C 022193750
Hộp số giảm tốc Hub City La-R Gear Box 0220-70158
Hộp số giảm tốc Hub City H12062E Gear Reducer Rpm Ouy 47.9 Hp 2.0 Ratio 36.56
Hộp số giảm tốc Hub City Gear Reducer 130.52:1 7.5Hp 13.4-Rpm 9921-07009 Hb2093Es
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox VOGEL Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 055949/055987
A/Nr.: 515058 005 – Id.Nr.: 285075
Hộp số giảm tốc VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox VOGEL Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 030645 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
A/Nr.: 500439 004 – Id.Nr.: 226078
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type: LV 2 i= 1,50
A/Nr.: 12808 – Id.Nr.: 282513
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type: K-050 A Nr. 489563003 Id.Nr. 284851
Typ K 050 ; I = 1,0 ; BA 10
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type L
Gearbox size 600 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral
Underside A+B+D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 600 – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150
Underside E
Breather on side D – Hộp số Servo VOGEL Germany đại lý Việt Nam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE
Left Version SX
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm hộp số giảm tốc Vogel GmbH tại Việt Nam
VOGEL Gearbox Vietnam Distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hộp số giảm tốc VOGEL đại lý Vietnam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *