Sale!

Đại lý máy rung thủy lực Vibtec tại Việt Nam

$2,086.00 (Reference price)

CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Tự hào phân phối chính hàng tất cả sản phẩm rung của hãng Vibratechniques Ltd UK (VIBTEC) như:
Máy rung điện, thủy lực, khí nén Vibtec
Động cơ rung Vibtec
Búa rung Vibtec
Bảng điều khiển máy rung Vibtec
Máy rung cơ Vibtec
*** Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ưu đãi tốt nhất: 0909.119.181 – Email: [email protected]

 

Vibratechniques Ltd UK (VIBTEC) là nhà sản xuất máy rung khí nén, nhà phân phối nhiều loại sản phẩm rung chạy bằng điện, khí nén và thủy lực và là một phần của công ty toàn cầu Italvibras G. Silingardi S.p.A.
Được thành lập vào năm 1962, Vibtec đã tham gia thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm rung trong hơn 55 năm.
Chúng tôi CHAU THIEN CHI CO.,LTD chuyên gia về rung động nguồn duy nhất với dịch vụ có một không hai. Chúng tôi ở đây để giúp xác định, tìm nguồn và cung cấp gần như tất cả các nhãn hiệu và chủng loại máy rung điện, khí nén và thủy lực.

Máy rung Vibtec FPLF-60-M Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén Vibtec FPLF-95-M
Máy rung tác động Vibtec FPK-40
Máy rung tác động Vibtec FPK-55
Máy rung tác động Vibtec FKL25in
Máy rung Vibtec FKL50in
Máy rung tác động Vibtec FKL100in
Máy rung Vibtec FKL150in Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung tác động Vibtec FKL200in
Máy rung Vibtec FKL 100 mi
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec VTL 155
Máy rung Vibtec FKL VTL 165
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec VTL 255
Máy rung Vibtec FKL VTL 405
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec VTL 555
Máy rung Vibtec FKL VTL 855 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec VTL 1105
Máy rung tuyến tính Vibtec VFP 75/01
Máy rung Vibtec VFP 50/01
Máy rung Vibtec VFP 54/02
Máy rung tuyến tính Vibtec VFP 50/04
Máy rung Vibtec VFP 50/10
Máy rung Vibtec VFP 30/10
Máy rung tuyến tính Vibtec VFP 50/20
Máy rung Vibtec VFP 30/20 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung tuyến tính Vibtec VFP 24/20
Máy rung thủy lực Vibtec VTP 25
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec VTP 25 SI
Máy rung khí nén tuyến tính Vibtec V1
Máy rung tác động Vibtec V150S
Máy rung Vibtec V150C
Máy rung tác động Vibtec V170S
Máy rung Vibtec V170C Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung tác động Vibtec V200S
Máy rung Vibtec V200C
Máy rung Vibtec VTP40
Máy rung Vibtec VTP55
Máy rung Vibtec VTP80
Máy rung pít tông Vibtec CFP30
Máy rung Vibtec CFP45 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung pít tông Vibtec CFP75
Máy rung thủy lực Vibtec CPL12
Máy rung pít tông Vibtec CPL18

Máy rung Vibtec GT25SS
Máy rung khí nén tuabin Vibtec GT10S-SS
Máy rung Vibtec GT16S-SS Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén tuabin Vibtec GT25S-SS
Máy rung khí nén con lăn Vibtec R50
Máy rung Vibtec R65 *
Máy rung khí nén con lăn Vibtec R80 *
Máy rung Vibtec R100
Máy rung khí nén con lăn Vibtec R120
Máy rung khí nén tuabin Vibtec T50-LP
Máy rung Vibtec T50-HP
Máy rung khí nén tuabin Vibtec T65-LP
Máy rung Vibtec T65-HP
Máy rung khí nén tuabin Vibtec T80-LP
Máy rung Vibtec T80-HP Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén tuabin Vibtec T100-HP
Máy rung khí nén bóng Vibtec K08
Máy rung Vibtec K08A
Máy rung khí nén bóng Vibtec K10
Máy rung Vibtec K10A
Máy rung khí nén bóng Vibtec K13
Máy rung Vibtec K16
Máy rung khí nén bóng Vibtec K20
Máy rung Vibtec K25 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén bóng Vibtec K30
Máy rung Vibtec K36
Máy rung khí nén tuabin Vibtec GT10RF
Máy rung Vibtec GT16RF
Máy rung khí nén tuabin Vibtec GT25RF
Máy rung Vibtec GT10S-RF
Máy rung khí nén tuabin Vibtec GT16S-RF
Máy rung Vibtec GT25S-RF Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung khí nén bên ngoài Vibtec VE418
Máy rung Vibtec VE418S
Máy rung Vibtec VE 618
Máy rung khí nén bên ngoài Vibtec VE618S
Động cơ rung Vibtec VE818
Máy rung Vibtec VE818S
Máy rung khí nén bên ngoài Vibtec VE1118
Máy rung Vibtec VE1118S
Máy rung Vibtec VE1418 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung thủy lực Vibtec VE1418S
Kẹp chân không Vibtec VTC 10S

Kẹp chân không Vibtec VTC 12S
Kẹp chân không Vibtec VTC 15S
Kẹp chân không Vibtec VTC 15D
Kẹp chân không Vibtec VTC 20S
Kẹp chân không Vibtec VTC 20D
Kẹp chân không Vibtec VTC 20T
Phụ kiện Vibtec P Kit
Van khí nén 3-2 Vibtec
Bộ lọc Vibtec Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ 3-2 Vibtec
Hệ thống điều khiển khí nén Vibtec
Máy rung điện từ Vibtec CVEM 25-M
Máy rung điện từ Vibtec CVEM 50-M
Máy rung điện từ Vibtec CVEM 55-M
Máy rung điện từ Vibtec CVEM 60-M Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung điện từ Vibtec CVEM 90-M
Bộ nạp tuyến tính điện từ Vibtec LEVLEX1
Bộ nạp tuyến tính điện từ Vibtec LEV/LEX2
Bộ nạp tuyến tính điện từ Vibtec LEV/LEX3
Bộ nạp tuyến tính điện từ Vibtec LEV/LEX4
Máy rung điện từ Vibtec A2
Máy rung điện từ Vibtec A2V
Máy rung điện từ Vibtec A4
Máy rung điện từ Vibtec A4V Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung điện từ Vibtec A20
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV R3FSC A2 STD
Bộ điều khiển Vibtec R3FSC/DIN
Bộ điều khiển Vibtec PV R3FSC D2 STD
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV R3FSC Z2 STD
Bộ điều khiển Vibtec PV R3FSC Z2 STM
Bộ điều khiển Vibtec PV R3FSC Z2 SM1
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV CV6FX Z2 STP
Bộ điều khiển Vibtec PV CV6FX Z2 STM Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ điều khiển Vibtec PV CV6FX Z2 STD
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV CV6(8)FX A2 STD
Bộ điều khiển Vibtec PV CV6(8)FX A2 STD
Bộ điều khiển Vibtec PV CV6(8)FX A2 SM1
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV FQ1PW Z2 STB
Bộ điều khiển Vibtec PV FQ1PW D2 STB
Bộ điều khiển Vibtec PV FQ1PW Z2 STD
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV FQ1PW D2 STD
Bộ điều khiển Vibtec PV FQ1PW Z2 STK Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ điều khiển điện từ Vibtec PV R5FCX Z2 STD

Hệ thống rung có bộ chuyển đổi Vibtec ITVAF6/300-S2
Hệ thống rung có bộ chuyển đổi Vibtec ITVAF 6/600-S02
Hệ thống rung có bộ chuyển đổi Vibtec ITVAF 6/600-RS-S02
Hệ thống rung bên ngoài Vibtec MVSI3/100-S02
Hệ thống rung Vibtec MVSI3/200-S02
Hệ thống rung bên ngoài Vibtec MVSI3/200-S02
Hệ thống rung Vibtec MVSI3/300-S02 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hệ thống rung bên ngoài Vibtec MVSI 15/200-S02
Hệ thống rung Vibtec Vibtec TR1200
Hệ thống rung Vibtec Vibtec TR1400
Hệ thống rung Vibtec Vibtec TR1600
Hệ thống rung Vibtec Vibtec TR1800
Máy rung điện Vibtec M4P31-230
Máy rung điện Vibtec M4P39-230
Máy rung điện Vibtec M4P50-230 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung điện Vibtec M4P65-230
Máy rung điện Vibtec M4P59-230
Máy rung bê tông trong Vibtec HX4806/GX35
Máy rung bê tông trong Vibtec AD45/2
Máy rung bê tông trong Vibtec AD45/3
Máy rung Vibtec AW25.115.C
Máy rung bê tông trong Vibtec AW25.230.C
Máy rung Vibtec AW25/3 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung Vibtec AW25/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW32/3
Máy rung Vibtec AW32/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW40/3
Máy rung Vibtec AW40/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW48/3
Máy rung Vibtec AW48/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW58/3

Vibtec MVSI 075/1310-S08-TS
Vibtec MVSI 075/1750-S08-TS
Vibtec MVSI 075/2110-S02-TS  VIBTEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec MVSI 075/3110-S02-TS
Động cơ rung Vibtec MVSI 075/3800-S02-TS
Vibtec MVSI 075/4200-S02-TS
Vibtec MVSI 075/5300-S02-TS
Vibtec MVSI 075/6500-S90-TS
Vibtec MVSI 075/6800-S02-TS
Vibtec MVSI 075/10000-S02-TS
Vibtec MVSI 075/14000-S02-TS
Động cơ rung Vibtec MVSI 075/17000-S02-TS
Vibtec MVSI 075/22000-S90-TS
Vibtec MVSI 075/26000-S90-TS
Vibtec MVSI 075/30000-S02-TS
Vibtec MVSI 3/100E-S02
Vibtec MVSI 3/200E-S02
Vibtec MVSI 3/300E-S02
Vibtec MVSI 3/500E-S02
Vibtec MVSI 3/800E-S02
Vibtec MVSI 3/1100E-S02
Vibtec MVSI 3/1300E-S08
Vibtec MVSI 3/1500E-S08
Vibtec MVSI 3/1600E-S02
Vibtec MVSI 3/1800E-S02
Vibtec MVSI 3/2010E-S90 VIBTEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ rung Vibtec MVSI 3/2310E-S90
Vibtec MVSI 3/5000E-S02
Vibtec MVSI 10/200E-S02
Vibtec MVSI 10/310E-S02
Vibtec MVSI 10/550E-S02
Vibtec MVSI 10/810E-S08
Vibtec MVSI 10/1110E-S08
Vibtec MVSI 10/1400E-S08
Vibtec MVSI 10/1610E-S08
Vibtec MVSI 10/2100E-S08  VIBTEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec MVSI 10/2610E-S02
Vibtec MVSI 10/3000E-S02
Vibtec MVSI 10/3810E-S02
Vibtec MVSI 10/4700E-S02
Vibtec MVSI 10/5150E-S02
Vibtec MVSI 10/5200E-S02
Vibtec MVSI 10/5700E-S02

Máy rung Vibtec AW58/6 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy rung điện bên ngoài Vibtec ITV-VR/1210-S08
Máy rung Vibtec ITV-VR/2010-S08
Máy rung điện bên ngoài Vibtec ITV-VR/2510
Máy rung Vibtec ITV-VR/2510-V*
Máy rung điện bên ngoài Vibtec ITV-VR/3300*
Máy rung Vibtec ITV-VR/5000-S02
Máy rung điện bên ngoài Vibtec ITV-VR/1210-RS-S08
Máy rung Vibtec ITV-VR/2010-RS-S08
Máy ngắt khí nén Vibtec VA21FS
Máy ngắt khí nén Vibtec VA28FS Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Vibtec M3/105E-S02
Vibtec M3/205E-S02
Vibtec M3/305E-S02
Vibtec MVCC 3/100-S08 MF
Vibtec MVCC 3/200-S08 MF
Vibtec MVCC 3/500
Vibtec MVCC 3/1200
Vibtec MVCC 3/1500
Vibtec MVLS 075/1500-S90
Vibtec MVLS 075/2300-S90
Vibtec MVLS 075/3000-S90
Vibtec MVLS 075/4200-S90
Vibtec MVLS 075/7500-S90 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec MVLS 06/800-S90
Vibtec MVLS 06/1500-S90
Vibtec MVLS 06/1490-S90
Vibtec MVLS 06/2300-S90
Vibtec MVLS 06/2000-S90
Vibtec MVLS 06/2700-S90
Vibtec MVLS 06/3000-S90
Vibtec MVLS 06/4200-S90
Vibtec MVLS 06/6600-S90
Vibtec MVLS 06/8100-S90
Vibtec MVLS 06/9500-S90
Máy rung điện Vibtec MTF 3/65-S02
Vibtec MTF 3/200-S02
Vibtec MTF 3/300-S02
Vibtec MTF 3/300-S02
Vibtec MTF 3/500-S02
Vibtec MTF 3/700-S02
Vibtec MTF 3/800-S02 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec MTF 3/1100-S90
Vibtec MTF 15/80-S02
Vibtec MTF 15/200-S02
Vibtec MTF 15/400-S02
Vibtec MTF 15/550-S02
Máy rung điện Vibtec MTF 15/700-S02
Vibtec MTF 15/1100-S90
Vibtec MTF 15/1710-S02-VRS
Vibtec MTF 15/2000-S02-VRS
Vibtec MTF 15/3810-S02-VRS
Vibtec MTF 3/200E-S02
Vibtec MTF 3/300E-S02
Máy ngắt khí nén Vibtec VA39FS
Máy phát tần số Vibtec GEF3000-32
Máy phát tần số Vibtec GEF4000-32

Vibtec QR 2
Vibtec QR 4
Bảng điều khiển biến tần Vibtec ITVAF6/300 42/3/200
Vibtec ITVAF6/600 42/3/200
Vibtec ITVAF6/1000 42/3/200
Vibtec ITVAF6/1200 42/3/200
Vibtec ITVAF6/1220 42/3/200
Bảng điều khiển biến tần Vibtec ITVAF6/1510 42/3/200
Vibtec ITVAF9/1110 42/3/200
Vibtec ITVAF9/1510
Vibtec VSC 1
Bảng điều khiển biến tần Vibtec VSC 3
Vibtec DOL
Vibtec ODE
Vibtec TR1200
Vibtec TR1400 Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec TR1600
Vibtec TR1800
Máy rung điện Vibtec M4P31-230
Vibtec M4P39-230
Vibtec M4P50-230
Vibtec M4P65-230
Vibtec M4P59-230
Máy rung bê tông trong Vibtec HX4806/GX35
Vibtec AD45/2
Máy rung bê tông trong Vibtec AD45/3
Vibtec AW25.115.C
Máy rung bê tông trong Vibtec AW25.230.C
Vibtec AW25/3
Vibtec AW25/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW32/3
Vibtec AW32/6
Vibtec AW40/3
Vibtec AW40/6
Vibtec AW48/3  Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vibtec AW48/6
Máy rung bê tông trong Vibtec AW58/3
Vibtec AW58/6
Máy rung điện bên ngoài Vibtec ITV-VR/1210-S08
Vibtec ITV-VR/2010-S08
Vibtec ITV-VR/2510
Vibtec ITV-VR/2510-V*
Vibtec ITV-VR/3300*
Vibtec GEF5500-63
Máy phát tần số Vibtec GEF7500-32
Vibtec GEF7500-63
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm máy rung VIBTEC tại Việt Nam
Vibratechniques Vietnam (VIBTEC) Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý máy rung thủy lực Vibtec tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *