Sale!

Screw Jack Grob chính hãng tại Việt Nam

$5,550.00 (Reference price)

Grob High Speed Screw Jacks KH
Version G – Translating (Basic)
In Version G (rising spindle) the spindle provides the linear motion. In this design the spindle moves axially through the jack nut. Rotation of the spindle must be prevented; usually by fixing the end of the spindle to the item being moved.
Version LM – Rotating (Travelling)
In Version LM the spindle is axially fixed and linear motion is transmitted to the running nut by rotation of the spindle. The nut must be secured against rotation by fixing to the item or mechanism being moved.

Continue Shopping Mã: Grob Screw Jack Germany Danh mục: Từ khóa:

Grob GmbH Antriebstechnik – Chúng tôi là nhà phát minh, nhà sản xuất và người điều khiển chất lượng. Mang tính cá nhân cao, mang tính cá nhân hóa cao và có độ tin cậy cao. Con đường ngắn cho những quyết định nhanh chóng. Đây là những điều khách hàng đánh giá cao về chúng tôi – trong quá khứ, hôm nay và chắc chắn cả trong tương lai.
Với hơn 100 nhân viên và mạng lưới đối tác toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng xử lý ngay cả những thách thức khó khăn nhất trong công nghệ truyền động và nâng hạ, bất kể ngành nào!
Các ngành công nghiệp đa dạng nhất đều dựa vào sản phẩm của GROB.
Ngành cơ khí bao gồm: Máy chế biến gỗ, Máy vật liệu xây dựng, Máy dệt, Hệ thống năng lượng, Công nghệ giấy, Robotics và tự động hóa,…

Jack vít Grob MJ0
Grob jack vít MJ1*
Screw jack Grob MJ2
Grob MJ3 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob Screw jack MJ4
Grob MJ5 Made in Germany
Screw jack Grob BJ1
Grob Screw jack BJ2
Grob BJ3
Screw jack Grob BJ4
Grob BJ5 Jack Vít Grob GmbH Antriebstechnik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob MJ1 GN 1F KGT1610 0100 FP FB V4A
Grob MJ1 LML 1F KGT1610 0100 Z KP V4A
Screw Jack Grob MC0,5
Grob Screw jack MC1
Grob MC2 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob MC2,5
Grob Screw jack MC5
Grob Screw jack MC15
Grob MC20 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Jack vít Grob MC25
Grob jack vít MC35
Screw jack Grob MC50
Grob Screw jack MC75
Grob Screw jack MC100
Screw jack Grob MC150
Grob MC200 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Jack vít Grob MC100 GN 1F TR160x12 0100 FP FB V4A
Screw jack Grob MC100 LML 1F TR160x12 0100 FPL FB V4A
Grob HMC2,5
Grob HMC3,5
Grob Screw jack HMC5
Grob HMC10 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob HMC2,5 GL 1F TR40x8 0100 FP KD VS V4A
Grob HMC2,5 LML 1F TR40x8 0100 FPL KD FB V4A
Jack vít Grob HMC20

Grob 7-JC60DN-0600-03-0
Screw jack Grob 7-JC60DN-0700-03-0
Grob 7-JC60DN-0800-03-0
Grob Screw jack 7-JC60DN-0900-03-0
Grob 7-JC60DN-1000-03-0
Grob Mini 7-JC60DN-0050-12-0
Grob Screw jack 7-JC60DN-0100-12-0
Grob 7-JC60DN-0150-12-0 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob 7-JC60DN-0200-12-0
Screw jack Grob 7-JC60DN-0250-12-0
Grob Mini 7-JC60DN-0300-12-0
Grob 7-JC60DN-0350-12-0
Grob Screw jack 7-JC60DN-0400-12-0
Grob 7-JC60DN-0450-12-0
Truyền động Grob 7-JC60DN-0500-12-0
Grob truyền động 7-JC60DN-0600-12-0
Actuator Grob Mini 7-JC60DN-0700-12-0
Grob 7-JC60DN-0800-12-0 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob 7-JC60DN-0900-12-0
Grob 7-JC60DN-1000-12-0
Grob 7 JC60DN 0050 03 0
Grob Screw jack 7-JB35-010
Grob Screw jack 7-JB35-020
Grob Mini 7-JB35-040
Screw jack Grob 7-JB35-011
Grob 7-JB35-021 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob Screw jack 7-JB35-041
Truyền động Grob 7-GLH35-01
Grob truyền động 7-GLH35-02
Actuator Grob Mini 7-GLH35-04
Grob 7-GLH35-0-02
Grob 7-GLH35-0-04
Ổ trục vít Grob C45
Grob ổ trục vít V2A
Grob V4A Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob C35E
Grob X2CrNiMo17.12.2
Grob TR10x2 1
Screw jack Grob TR10x4-P2
Grob TR12x3
Grob TR12x6-P3
Grob TR14x3
Screw jack Grob TR14x6-P3
Grob TR16x4 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ổ trục vít Grob TR16x8-P4
Grob ổ trục vít TR18x4

Grob TR200x18
Grob TR210x20
Grob TR220x20
Grob TR230x20 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ổ trục vít Grob TR240x22
Grob ổ trục vít TR250x22
Screw jack Grob TR260x22
Grob TR270x24
Grob TR280x24
Grob TR290x24
Grob TR300x24 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob EFM10x2 Rh/Lh
Grob EFM12x3 Rh/Lh
Grob EFM14x3 Rh/Lh
Grob EFM16x4 Rh/Lh
Grob EFM18x4 Rh/Lh
Screw jack Grob EFM20x4 Rh/Lh
Grob EFM22x5 Rh/Lh
Grob EFM24x5 Rh/Lh
Grob EFM26x5 Rh/Lh
Grob EFM28x5 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob EFM30x6 Rh/Lh
Grob EFM32x6 Rh/Lh
Grob EFM36x6 Rh/Lh
Grob EFM40x7 Rh/Lh
Grob EFM44x7 Rh/Lh
Grob EFM50x8 Rh/Lh
Screw jack Grob EFM55x9 Rh/Lh
Grob EFM60x9 Rh/Lh
Grob EFM70x10 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob EFM80x10 Rh/Lh
Grob EFM100x10 Rh/Lh
Ổ trục vít Grob EFM120x14 Rh/Lh
Grob ổ trục vít SFM16x4 Rh/Lh
Jack vít Grob SFM18x4 Rh/Lh
Grob SFM20x4 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob SFM30x6 Rh/Lh
Grob SFM40x7 Rh/Lh
Screw jack Grob SFM55x9 Rh/Lh
Grob SFM 60×12 RH/Lh
Grob SFM60x9 Rh/Lh
Grob SFM70x10 Rh/Lh
Grob Screw jack SFM80x10 Rh/Lh
Grob SFM100x10 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ổ trục vít Grob SFM120x14 Rh/Lh
Grob SFM120x16 RH/Lh

Grob LRM14x3 Rh/Lh
Screw jack Grob LRM14x6P3 Rh
Grob LRM16x4 Rh/L
Grob Screw jack LRM16x8P4 Rh
Grob LRM18x4 Rh/Lh
Grob LRM18x8P4 Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob LRM20x4 Rh/Lh
Grob LRM20x8P4 Rh
Grob LRM22x5 Rh/Lh
Grob LRM22x10P5 Rh
Screw jack Grob LRM24x5 Rh/Lh
Grob LRM24x10P5 Rh
Grob LRM26x5 Rh/Lh
Grob Screw jack LRM26x10P5 Rh
Grob LRM28x5 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob LRM28x10P5 Rh
Grob LRM30x6 Rh/Lh
Grob LRM30x12P6 Rh
Screw jack Grob LRM32x6 Rh/Lh
Grob Screw jack LRM32x12P6 Rh
Grob LRM36x6 Rh/Lh
Grob LRM36x12P6 Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob LRM40x7 Rh/Lh
Grob LRM40x14P7 Rh
Screw jack Grob LRM44x7 Rh/Lh
Grob Screw jack LRM50x8 Rh/Lh
Grob LRM50x16P8 Rh
Grob ổ trục vít LRM60x9 Rh/Lh
Grob LRM70x10 Rh/Lh
Grob LKM12X3 Rh/Lh
Grob LKM12X6P3 Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Screw jack Grob LKM16X4 Rh/Lh
Grob Screw jack LKM16X8P4 Rh
Grob LKM20X4 Rh/Lh
Grob ổ trục vít LKM20X8P4 Rh
Grob LKM24X5 Rh/Lh
Grob LKM24X10P5 Rh
Grob LKM30X6 Rh/Lh
Grob LKM30X12P6 Rh
Grob LKM36X6 Rh/Lh
Grob LKM36X12P6 Rh
Screw jack Grob LKM40X7 Rh/Lh
Grob Screw jack LKM40X14P7 Rh
Jack vít Grob KSM10x2 Rh/Lh
Grob KSM12x3 Rh/Lh
Grob KSM12x6P3 Rh Đại lý Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Grob SKM40x7 Rh/Lh
Grob Screw jack SKM40x14P7 Rh
Grob SKM44x7 Rh/Lh
Grob SKM50x8 Rh/Lh
Screw jack Grob SKM60x9 Rh/Lh
Grob SKM70x10 Rh/Lh
Grob VKM10x2 Rh/Lh
Grob VKM12x3 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Jack vít Grob VKM12x6P3 Rh
Grob VKM14x3 Rh/Lh
Grob VKM14x6P3 Rh
Grob VKM16x4 Rh/Lh
Grob VKM16x8P4 Rh
Grob VKM18x4 Rh/Lh
Grob Screw jack VKM18x8P4 Rh
Grob VKM20x4 Rh/Lh
Screw jack Grob VKM20x8P4 Rh
Grob VKM22x5 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob VKM24x5 Rh/Lh
Grob ổ trục vít VKM24x10P5 Rh
Ổ trục vít Grob VKM26x5 Rh/Lh
Grob VKM28x5 Rh/Lh
Grob Screw jack VKM30x6 Rh/Lh
Grob VKM30x12P6 Rh
Screw jack Grob VKM32x6 Rh/Lh
Grob VKM36x6 Rh/Lh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob VKM36x12P6 Rh
Grob VKM40x7 Rh/Lh
Grob VKM40x14P7 Rh
Grob VKM44x7 Rh/Lh
Grob KGF-D-16×5-Rh
Grob KGF-D-16×10-Rh
Grob Screw jack KGF-D-20×5-Rh
Grob KGF-D-25×5-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob KGF-D-25×10-Rh
Screw jack Grob KGF-D-25×20-Rh
Grob KGF-D-25×25-Rh
Grob KGF-D-25×50-Rh
Grob KGF-D-32×5-Rh
Grob Screw jack KGF-D-32×10-Rh
Grob KGF-D-32×20-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob KGF-D-40×5-Rh
Grob KGF-D-40×10-Rh
Grob KGF-D-40×20-Rh
Grob KGF-D-40×40-Rh
Screw jack Grob KGF-D-50×10-Rh

Jack vít Grob KGF-R-10×2-Rh
Grob KGF-R-12×4-Rh
Grob KGF-R-16×5-Rh
Grob Screw jack KGF-R-16×10-Rh
Grob KGF-R-16×16-Rh
Grob KGF-R-20×5-Rh
Grob KGF-R-20×10-Rh
Screw jack Grob KGF-R-20×20-Rh
Grob KGF-R-25×5-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob KGF-R-25×10-Rh
Grob KGF-R-25×25-Rh
Grob Screw jack KGF-R-32×5-Rh
Grob KGF-R-32×10-Rh
Grob KGF-R-32×20-Rh
Grob KGF-R-32×32-Rh
Grob KGF-R-40×5-Rh
Screw jack Grob KGF-R-40×10-Rh
Grob KGF-R-50×10-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob KGF-R-50×20-Rh
Grob Screw jack KGF-R-63×10-Rh
Grob KGF-R-8×2-Rh
Grob KGF-R-10×2-Rh
Grob KGF-R-12×4-Rh
Grob KGF-R-16×5-Rh
Screw jack Grob KGF-R-16×10-Rh
Grob KGF-R-16×16-Rh
Grob KGF-R-20×5-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob Screw jack KGF-R-20×10-Rh
Grob KGF-R-20×20-Rh
Grob KGF-R-25×5-Rh
Screw jack Grob KGF-R-25×10-Rh
Grob KGF-R-25×25-Rh
Grob KGF-R-32×5-Rh
Grob Screw jack KGF-R-32×10-Rh
Grob KGF-R-32×20-Rh
Grob KGF-R-32×32-Rh Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob ổ trục vít KGF-R-40×5-Rh
Ổ trục vít Grob KGF-R-40×10-Rh
Grob KGF-R-50×10-Rh
Grob KGF-R-50×20-Rh
Grob KGF-R-63×10-Rh
Grob KGM-R-10×2-Rh
Screw jack Grob KGM-R-12×4-Rh
Grob KGM-R-16×5-Rh Đại lý Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob KGM-R-16×10-Rh
Grob KGM-R-20×5-Rh

Grob Screw jack EK 20
Grob FK 10
Grob FK 12
Screw jack Grob FK 15
Grob FK 17 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob FK 20
Grob FK 25
Grob FK 30
Grob Screw jack FF 10
Screw jack Grob FF 12
Grob FF 15
Grob FF 17 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob Screw jack FF 20
Grob FF 25
Screw jack Grob FF 30
Grob BK 10
Grob EK 10/FK 10
Grob BK 12
Grob EK 12/FK 12
Grob BK 15 Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob EK 15/FK 15
Grob BK 17
Grob Screw jack FK 17
Grob BK 20
Grob EK 20/FK 20
Screw jack Grob BK 25
Grob FK 25
Grob BK 30/FK 30
Grob Screw jack BK 35
Grob BK 40 Đại lý Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob BF 10/EF 10/FF 10
Grob BF 12/EF 12/FF 12
Jack vít Grob BF 15/EF 15/FF 15
Grob ổ trục vít BF 17/FF 17
Ổ trục vít Grob BF 20
Grob EF 20/FF 20
Grob BF 25/FF 25
Screw jack Grob BF 30/FF 30
Grob BF 35
Grob BF 40  Đại lý Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Grob Screw jack GX01
Grob GX02
Grob GX04
Screw jack Grob GX08
Grob GX16
Grob Screw jack GX25
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Screw Jack Grob GmbH Antriebstechnik tại Việt Nam
Screw Jack Grob Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Screw Jack Grob chính hãng tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *