Sale!

Thiết bị đo lường Magtrol chính hãng

$379.00 (Reference price)

Phân phối chính hãng thiết bị đo lường Magtrol tại Việt Nam là công ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp tất cả các sản phẩm Magtrol với giá cạnh tranh nhất, dịch vụ tốt nhất.
Liên hệ hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected] để được hỗ trợ 24/7

 

Magtrol là một công ty hàng đầu thế giới về sản xuất và phân phối các thiết bị đo lường, kiểm soát và thử nghiệm. Với hơn 60 năm kinh nghiệm, Magtrol đã phát triển danh tiếng là một nhà cung cấp đáng tin cậy cho các khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp.
Sản phẩm của Magtrol được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng đo lường và kiểm soát đa dạng. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm:
Thiết bị đo lường lực: Magtrol cung cấp một loạt các dynamometer, lực kế và các thiết bị đo lường lực khác cho các ứng dụng trong sản xuất, thử nghiệm, kiểm định và nghiên cứu.
Thiết bị đo lường torque: Magtrol cung cấp một loạt các dynamometer moment xoắn, lực kế torque và các thiết bị đo lường torque khác cho các ứng dụng trong sản xuất, thử nghiệm, kiểm định và nghiên cứu.
Thiết bị đo lường displacement: Magtrol cung cấp một loạt các cảm biến displacement, cảm biến vị trí và các thiết bị đo lường displacement khác cho các ứng dụng trong sản xuất, thử nghiệm, kiểm định và nghiên cứu.
Thiết bị đo lường tải trọng: Magtrol cung cấp một loạt các cảm biến tải trọng, cân điện tử và các thiết bị đo lường tải trọng khác cho các ứng dụng trong sản xuất, thử nghiệm, kiểm định và nghiên cứu.

1/ Magtrol Motor Test Equipment
Dynamometers
4 Quadrant Dynamometer Test System
Cogging Test System
Motor Testing Software
Controllers
Power Supplies and Conditioners
Power Analyzers
Custom Motor Test Systems
Fixtures and Tables
Accessories

2/ Magtrol Torque Transducers
Torque Sensors
Torque Flange Sensors
Reaction Torque Sensors
Cogging Test System
Torque Software
Conditioners, Displays & Power Supplies
Couplings
Accessories

3/ Magtrol Load-Force-Weight Systems
Load Measuring Pins
Conditioners and Displays
Civil Engineering Sensors
Cable Sensors
Clamping Force Sensors
Extensometer
Miniature Force Sensors
Force Sensors
Accessories

4/ Magtrol Brakes and Clutches
Brakes
Clutches
Brake and Clutch Power Supplies
Accessories
Brake/Clutch Selection

5/ Magtrol Displacement Transducers
6/ Magtrol Signal Converter
7/ Magtrol Rotary Transmitters
8/ Magtrol Resistance Measurement

Máy đo động cơ Magtrol 2WB115
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 1WB15
Máy đo động cơ Magtrol 2WB15
Động lực kế Magtrol 3WB15 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy đo động cơ Magtrol 4WB15
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 1PB2.7
Máy đo động cơ Magtrol 2PB2.7
Máy đo động cơ Magtrol 4PB2.7
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 1PB43
Máy đo động cơ Magtrol 2PB43
Động lực kế Magtrol 1PB65
Máy đo động cơ Magtrol 2PB65
Máy đo động cơ Magtrol 1PB115
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 2PB115
Máy đo động cơ Magtrol 1PB15
Động lực kế Magtrol 2PB15 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy đo động cơ Magtrol 4PB15
Máy đo động cơ Magtrol 2WB43+1PB43
Máy đo động cơ Magtrol 2WB43+2PB43
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 2WB65+1PB65
Máy đo động cơ Magtrol 2WB65+2PB65
Động lực kế Magtrol 2WB115+1PB115
Động lực kế Magtrol 2WB115+2PB115 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 2WB115 +2WB115
Máy đo động cơ Magtrol 2WB15+1PB15
Động lực kế Magtrol 2WB15+2PB15
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 2WB15+4PB15
Máy đo động cơ Magtrol 4WB15+1PB15
Động lực kế Magtrol 4WB15+2PB15
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol 4WB15+4PB15
Máy đo động cơ Magtrol MSD system
Máy đo động cơ Magtrol Micro Dyne system
Động lực kế Magtrol ED-715 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol ED-815
Máy đo động cơ Magtrol ED-815-XC1
Động lực kế Magtrol ED-815-XC2
Máy đo động cơ Magtrol BL-001
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol BL-001A
Máy đo động cơ Magtrol BL-001
Động lực kế Magtrol BL-002 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy đo trọng lượng quay số Magtrol Dial Weight Dynamometers
4 Quadrant Dynamometer Test System
Thiết bị kiểm tra động cơ Magtrol CTS100

Magtrol SBB15 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Magtrol SBB14
Magtrol PCB
Magtrol FRS
Magtrol EMA-0050-C
Magtrol EMA-0096-C Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Magtrol EMA-0100-C
Magtrol EMA-0192-C
Magtrol EMA-0200-C
Magtrol EMA-0250-C
Magtrol EMA-0256-C
Magtrol EMA-0360-C
Magtrol EMA-0400-C
Magtrol EMA-0500-C
Magtrol EMA-0512-C
Magtrol EMA-0720-C
Magtrol EMA-0900-C Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Magtrol EMA-1000-C
Magtrol EMA-1024-C
Magtrol EMA-1250-C
Magtrol RTM
Magtrol TCBS
Magtrol PC-150
Magtrol RSB-1
Magtrol RSB-2 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò mô men xoắn Magtrol TS 199
Cảm biến mô men xoắn Magtrol TS 100
Cảm biến Magtrol TS 101
Đầu dò mô men xoắn Magtrol TS 102
Cảm biến mô men xoắn Magtrol TS 103
Cảm biến Magtrol TS 104
Cảm biến Magtrol TS 105
Đầu dò mô men xoắn Magtrol TS 106
Cảm biến mô men xoắn Magtrol TS 107
Cảm biến Magtrol TS 109 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến Magtrol TS 110
Đầu dò mô men xoắn Magtrol TS 111
Cảm biến mô men xoắn Magtrol TS 112
Cảm biến Magtrol TS 113
Đầu dò mô men xoắn Magtrol TM301
Cảm biến mô men xoắn Magtrol TM302
Cảm biến Magtrol TM303
Cảm biến Magtrol TM304 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Cảm biến Magtrol RT 299
Đầu dò mô men xoắn Magtrol RT 200
Cảm biến mô men xoắn Magtrol RT 201
Cảm biến Magtrol RT 202
Cảm biến Magtrol RT 203
Đầu dò mô men xoắn Magtrol RT 204
Cảm biến mô men xoắn Magtrol RT 205
Cảm biến Magtrol RT 206
Cảm biến Magtrol RT 207 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò mô men xoắn Magtrol RT 209
Cảm biến mô men xoắn Magtrol RT 210
Cảm biến Magtrol RT 211
Cảm biến Magtrol 3411
Cảm biến Magtrol TSB
Cảm biến Magtrol AN 2000C
Đầu dò mô men xoắn Magtrol AN 1500M
Khớp nối Magtrol BK2-30-69
Magtrol khớp nối BK2-60-83 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Khớp nối Magtrol BK2-80-94
Magtrol khớp nối BK2-150-95
Magtrol khớp nối BK2-300-111
Khớp nối Magtrol BK2-1500-166
Magtrol khớp nối BK2-4000-225
Magtrol khớp nối BK3
Khớp nối Magtrol BKC-15-48
Magtrol khớp nối BKC-30-58
Magtrol khớp nối BKC-60-67
Khớp nối Magtrol BKC-150-78
BKC-300-94 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Khớp nối Magtrol MIC-5-0018
Magtrol khớp nối MIC-6-0018
Khớp nối Magtrol MIC-5-0039
Magtrol khớp nối MIC-6-0039
Khớp nối Magtrol MIC-5-0156
Magtrol khớp nối MIC-6-0156
Magtrol khớp nối MIC-5-0617
Khớp nối Magtrol MIC-6-0617
Magtrol khớp nối MIC-5-2470
Khớp nối Magtrol MIC-6-2470
Magtrol khớp nối MIC-5-3620 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Magtrol khớp nối MIC-6-3620
Khớp nối Magtrol BKC-TF 60
Magtrol khớp nối BKC-TF 150

Cảm biến tải trọng neo Magtrol SG-01
Cảm biến Magtrol SK-02 T
Cảm biến tải trọng neo Magtrol SK-02 P
Cảm biến Magtrol SK-02 C Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến Magtrol SK- 02 G
Cảm biến tải trọng neo Magtrol ZL-03-10
Cảm biến Magtrol ZL-03-25
Cảm biến Magtrol ZL-03-50
Cảm biến tải trọng neo Magtrol ZL-03-75
Cảm biến Magtrol SK-01-300
Cảm biến tải trọng neo Magtrol SK-01-400
Giãn kế KG-06 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến Magtrol MBB-01-0.5
Cảm biến tải trọng neo Magtrol MBB-01-1
Cảm biến Magtrol MBB-01-2
Cảm biến tải trọng neo Magtrol MBB-01-3
Cảm biến Magtrol MBB-01-5
Cảm biến Magtrol MBB-01-10
Cảm biến tải trọng neo Magtrol MBB-01-20
Cảm biến Magtrol MBB-02-0.01 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng neo Magtrol MBB-02-0.05
Cảm biến Magtrol MBB-02-0.1
Cảm biến Magtrol MBB-02-0.5
Cảm biến tải trọng neo Magtrol MBB-02-1
Cảm biến Magtrol MBB-02-5
Cảm biến lực Magtrol DB-11
Magtrol sensor DB-DA-50 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến lực Magtrol DB-DA-100
Magtrol sensor DB-DA-200
Magtrol sensor DB-DA-350
Cảm biến lực Magtrol DB-DA-750
Magtrol sensor DB-DC-1200
Magtrol sensor MD-01
Cảm biến lực Magtrol ZB
Magtrol sensor ZC Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Magtrol sensor ZF 1/2/5/10 kN
Cảm biến lực Magtrol ZF 20/50 kN
Magtrol sensor ZF 100/200 kN
Magtrol sensor ZF-S
Cảm biến lực Magtrol ZM0.5 – ZM10
Magtrol sensor ZM20, ZM50
Magtrol sensor ZM100
Cảm biến lực Magtrol ZP-S 5 kN

Phanh Magtrol BHB-6BA Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh Magtrol BHB-12B
Phanh trễ Magtrol BHB-12BA
Phanh Magtrol BHB-24B
Phanh Magtrol BHB-24BA
Phanh Magtrol CHB-1
Phanh trễ Magtrol CHB-1.5
Phanh Magtrol CHB-3 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh Magtrol CHB-5
Phanh trễ Magtrol CHB-6
Phanh Magtrol CHB-12
Phanh Magtrol CHB-24
Phanh trễ Magtrol LB-250M-2
Phanh Magtrol MLB-250M-2
Phanh Magtrol LB-450M-2 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh Magtrol MLB-450M-2
Phanh trễ Magtrol LB-750M-2
Phanh Magtrol MLB-750M-2
Phanh điện từ Magtrol LB-1750M-2
Phanh trễ Magtrol MLB-1750M-2
Phanh Magtrol HPM-2.5
Phanh Magtrol HPMC-2.5
Phanh Magtrol HPM-8 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh trễ Magtrol HPMC-8
Phanh Magtrol HPM-16
Phanh Magtrol HPMC-16
Phanh Magtrol HPM-32
Phanh trễ Magtrol HPMC-32
Phanh Magtrol HPM-120
Phanh Magtrol HPMC-120
Phanh Magtrol HPM-210 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh trễ Magtrol HPMC-210
Phanh Magtrol TPB 006
Phanh Magtrol TPB 012
Phanh Magtrol TPB 025
Phanh trễ Magtrol TPB 050
Phanh Magtrol TPB 100
Phanh Magtrol TPB 200 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phanh trễ Magtrol TPB 400
Phanh Magtrol TPB 600
Bộ ly hợp Magtrol HCF-8M
Bộ ly hợp Magtrol HCF-16M
Bộ ly hợp Magtrol HCF-32M

Bộ ly hợp Magtrol HCF-120M Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ ly hợp Magtrol HCF-250M
Đầu dò dịch chuyển Magtrol DI 505 DI 605
Đầu dò Magtrol DI 510 DI 610
Đầu dò dịch chuyển Magtrol DI 511 DI 611
Đầu dò dịch chuyển Magtrol DI 512
Đầu dò Magtrol DI 513 Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò Magtrol DI 514
Đầu dò Magtrol DI 515
Đầu dò  Magtrol DI 516
Đầu dò Magtrol CST 113
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Magtrol tại Việt Nam
Magtrol Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo lường Magtrol chính hãng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *