Sale!

Van an toàn Dresser Consolidated

$6,500.00 (Reference price)

13900 Pilot-Operated Safety Relief Valve
1700 Maxiflow Steam Safety Valve
1900 Universal Media Safety Relief Valve
19000 Series Process Safety Relief Valve
1982 Conventional Process Safety Relief Valve
2900 Pilot Operated Safety Relief Valve
2900-40 Pilot-Operated Safety Relief Valve
3700 Nuclear Valve
3900 Pilot-Operated Safety Relief Valve
4900 Pilot-Operated Safety Relief Valve
Type 1511 Steam Safety Valve
Type 1541-3/1543-3 Nuclear Valves
Type 1541/1543 Steam Safety Valve
Type 1811 Steam Safety Valve
Type 1900/P Process Safety Relief Valve
Type 2478 Pressure Relief Valve
Type 2700 Steam Safety Valve
Type 31533VX/1525VX Nuclear Valves
Type 31700 Nuclear Valve
Type 3500 Electromatic Ball Valve

Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Continue Shopping Mã: Van an toàn Dresser Consolidated Danh mục: Từ khóa:

Dresser Consolidated là những thương hiệu do Baker Hughes sở hữu và sản xuất. Chase International đã cung cấp phụ tùng thay thế cho van Dresser Consolidated trong nhiều năm và có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất của Dresser Consolidated, Baker Hughes.
Chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hơn một thập kỷ và có thể cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí cho yêu cầu của bạn.
Thương hiệu Dresser, bao gồm cả Consolidated, là trung tâm của thiết bị quan trọng tạo thành xương sống cho quản lý an toàn áp suất trong nhiều ngành công nghiệp.

Consolidated 13900 Pilot-Operated Safety Relief Valve
Dresser Consolidated 13906-114Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van Dresser Consolidated 13906-143
Dresser Consolidated 13906-176 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 13906-200
Consolidated 1700 Maxiflow Steam Safety Valve
Van an toàn Dresser Consolidated 1715
Dresser Consolidated 1716
Van khí nén Dresser Consolidated 1717
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1719
Dresser Consolidated 1710
Dresser Consolidated 1713 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Van điện từ Dresser Consolidated 1725
Dresser Consolidated 1726
Van tay gạt Dresser Consolidated 1727
Dresser Consolidated 1729 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1720
Dresser Consolidated 1723
Van an toàn Dresser Consolidated 1735
Dresser Consolidated 1736
Van khí nén Dresser Consolidated 1737
Dresser Consolidated 1739 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Dresser Consolidated 1730
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1733
Van Dresser Consolidated 1755
Dresser Consolidated 1756 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van an toàn Dresser Consolidated 1757
Dresser Consolidated 1759
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1750
Van khí nén Dresser Consolidated 1753
Dresser Consolidated 1745 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Dresser Consolidated 1746
Dresser Consolidated 1747 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1749
Van an toàn Dresser Consolidated 1740
Dresser Consolidated 1743

Dresser Consolidated 1900K
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1900L
Dresser Consolidated 1900M
Dresser Consolidated 1900N
Dresser Consolidated 1900P Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Dresser Consolidated 1900Q
Van khí nén Dresser Consolidated 1900R
Dresser Consolidated 1900T Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van điện từ Dresser Consolidated 1900U
Van Dresser Consolidated 1900V
Van an toàn Dresser Consolidated 1900W
Dresser Consolidated 1900HA
Dresser Consolidated 1900DA
Van khí nén Dresser Consolidated 1900LA
Dresser Consolidated 1900TD
Dresser Consolidated 1900-UM Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Consolidated 19000 Series Process Safety Relief Valve
Dresser Consolidated 19096M-BP
Van bướm Dresser Consolidated 19096L
Dresser Consolidated 19096M Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van an toàn Dresser Consolidated 19096H
Van tay gạt Dresser Consolidated 19110L
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 19110M
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 19110H
Dresser Consolidated 19126L
Van khí nén Dresser Consolidated 19126M Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Dresser Consolidated 19126H
Van điện từ Dresser Consolidated 19226L
Dresser Consolidated 19226M Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van an toàn Dresser Consolidated 19226H
Van Dresser Consolidated 19357L
Van tay gạt Dresser Consolidated 19357M
Dresser Consolidated 19567L
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 19567M
Dresser Consolidated 19096 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van khí nén Dresser Consolidated 19110
Dresser Consolidated 19126
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 19226
Dresser Consolidated 19357
Dresser Consolidated 19567 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Consolidated 1982 Conventional Process Safety Relief Valve
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1/2-1982
Van an toàn Dresser Consolidated 3/4-1982
Van điện từ Dresser Consolidated 1-1982
Dresser Consolidated 1-1/2-1982 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van bướm Dresser Consolidated 2-1982

Dresser Consolidated 49MV72-GS
Consolidated Type 1511 Steam Safety Valve
Dresser Consolidated 1511H Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1511J
Van tay gạt Dresser Consolidated 1511K
Van khí nén Dresser Consolidated 1511L
Dresser Consolidated 1511M Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van an toàn Dresser Consolidated 1511N
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1511P
Dresser Consolidated 1511Q Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Consolidated Type 1541-3/1543-3 Nuclear Valves
Van điện từ Consolidated Type 1541/1543 Steam Safety Valve
Consolidated Type 1811 Steam Safety Valve
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1811B
Dresser Consolidated 1811D
Dresser Consolidated 1811FB Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Dresser Consolidated 1811GB
Dresser Consolidated 1811HB
Van khí nén Dresser Consolidated 1811JB
Van tay gạt Dresser Consolidated 1811KB
Van an toàn Dresser Consolidated 1811LB
Dresser Consolidated 1811MB Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp 
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 1811NB
Van Dresser Consolidated 1811PB
Dresser Consolidated 1811QB
Van bướm Dresser Consolidated 1811FD
Van điện từ Dresser Consolidated 1811GD
Dresser Consolidated 1811HD
Dresser Consolidated 1811JD Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 1811KD
Dresser Consolidated 1811LD
Van khí nén Dresser Consolidated 1811MD
Van an toàn Dresser Consolidated 1811ND
Dresser Consolidated 1811PD Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Dresser Consolidated 1811QD
Van thuỷ lực Consolidated Type 1900/P Process Safety Relief Valve
Consolidated Type 2478 Pressure Relief Valve
Dresser Consolidated 2478
Van khí nén Dresser Consolidated 2478D
Dresser Consolidated 2478E Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Dresser Consolidated 2478F
Dresser Consolidated 2478G Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 2478H
Van Dresser Consolidated 2478J
Consolidated Type 2700 Steam Safety Valve
Van bướm Dresser Consolidated 2715

Dresser Consolidated GS620
Van cổng van cửa Dresser Consolidated GS628
Dresser Consolidated SY1032
Dresser Consolidated SY1043 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Dresser Consolidated 3515/25/16/26
Dresser Consolidated 3517/27/37
Dresser Consolidated 3547/38 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp 
Van thuỷ lực Dresser Consolidated VA123DA
Dresser Consolidated 3500-5 EBV
Van an toàn Dresser Consolidated 3515
Van tay gạt Dresser Consolidated 3525
Van khí nén Dresser Consolidated 3516
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 3526
Dresser Consolidated 3517 Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Dresser Consolidated 3527
Van Dresser Consolidated 3537 Van bướm, van bi, van cửa, van cổng, van khí nén, van điện từ, van giảm áp
Van thuỷ lực Dresser Consolidated 3547
Dresser Consolidated 3538
Van điện từ Dresser Consolidated 3548
Van an toàn Dresser Consolidated 3549
Van bướm Dresser Consolidated 3511
Van cổng van cửa Dresser Consolidated 3512
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Dresser Consolidated tại Việt Nam
Dresser Consolidated Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van an toàn Dresser Consolidated”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *