Sale!

Van Duplomatic đại lý tại Việt Nam công ty Châu Thiên Chí

$110.00 (Reference price)

Duplomatic MS Vietnam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Pump
Công tắc áp suất Duplomatic Pressure switches
Lọc phần tử Duplomatic Filter element
Van điều khiển lưu lượng tác động kép Duplomatic Double-acting throttler flow control valves
Van mô-đun giảm áp Duplomatic Flow restrictor modular valves
Van hạn chế dòng chảy Duplomatic Flow restrictor valve
Van một chiều Duplomatic Check Valve
Duplomatic Power unit
Xi lanh khí nén Duplomatic pneumatic cylinder
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Cylinder
Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Duplomatic MS luôn bám rễ và tích hợp mạnh mẽ vào bối cảnh lãnh thổ của mình, cam kết hỗ trợ các sáng kiến ​​địa phương. Điều này bao gồm hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bầu dục Parabiago và sự tham gia của câu lạc bộ này vào các sự kiện từ thiện, thể thao và văn hóa. Chất lượng, an toàn, môi trường và đạo đức trong việc quản lý đồng nghiệp và nhà cung cấp là nền tảng cho mọi quyết định của công ty, cho phép chúng tôi củng cố thành công của mình qua từng năm. Duplomatic Việt Nam Distributor công ty TNHH Châu Thiên Chí
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure reducing modular valves PZM7- P5/10/N/S
Flow restrictor modular valves QTM7- D /10N/S
Flow Control valve RPC 1-16/CT/41 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] DS5 S4 /12N-D00 24 VDC DS3-S3/11N-A00 110 V 350 BAR
Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Duplomatic Pressure control valve RQM3-P6/A/60N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3 S3 /11N- D24K1
Van Duplomatic Italy Solenoid Valve DS3-S2/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3- RK4 /11N- D24K1/A190 Code: 3411509033
RS7 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS5- S1/11N-D24K1
Duplomatic Cylinder HC2 – Cylinder HCK2
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic cylinder HC 2F- 160/90-235-K3-S-11/20/SP – Code: 1680533
Duplomatic Cylinder HC 2F- 125/70-2175-K0-S-21/2/20 PN: 1615191
Duplomatic Cylinder HC 2F- 100/45-2115-K0-S-21/2/20 PN: 1615664
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-21/2/20 – 1615894
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K0-S-11/2 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-500-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F- 160/70-2300-K0-S-41/2/20 – 1615222
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC  2F- 125/70-2175-K0-S-41/2/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F -125/56-2250-KO-S-11/2/20 – Code: 1615038
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-0560-K0-S-11/20
Duplomatic Cylinder HC 2F- 125/56-1925-K0-S/11/1/20
Duplomatic Cylinder HC2 F- 125/56-1950-K0-S-21/2/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2  F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2350-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC 2F -100/56-2365-K0-S-41/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-80/36-0300-K0-0-11/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F  -125/56-2250-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-FP22-63/36-0340-K3-0-22/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2 F- 50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2A-125, HC2C-125, HC2D-125, HC2F-125
Duplomatic Cylinder HC 2F -63/28-0350-K0-S-22/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/2
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP-LSF- 90
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1950-K0-S-21/2/20 – code 1615212
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-40/28-100-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-63/28-0350-K0-S-22/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/1/20 – Code: 1614833
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC 2 C- 150/70-75-K–S-11/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-200/110-1650-K0-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-0320-K0-0-11/20
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/36-620-K3-S3 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-50/28-200-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC 2 A -40/28-200-K3-S3
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20

Compensated flow control valves RPCQ 2-T3/31
Van kiểm tra Check Valve VD4 W1/30 1/2″
Check Valve VD4-W1/30 1/2″ Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] DS3 DS5
Double/Single-acting throttler flow control valves
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-S4/14N-D24K1
Lọc thuỷ lực Filter element FRTE100 P10S/10N
Lỏi lọc Duplomatic Filter element FRTE- 012- P10 S/10
Bộ lọc Filter element FRTE-012-P10S/10
Hydraulic pump VPPM-046PC-R55S/10N000
Amplifier EDM-M3111/20E0
Bộ khuếch đại Duplomatic Amplifier EDM- M224/20E0
Solenoid Valve DS5- S2/12N-D230K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3- TA /11N-D24K1
Hydraulic pump GP2-0140R3/F/10N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Proportional balancing valves with OBE Type: DZCE5RG 210/32N-IE/E1K11B Code: 3816110004
Solenoid Valve DS3 SA2 /11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DSC3 SA1/11V
Lọc thuỷ lực Duplomatic Filter element FRTE 012-P10S/10
lỏi lọc Filter element FRTE- 100-P10S/10
Lube Oil Pump PVA145M/30
Van Duplomatic đại lý Việt Nam Solenoid Valve DS3-SA2/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Solenoid Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Pilot operated proportional valves DSPE7-A150/11N-II/D24K1
Solenoid Valve DS3 TA /11N- D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve RQM5- P6/A/60N-D24K1
Pressure control valve RQM3- P6 /A/60N-D24K1
Lọc phân tử Duplomatic Filter element FRTE- 012-P10S/10N
Lọc phân tử Duplomatic Filter element FRTE-100-P10S/10N
Cartridge relief valves CRQ6/12
Cartridge relief valves CRQ6/M1/12
Van Duplomatic đại lý Việt Nam Valve DSP 10 H -TA02 /20N-EE/D24K1 H = High pressure with base valve
Solenoid Valve DS3 -SA2/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3- S4/11N-D24K1
FILLING VALVES CFP-S032/0/10N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FILLING VALVES CFP -S032 /0/10N
Valve DSP10H-TA02/20N-EE/D24K1 H = High pressure with base valve
Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure reducing modular valves PZM7-P5/10/N/S (5083210)
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97/F/20N
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-S1/11N-D24K1
Standard connector Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS5-S1/11N-D24K1
Standard connector ECA
Bộ khuếch đại Duplomatic Amplifier EDM-M224/30E0
Flow restrictor modular valves QTM7-D/10N/S
Flow Control valve RPC1-16/CT/41
Pilot operated proportional valves + OBE DSPE8G-C300/31N-II/E0K11B
Hydraulic pump RV1P-100PCX-R55S/10N/F
Solenoid Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Coil C22S3- D24K1/11 24VDC; 1.29A
(Part for valve DS3- TA /11N-D24K1) Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pilot operated proportional valves + OBE DSPE8G-C300/31N-II/E0K11B
Pilot operated pressure control proportional valves + OBE PRE 10 G -350 /32N-E0K11/B”
Pilot operated pressure control proportional valves + OBE PRE 10G -350/32N-E0K11/B
Proportional balancing valves + OBE DZCE 5G -300/32N-IE/E0K11C
Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Duplomatic Pressure control valve RQM3 -P6/B/60N-D24K1
Check valves and shuttles VD5 -W1/30
Check valves and shuttles VD5-W3/30
Valve DT03 -3A/10-24-cc max250bar
Coil: 171146019 Comatrol solenoid coil M16 -24D-26W-DN
UNABLE TO RECOGNIZE Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Valve DS5 -S3 /14N-D24K1 coil D24V (DS5-S3/14N-D00 max320bar)
Coil C31 -D24K1/22 24 VDC
Valve MCD6-SAT/51N (MCI6s-SAT/10 max350bar)
Coil C22S3-D24K1/11 24VDC
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S4/11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D -S4/55 24 VDC)
Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D -S3/55 24 VDC)
Solenoid Valve DS5-S11-12-N-K1 (Coil 24VDC)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DL3-S1/10N-D24K1
Coil 24VDC for valve DL3-S1/10N-D24K1
Solenoid Valve DS5- S3/12N (Pls confirm voltage coil)
Solenoid Valve DS5- RK/12N-A230K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Sequenca modular valves SD4M3-1/41 0110202
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-S1/14N-D24K1
Proportional balancing valves + OBE DZCE5G-300/32N-IE/E0K11C
Lever operated directional valves DSH3-S3/11N
Lever operated directional valves DSH3-S1/11N
Solenoid Valve DSE3 -C16/11N-D24K1
Solenoid Coil C254 -A230K/11, 230VAC-50HZ/240VAC-60HZ
Solenoid Valve DSPE5 -C80/11N-II/D24K1
Bộ khuếch đại Duplomatic Amplifiers EDM -M211/30
Coil C25.4- A230K1/11
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3 -TA /11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D-TA/50)
Check valves VR2-I1/32 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Check valves MRQ4 -SP /51
Flow restrictor valve QTM5- D /10V/K1
Valve Solenoid DSP5 RKD2 -S1 /10V-II/D24K9T03/CM
Connection CGK2/NB-03/10
Valve Solenoid DSP5RKD2 -S1 /10V-II/D24K9T03/CM
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
FLOW CONTROL VALVES RSN-6* (SINGLE ACTING)
Coil Type: C31 -D220K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
(Part for valve DS5 -RK/12N – D220K1)
Solenoid Valve DS5- RK /12N – D220K1
Solenoid Valve DS3- SA2  /11N-A110K1 (Replaced obsolete MD1D -2TA/55 110V-50Hz)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S2/11N-D24K1
Check Valve MVPP -D /50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure Relief valve MCD6 -SBT /51N
PRESSURE REDUCING VALVE PZM5 -P150 /10N/K (Replaced obsolete Z4M4-I/M4/50)
Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Flow restrictor valve MERS-GD/50
Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Pilot operated proportional valves DSPE7-A150/11N-EE/D24K1
Coil 24VDC for valve DS3-TA/11N-D24K1
Logic elements LC25-QS2/20N/LL
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Check Valve MVPP -D /50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve RQM5 -P5 /A/60N-D24K1
CHECK VALVES VD5 -W*/30
Double-acting throttler flow control valves RS-4/30
Self reversing valves DSB3-RTA/10N/CK
Flow restrictor modular valves QTM7-D/10N/S
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure reducing modular valves PZM7-P5/10/N/S
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure reducing modular valves PZM7-PA5/10/N/S
Prefill valves CFP-S032/0/10N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van thủy lực Duplomatic Hydraulic valve DSA5 -S1 /20N
FILTER FRTE -100-P10S/10N
Lọc thủy lực Duplomatic FILTER FRTE-100 -P10S/10V
Bơm thủy lực Duplomatic Hydraulic pump GP3 -0264R97F/20N
Hydraulic pump GP2 0095 R97 F20N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS3- RK /11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D- RK /50)
Solenoid Valve DS3-TA /11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D -TA /50)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D-S3/50)
Valve RPC2-T70/31
Pressure control valve RQM5-P3/A//**NA230/K1
Check Valve CFP-S032/0/10C Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS3-RK4/11N-D24K1/A190
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Solenoid Valve DT 03 -3A /10/24V-CC Coil on the opposite side Pmax 250bar (Replace Rexroth M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4)
Hydraulic pump PVD 25H/Q/31/37/LT
Amplifier EDM- M244 /20E0 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hydraulic pump GP3-0337R97F/20N
Hydraulic pump PVD 25 KQ /31/17LT
Solenoid Valve DS3-S3 /10N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3- SA2 /10N-D24K1
Solenoid Valve DS3-S3/10N-A220K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-SA2 /10N-A220K1
Pressure and temperature compensated flow control valves RPC2-T70/31
Pressure Relief Valve RQ3-P5 /M/40 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hydro-Pilot Operated Check Valve VP5- P2 -MU/12
Pressure Relief Valve PRM5- PT 350/10N/K (Replace equivalent Rexroth ZDB10-VP1-4X/315)
Pressure and temperature compensated flow control valves RPC1-22/T/M/41 (Replace Parker PCMS600F: different mounting surface dimensions ecc. same functionality )
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Solenoid Valve DS5-S4 /12N-F220K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-SB2/*N-D24K1
Solenoid Valve DS3-RK /11N-D220K1 (Replaced obsolete MD1D-RK/55 220VDC)
Flow restrictor valve MERS- D50
Solenoid valve DS3-S2 /11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid valve DS3-S3/11N-D24K1
Hydraulic pump GP2-0113R97F/20N
Valve VR3P1/10
Valve RS6I/30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure sensor PTH400/30VE1/K10
Solenoid Coil C254- A230 K/11, 230VAC-50HZ/240VAC-60HZ
Directional Control Valve RQM5- P5/A/60N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S1/11N-D24K1
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S2 /11N-D24K1
Solenoid Valve DS3 -RK4 /11N-D24K1/A190
Modular check valves MVPP-D/50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm piston Duplomatic HIGH PRESSURE AXIAL PISTON PUMPS HPR-075-LP6-R C14/ 10V-B13
DSPE7J-C150/20N-EE/E0K11
Van thuỷ lực Duplomatic DZCE5RG-210/12N-IE/E1K11/B
Van điều khiển hướng Duplomatic Directional Control Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Directional Control Valve RQM5-P*/C/***
Flow Control valve RPCQ 2 – T3
Valve RQ5-P6/41 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
PREFILL VALVES CFP -S032 /0/10N Code: 3406400001
Flow Restrictor Modular Valve QTM5-SA (Replaced obsolete ERS4M-SA/40)
Solenoid Valve DS5-S1/11N-D24K1 (Replaced obsolete D4D-S1/50)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S1/11N-A230K1 (Replaced obsolete MD1D-S1/5S 230V)
Solenoid Valve DS3- RK /11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D-RK/50 24VDC)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-SA23/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3 -RK /11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DSC3 -SA1 /11V
Solenoid Valve DS5 -S2 /*N-A230K1
Solenoid Valve E5P4 -TA /G/40N-D24K1
Solenoid Valve DSP7 -S3 /20N-IE/D24K1
Solenoid Valve RQM3 -P6 /B /60N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA /10N-D24K1
Solenoid Valve DS5 -S1 /12N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve ZDE3-D/20N-D24K1
Solenoid Valve DS3- TA /11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve PST 4/21N-K1/K
Solenoid Valve PRED3 -350/10N-D24K1
Solenoid Valve DT03 -2E/10-24V-CC
Solenoid Valve DS5 -S1 /11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-SA23/11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DT03-3C-D08/10-24VCC
Van Duplomatic đại lý Việt Nam Solenoid Valve DSE3G -Z26 /30N-E1K11/B/CM
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DSPE7 -A150 /11N-EE/D24K1
PRESSURE CONTROL VALVES RQ7-P6
Directional Control Valve 3613100010 PRM5-PT210/10N (Replaced obsolete RQ4M5-SP /51)
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure control valve RQM3 -P6 /A /60N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Pump
Công tắc áp suất Duplomatic Pressure switches
Lọc phần tử Duplomatic Filter element
Van điều khiển lưu lượng tác động kép Duplomatic Double-acting throttler flow control valves
Van mô-đun giảm áp Duplomatic Flow restrictor modular valves
Van hạn chế dòng chảy Duplomatic Flow restrictor valve
Van một chiều Duplomatic Check Valve
Duplomatic Power unit – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh khí nén Duplomatic pneumatic cylinder
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Cylinder
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Duplomatic MS tại Việt Nam
Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van Duplomatic đại lý tại Việt Nam công ty Châu Thiên Chí”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *