Sale!

Đại lý BƠM ly tâm MP Pumps tại Việt Nam

(1 đánh giá của khách hàng)

$4,886.00 (Reference price)

CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Phân phối chính hãng bơm MP Pumps USA tại Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo các điều khoản:
*** Giá tốt nhất
*** Giao hàng nhanh chóng
*** Bảo hành 12 tháng lỗi nhà sản xuất
*** Tư vấn nâng cấp free . Hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]

MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

 

Continue Shopping Mã: Bơm li tâm trục ngang MP Pumps Danh mục: Từ khóa:

Đại lý bơm ly tâm MP cam kết phát triển các sản phẩm cải tiến để đáp ứng yêu cầu xử lý chất lỏng của cả thị trường hiện tại và thị trường mới nổi. Để duy trì vai trò dẫn đầu trong thiết kế và sản xuất máy bơm ly tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào thiết bị và con người tốt nhất. Sự kết hợp đó là điều mà đối thủ cạnh tranh của chúng tôi không thể sánh được.

Máy Bơm ly tâm MP 21302, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 5, Cổng NPT 1-1/2″ X 1-1/2″, Công suất lên tới 145 GPM, Tổng cột áp lên tới 100 feet. FM5PPK C: PEM 3/4 5.0
Máy bơm MP 21304, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 5, Cổng NPT 1-1/2″ X 1-1/2″, Công suất lên tới 145 GPM, Tổng cột nước lên tới 100 feet. FM5PPK A: PEM 3/4 5.0 W/CƠ SỞ
Máy bơm MP 21305 Flomax 5 Chỉ ly tâm ướt, tự mồi, Bộ chuyển đổi gắn trên bệ/động cơ. Đồng, Cổng NPT 1-1/2″ x 1-1/2″, Bánh công tác 5″, Lên đến 145 GPM, Cột áp lên tới 100 Ft, Số kiểu Gardner Denver MP21305. ĐẠI LÝ BƠM MP – CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181
Máy bơm MP 21306, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 5, Cổng NPT 1-1/2″ X 1-1/2″, Công suất lên tới 145 GPM, Tổng cột nước lên tới 100 feet. FM5PPK C: PEM 3/4 5.0 W/CƠ SỞ
Máy bơm MP 21310, Máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 5, Cổng NPT 1-1/2″ X 1-1/2″, Công suất lên tới 145 GPM, Tổng cột nước lên tới 100 feet. FM5PMP A: PED 5.0
Máy bơm MP 21311 Máy bơm ly tâm tự mồi Flomax 5, có bệ đỡ. Đồng, Cổng NPT 1-1/2″ x 1-1/2″, Bánh công tác 5″, Lên đến 145 GPM, Cột áp lên tới 100 Ft, Số kiểu Gardner Denver MP21311. ĐẠI LÝ CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181
Máy bơm MP 21312 Máy bơm ly tâm tự mồi Flomax 5, có bệ đỡ. Gang, Cổng NPT 1-1/2″ x 1-1/2″, Bánh công tác 5″, Lên đến 145 GPM, Cột áp lên tới 100 Ft, Số kiểu Gardner Denver MP21312.
Máy bơm MP 21318, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 5, Cổng NPT 1-1/2″ X 1-1/2″, Công suất lên tới 145 GPM, Tổng cột áp lên tới 100 feet. FM5PPK B: CCMTR 7/8 5.0
Máy bơm MP 21325, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 8, Cổng NPT 2 “X 2”, Công suất lên tới 150 GPM, Tổng cột áp lên tới 100 feet. FM8PPK A: PEM 3/4 5.0
Máy bơm MP 21326, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 8, Cổng NPT 2″ X 2″, Công suất lên tới 150 GPM, Tổng cột nước lên tới 100 feet. FM8PPK B: PEM 3/4 5.0. Gardner Denver: MP21326.  ĐẠI LÝ BƠM MP – CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181
Máy bơm MP 21327, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 8, Cổng NPT 2″ X 2″, Công suất lên tới 150 GPM, Tổng cột nước lên tới 100 feet. FM8PPK C: PEM 3/4 5.0. Gardner Denver: MP21327.

Máy bơm MP 21356, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 10, Cổng NPT 2″ x 2″, Công suất lên tới 225 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM10PPK B: PEM 6.0 BF. Số mẫu của Gardner Denver: MP21356. MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21362, Máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 10, Cổng NPT 2″ x 2″, Công suất lên tới 225 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM10PMP B: PED 6.0
Máy bơm MP 21363, Máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 10, Cổng NPT 2″ x 2″, Công suất lên tới 225 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM10PMP C: PED 6.0
Máy bơm MP 21365, Chỉ cuối máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 10, Cổng NPT 2 “x 2”, Công suất lên tới 225 GPM, Tổng cột áp lên tới 145 feet. FM10PPK B: CCMTR 1.13 5.75. Số mẫu của Gardner Denver: MP21365. MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21371, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PPK B: PEM 6.0 BF. Số mẫu của Gardner Denver: MP21371. MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21366, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 10, Cổng NPT 2″ x 2″, Công suất lên tới 225 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM10PPK C: CCMTR 1.13 5.75. Số mẫu của Gardner Denver: MP21366. MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21372, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PPK C: PEM 6.0. Số mẫu của Gardner Denver: MP21372. BƠM MP VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181
Máy bơm MP 21380, Máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PMP B: PED 6.0. Số mô hình của Gardner Denver: MP21380 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21381, Máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PMP C: PED 6.0. Số mẫu của Gardner Denver: MP21381.
Máy bơm MP 21375, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PPK C: PEM 6.0 BF. Số mô hình của Gardner Denver: MP21375 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 21383, Chỉ cuối máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PPK B: CCMTR 1.13 5.75. Số mẫu của Gardner Denver: MP21383. ĐẠI LÝ BƠM LY TÂM MP VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181
Máy bơm MP 21384, Chỉ đầu máy bơm ly tâm tự mồi FLOMAX 15, Cổng NPT 3″ X 3″, Công suất lên tới 320 GPM, Tổng cột nước lên tới 145 feet. FM15PPK C: CCMTR 1.13 5.75. Số mẫu của Gardner Denver: MP21384. ĐẠI LÝ BƠM LY TÂM MP VIET NAM – CHAU THIEN CHI CO LTD – LH: 0909.119.181

MP Pumps 23144 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 23145
MP Pumps 23148
MP Pumps 23150-MPP
MP Pumps 23151
MP Pumps 23153
MP Pumps 23160
MP Pumps 23202
MP Pumps 23203 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 23205
MP Pumps 23206-MPP
MP Pumps 23208-MPP
MP Pumps 23209
MP Pumps 23220
MP Pumps 23221
MP Pumps 23222 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 23224
MP Pumps 23225
MP Pumps 23227
MP Pumps 23228
MP Pumps 23230
MP Pumps 23231
MP Pumps 23233
MP Pumps 23234 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 23236
MP Pumps 23237
MP Pumps 23241
MP Pumps 23244
MP Pumps 23248
MP Pumps 23250
MP Pumps 23252
MP Pumps 23253
MP Pumps 23898
MP Pumps 23905-MPP
MP Pumps 23922 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 23924
MP Pumps 23938
MP Pumps 23955
MP Pumps 23985
MP Pumps 24186
MP Pumps 24189
MP Pumps 24232
MP Pumps 24281 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

MP Pumps 24832
MP Pumps 24833
MP Pumps 24834
MP Pumps 24839
MP Pumps 24858
MP Pumps 24869 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 24896
MP Pumps 24899
MP Pumps 24944
MP Pumps 24980
MP Pumps 24993
MP Pumps 24994
MP Pumps 25007
MP Pumps 25023 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 25024
MP Pumps 25027
MP Pumps 25032-MPP
MP Pumps 25039
MP Pumps 25083
MP Pumps 25090
MP Pumps 25145 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 25173-MPP
MP Pumps 25201-MPP
MP Pumps 25210
MP Pumps 25235
MP Pumps 25242
MP Pumps 25243
MP Pumps 25296 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 25308
MP Pumps 25347
MP Pumps 25509
MP Pumps 25612
MP Pumps 25660-MMP
MP Pumps 25457-MPP
MP Pumps 25434 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MP Pumps 25382
MP Pumps 25669
MP Pumps 25672
MP Pumps 25677
MP Pumps 25738
MP Pumps 25745
MP Pumps 25750
MP Pumps 25758 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Máy bơm MP 27578
Máy bơm MP 27667
Máy bơm MP 27525
Máy bơm MP 27502
Máy bơm MP 27563
Máy bơm MP 27472
Máy bơm MP 27474 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 27492
Máy bơm MP 27423-MPP
Máy bơm MP 27385-MPP
Máy bơm MP 27429
Máy bơm MP 27358-MPP
Máy bơm MP 27285
Máy bơm MP 27250 MP Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Máy bơm MP 27231
Máy bơm MP 27234

*** Hãy nhấc máy lên và gọi vào số hotline: 0909.119.181 – [email protected] để được tư vấn, hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại VN./.

Brand

1 đánh giá cho Đại lý BƠM ly tâm MP Pumps tại Việt Nam

  1. [email protected]

    impedit praesentium animi sit velit eius eum cumque harum sed voluptatum laudantium quia occaecati. et asperiores nulla adipisci iusto aut et sint nesciunt exercitationem tempora autem non. sint eius

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *