Sale!

Đại lý phân phối bơm Johnson Việt Nam

$2,200.00 (Reference price)

Johnson Pump Vietnam phân phối bao gồm máy bơm bánh răng bên trong, máy bơm cánh quạt và máy bơm tuần hoàn, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và độ tin cậy liên tục.
Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Continue Shopping Mã: Bơm Johnson Danh mục: Từ khóa: ,

Đại lý phân phối bơm Johnson Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

  • Uy tín
  • Chất lượng
  • Giá hợp lý

Bơm Johnson 100A-250
Bơm Johnson 100AA-250

Bơm Johnson 1000 1800
Bơm Johnson 100A-315 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson 100A-400 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson 100BC-200
Bơm Johnson 100B-250

Bơm Johnson 1000
Bơm Johnson 100B-315
Bơm Johnson 100B-400 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson 150A-250
Bơm Johnson 150A-315
Bơm Johnson 150A-400 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson CS150-125
Bơm Johnson CS150-160
Bơm Johnson CS150-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CS150-250
Bơm ly tâm Johnson CS150-315
Bơm Johnson CS150-400 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CS150B-400
Bơm Johnson CS150-500
Bơm Johnson CS200-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm ly tâm Johnson CS200-250
Bơm Johnson CS200-315 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CS200-400
Bơm ly tâm Johnson CS250-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CS250-250
Bơm ly tâm Johnson CS250-315 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CS300-250
Bơm ly tâm Johnson CS300-315
Bơm Johnson CLB40C-125 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson CLB40-160
Bơm Johnson CLB40-200
Bơm Johnson CLB50-125
Bơm Johnson CLB50-160
Bơm Johnson CLB50-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm ly tâm Johnson CLB65-125
Bơm Johnson CLB65-160
Bơm Johnson CLB65-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CLB80-125
Bơm Johnson CLB80-160
Bơm Johnson CLB80-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm ly tâm Johnson CLB100
Bơm Johnson CLB100-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CLB80A-250
Bơm ly tâm Johnson CLB125-160
Bơm Johnson CLB125C-200
Bơm ly tâm Johnson CLB100A-250
Bơm Johnson CLB150-125
Bơm Johnson CLB150-160 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CLB150-200
Bơm Johnson CLB125A-250
Bơm Johnson CLB150-250
Bơm Johnson CLB200-160 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm ly tâm Johnson CLB200-200
Bơm Johnson CM32-125
Bơm Johnson CM32C-125
Bơm ly tâm Johnson CM32-160
Bơm Johnson CM32A-160 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CM32C-160
Bơm ly tâm Johnson CM32-200
Bơm Johnson CM32C-200
Bơm Johnson CM32-250
Bơm Johnson CM40C-125
Bơm Johnson CM40C-160
Bơm Johnson CM40C-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson CM40-250 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CM40A-315
Bơm Johnson CM50C-125
Bơm ly tâm Johnson CM50C-160
Bơm Johnson CM50C-200
Bơm Johnson CM50-250
Bơm Johnson CM50-315 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson CM65C-125
Bơm Johnson CM65C-160
Bơm Johnson CM65C-200
Bơm Johnson CM65A-250
Bơm Johnson CM65-315
Bơm ly tâm Johnson Việt Nam CM80C-160 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CM80C-200
Bơm Johnson CM80-250
Bơm Johnson CM80A-250 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson CM80-315
Bơm Johnson CM80-400
Bơm Johnson CM100C-200  Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CM100C-250
Bơm Johnson CM100-315
Bơm Johnson CM100-400 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CM125-250
Bơm Johnson CM125-315  Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CM125-400
Bơm Johnson CM150-400
Bơm ly tâm Johnson MCH(W)(S)10 x 2 – 12 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Johnson Pump MCH(W)(S)10 x 14 – 16 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCH(W)(S)12,5 x 1 – 7
Bơm Johnson MCH(W)(S)12,5 x 8 – 10
Bơm Johnson MCH(W)(S)14a x 1 – 8
Bơm ly tâm Johnson MCH(W)(S)14a x 9 – 10
Bơm Johnson MCH(W)(S)14b x 1 – 8 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCH(W)(S)14b x 9 – 10
Bơm Johnson MCH(W)(S)16 x 1 – 7
Bơm ly tâm Johnson MCH(W)(S)16 x 8 – 10
Bơm Johnson MCH(W)(S)20a x 1 – 3
Bơm ly tâm Johnson MCH(W)(S)20a x 4 – 5
Bơm Johnson MCH(W)(S)20a x 6 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCH(W)(S)20b x 1 – 3 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson MCH(W)(S)20b x 4 – 5
Bơm Johnson MCH(W)(S)20b x 6
Bơm Johnson MCV – MCVS10 x 2 – 12
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS10 x 14 – 16
Bơm Johnson MCV – MCVS12,5 x 1 – 10
Bơm Johnson MCV – MCVS12,5 x 11 – 12 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCV – MCVS14a x 1 – 7 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS14a x 8 – 10
Bơm Johnson MCV – MCVS14a x 11 – 12
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS14b x 1 – 7
Bơm Johnson MCV – MCVS14b x 8 – 10 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCV – MCVS14b x 11 – 12
Bơm Johnson MCV – MCVS16 x 1 – 7
Bơm Johnson MCV – MCVS16 x 8
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS16 x 9 – 10
Bơm Johnson MCV – MCVS20a x 1 – 3
Bơm Johnson MCV – MCVS20a x 4
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS20a x 5 – 6 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson MCV – MCVS20b x 1 – 2 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson MCV – MCVS20b x 3
Bơm ly tâm Johnson MCV – MCVS20b x 4 – 6
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS12,5 x 1 – 7
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS12,5 x 8 – 9
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS14a x 1 – 4
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS14a x 5 – 6 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS14a x 7 – 8 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS14a x 9
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS14b x 1 – 4
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS14b x 5 – 6
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS14b x 7 – 8  Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS14b x 9
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS16 x 1 – 7
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS16 x 8 – 9
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS20a x 1 – 3
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS20a x 4
Bơm ly tâm Johnson MCHZ – MCHZS20b x 1 – 3 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson MCHZ – MCHZS20b x 4  Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CH32-160
Bơm Johnson CH32C-160
Bơm Johnson CH32-200
Bơm Johnson CH32C-200
Bơm Johnson CH32-250 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CH40C-160
Bơm Johnson CH40C-200
Bơm Johnson CH40-250
Bơm Johnson CH50C-160
Bơm Johnson CH50C-200
Bơm Johnson CH50-250
Bơm Johnson CH65C-160 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CH65C-200
Bơm Johnson CH65-250
Bơm Johnson CH65-315
Bơm Johnson CH80C-160
Bơm Johnson CH80C-200
Bơm Johnson CH80-250
Bơm Johnson CH80A-250
Bơm Johnson CH80-315 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CH80-400
Bơm Johnson CH100-160
Bơm Johnson CH100C-200 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CH100C-250
Bơm Johnson CH100-315 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CH100-400
Bơm Johnson CH125-250
Bơm Johnson CH125-315
Bơm Johnson CH125-400 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CH150-315
Bơm Johnson CH150-400
Bơm Johnson CH200-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CV32-160
Bơm Johnson CV32-200
Bơm Johnson CV40-160
Bơm Johnson CV40-200
Bơm Johnson CV40-250
Bơm Johnson CV50-160 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]ơm Johnson CV50-200
Bơm Johnson CV50-250
Bơm Johnson CV65-160 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CV65-200
Bơm Johnson CV65A-250
Bơm Johnson CV65-315
Bơm Johnson CV80-160
Bơm Johnson CV80-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CV80-250
Bơm Johnson CV80A-250
Bơm Johnson CV80-315
Bơm Johnson CV80-400
Bơm Johnson CV100C-200
Bơm Johnson CV100-250
Bơm Johnson CV100-315 Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Bơm Johnson CV100-400  Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CV125-250
Bơm Johnson CV125-315
Bơm Johnson CV125-400
Bơm Johnson CV150-315
Bơm Johnson CV150-400
Bơm Johnson CV200-200 Johnson Pump Vietnam hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Johnson CV250B-315
Bơm Johnson FRE32-110

SPX Flow – Johnson brand
Johnson Pump CN.65C-200
Mec Seal for Johnson pump CN.65C-200, SN: 22-066623
Mec Seal for Johnson pump CN.40C-125, SN: 21-045897
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn
Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý phân phối bơm Johnson Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *