Sale!

Động cơ CANTONI Poland đại lý phân phối tại Việt Nam

$4,100.00 (Reference price)

CANTONI MOTOR S.A là một công ty có hơn 100 năm lịch sử sản xuất Động cơ điện và Các sản phẩm được sản xuất 100% tại 3 Maja St. 28, 43-400 Cieszyn, Poland
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Website: chauthienchi.com- Email: [email protected] – Hotline: 0909119181

CANTONI MOTOR S.A là một công ty có hơn 100 năm lịch sử sản xuất Động cơ điện và Các sản phẩm được sản xuất 100% tại 3 Maja St. 28, 43-400 Cieszyn, Poland. Đại lý phân phối Động cơ điện Cantoni Việt Nam – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Website: chauthienchi.com- Email: [email protected] – Hotline: 0909119181
Motor CANTONI Motor Skh63-2B2
0,25kW, 2780 RPM, 3×220-240/380-420V 50-60Hz; D/Y, S1, insul. class F, IP55, IMB14/2, RAL5010, shaft dimension 11j6x23mm.
Động cơ điện CANTONI Sh71-2B Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
0,55kW, 27 RPM, 3×220-240/380-420V 50-60Hz; D/Y, S1, insul. class F, IP55, IMB3, RAL5010, shaft dimension 11j6x23mm.
CANTONI 2SLg200L6B Cantoni motor Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
IE1, 22kW, 6-pole, 400/690V 50Hz, S1, IP55, insul. class F, RAL5010, B35 (foot-flange) mounting, without PTC, standard catalogue execution.
Động cơ CANTONI 2SLg225M6
IE1, 30kW, 6-pole, 400/690V 50Hz, S1, IP55, insul. class F, RAL5010, B35 (foot-flange) mounting, without PTC, standard catalogue execution.
CANTONI 2SLg250M6
IE1, 37kW, 6-pole, 400/690V 50Hz, S1, IP55, insul. class F, RAL5010, B35 (foot-flange) mounting, without PTC, standard catalogue execution.
Động cơ CANTONI 2SLg315S-6
IE1, 75kW, 6-pole, 400/690V 50Hz, S1, IP55, insul. class F, RAL5010, B35 (foot-flange) mounting, without PTC, standard catalogue execution.
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
Motor CANTONI 2SIE 160M4 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
IE2, 11 KW, 1500 rpm, 400/690V, 50 Hz, B3, F, IP55, S1, ambient temp. +40°C, RAL5010
Động cơ CANTONI 2SIE 132S4
IE2, 5,5 KW, 1500 rpm, 400/690V, 50 Hz, B3, F, IP55, S1, ambient temp. +40°C, RAL5010
CANTONI 2SIE 100L6 Cantoni motor Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
IE2, 1,5 KW, 1000 rpm, 230/400V, 50 Hz, B3, F, IP55, S1, ambient temp. +40°C, RAL5010
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
CANTONI Motor 2SIE250M4 – 55kW, S1, 1483 RPM, 400/690V (6 terminals), 50Hz, IP 55, IM 1001 (B3), ta=+40°C, insulation class F, PTC in winding, bearings DE and NDE side 6315C3, RAL 5010
Động cơ CANTONI 3~Motor type: 3Sg 180L8-M EN 60034-1
No.: B21427 Đại lý phân phối động cơ Cantoni công ty TNHH Châu Thiên Chí
IM 1031 IP55 S1 Ins.cl.F
400/690V 11kW 50Hz 730rpm 23.6/13.7A
Động cơ CANTONI Type: 2SIE 250M4 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
No.: A76387, IM 1001 IP55 S1
55kW 50Hz 1479rpm

Động cơ CANTONI motor 3SG-180L-8M IM-1031 – Cantoni Motor Vietnam Distributor – CTC Co.,Ltd
Serial number: AK102973 Duty: S1 IP:55
380-420V 50Hz 11kW 730rpm 23.5A
660-720V 50Hz 11kW 730rpm 13.6A
440-480V 60Hz 13.2kW 875rpm 24.3A
760-830V 60Hz 13.2kW 875rpm 14.1A

Công ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng động cơ định kỳ, nhận lắp đặt hệ thống động cơ, sữa chữa thay thế động cơ, thay mới hoặc gia công các linh kiện động cơ nhằm khắc phục sự cố một cách nhanh nhất – hiệu quả nhất – chi phí thấp nhất.
Motor CANTONI 2SIE250M4-LP – 55 kW; 1500RPM; duty S1; 400V (6 terminals); 50 Hz;
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
insulation class F; ta=-30°C÷+40°C; IM 1001 (B3); IP 55; PTC in winding; bearings DE and NDE side 6315 C3; screwed feet.
Standard catalog execution.
Động cơ 3 pha CANTONI 3~MOT. 2SIE160M4 IMB3 I.CL.F7 S1 IP55 IE2, No.AH 055382
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
S/N.: 20G50B3260MG0003 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
400/600V 50Hz 1470rpm 11kW – 440V 60Hz 1765rpm 12.7kW
CANTONI 3~MOT. 2SIE160M4 IMB3 I.CL.F7 S1 IP55 IE2, No.AH 055382
S/N.: 20G50B3260MG0003
400/600V 50Hz 1470rpm 11kW – 440V 60Hz 1765rpm 12.7kW
CANTONI Type: 2SIEK 180L-4 /3 IE2
No.: AN 008050 IM3001 S1 IP56 TH
380-420V/660-720V 26.5kW 50Hz 1470rpm
440-480V/760-830V 60Hz 26.5kW 1765rpm
Động cơ CANTONI Type: 3SIEK 180L-6 IE3/50Hz
No.: AN 087065 IM3001 S1 IP56 TH Cantoni motor Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Hộp số STM EX 3503 SN1 64 200B5 – M1
i = 64.48
P1 = 81.87kW – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Output speed = 21.71 rpm
Output shaft = 120mm
Tmax =75000Nm
Input Flang = IEC 200
Mounting position B3
Coupled with Motor 3Phase 4 poles 30kW 50Hz
Hộp số STM Gearbox Type: RXO1/814/BS/9.52/ECE-VE/Ts/M6-s-DT2-LFP3
*NON-STD. DESIGN
Painting RAL 5010 type 3 ISO 12944 – C5I-M
As Cod.: 7712250033 – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
First fill lubricating oil excluded

Hộp số STM WORM GEARBOXES Type: WMI 90
Ratio 1/10 – mounting position M1
PAM 100 – B5 (*) to confirm before order
Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Gearmotor – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc STM Gearbox PMF 63/2 F1 *25 1/16,9 80B14 M1 Lubrificato, Cod. 2090002331
Motor 3Phase Kw1,1/4/B14 VL8034 V230/400 50Hz
Hộp số STM Gearbox CGMI 40/63 I1 1/280 G 71B14 LFA
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMF3 60/2 1/25,3 100B5 M1 with Oil ATEX Z21 II GD T4 with Electric Motor Kw3/4P/B5 TN100B4 IE2 ATEX Z21 II GD T4
Hộp số STM Gearbox RMI 85 FL 1/40 90B5 SIN
As No.: 2106823466
Hộp số STM Helical bronze gear
Code: CORONA 63/1, *25STD – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
(Part for Hộp số STM Type: RMI 63P M1 , ratio: 1/56, Code: 2103912151, WO: 53040252)
Hộp số STM Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 60/1 1/3,6 100B5 M1 With oil with Motor Kw4/4/B5 112M4
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 50/2 1/6,3 90B5 M1 With oil
with Motor Kw2,2/4/B5 90L24
Hộp số STM Gearbox EX 803 FB 85.8 250/38 M1 AS3731 RAL5010 – NO OIL
Code: 2230010191 – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76,1 LA26 M1 WITH OIL
Cod.2230061821
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76.1 LA26 M1
free of oil red bottom
Code: 2230061821

380-420V/660-720V 15kW 50Hz 980rpm
440-480V/760-830V 60Hz 18kW 1180rpm
CANTONI Type: 3SIEK 132M-6A IE3/50Hz
No.: AL 147039 IM3001 S1 IP55 TH
220-240V/380-420V 4kW 50Hz 965rpm
254-277V/440-480V 60Hz 4.8kW 1160rpm
CANTONI motor 2SIEK180L4A
26,5kW, 4-pole, IP56, without CE (IE2 outside of EU).
Động cơ điện CANTONI 3~Motor type: 3SIE180L8-M IE3
No. AS043401 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
IMV6 IP56 S1 EN 60034-1
400/690V 11kW 50Hz 730rpm 23.6/13.7A
460V 11kW 60Hz 880rpm 20.8A
CANTONI 3SIEK180L4 – alternative to position 1 22kW, 4-pole, IP56, with CE, IE3.
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối động cơ CANTONI tại Việt Nam
CANTONI 3SIEK180L6 Cantoni motor Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
15kW, 6-pole, IP56, with CE, IE3.
CANTONI 3SIEK132M6A
4kW, 6-pole, IP55, with CE, IE3.
CANTONI motor 3 phase Type: SKh 71-6B2 IM B14/2 IP5 S1
No.: 16229449
220/240V 0.25kW 50Hz 860rpm 1.75A
380/420V 0.25kW 50Hz 860rpm 1.00A
254/280V 0.29kW 60Hz 1030rpm 1.75A
440/480V 0.29kW 60Hz 1030rpm 1.00A
Động cơ CANTONI SEMKh-71-2C IM-B5
0.55kW/0.75HP IP55 IEC 34-1 Is.CI.L
50Hz 22–240V / 240-450V 3.0~3.4A                                                         CANTONI VIET NAM đại lí chính hãng tại Việt Nam Công ty TNHH Châu Thiên Chí – Hotline: 0909.119181 – Email: [email protected]   3 ~ motor type 2SIE 225M4  No: A73308  45KW  50HZ
Motor with option Additional Info: Run capacitor [mikroF/V]: 20 / Starting capacitor [mikroF/V]: 20
Nr.: 238221 Cantoni motor Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motor CANTONI Type 3SIE355ML4C
Rated power: 355kW| Motor speed: 1489RPM | Rated voltage: 400V| Rated frequency: 50Hz
A&A techniek Actuator type ALD3-24-20-150-IP65 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
– voltage : 24 Vdc
– stroke : 150 mm
– retracted length : 260 mm
– load : 500 N
– speed Full load : 13 mm/sec
Để biết thêm thông tin về động cơ CANTONI Việt Nam hãy liên hệ công ty CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật, giao hàng nhanh và giá tốt nhất.
Động cơ Cantoni, Motor Cantoni, Motor Electric Cantoni, Động cơ điện Cantoni, Động cơ electric Cantoni, Động cơ phanh điện từ Cantoni motor Made in Italy / Poland / EU
Website: chauthienchi.com- Email: [email protected] – Hotline: 0909119181

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ CANTONI Poland đại lý phân phối tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *