Sale!

Máy tính công nghiệp Vecow chính hãng tại Việt Nam

$668.00 (Reference price)

AI Computing System
High-Performance Fanless Sys.
Ultra-Compact Embedded Sys.
Expandable Fanless System
Arm-based Edge AI Computing
Arm-based IoT System
Industrial Motherboards
Time Sync Solutions
Ind. Multi-Touch Panel PC/Display
Add-on Module
Frame Grabber
Rackmount System
SUMIT (PCIe) Card
Don’t hesitate to contact us 24/7/365 via our hotline: 0909.119.181 – E: [email protected]

Máy tính công nghiệp Vecow là một công ty thuộc Tập đoàn American Industrial Systems, Inc. (AIS). Có trụ sở chính tại Irvine, California, Hoa Kỳ, AIS cung cấp dịch vụ thiết kế điện tử và cơ khí nội bộ, phát triển phần mềm, sản xuất, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Với một trong những dòng giải pháp máy tính công nghiệp rộng nhất, AIS cam kết trao quyền, cải tiến và cung cấp các giải pháp HMI, điều khiển, giám sát và hiển thị chìa khóa trao tay cho khách hàng OEM, ODM và người dùng cuối. AIS là nhà cung cấp và nhà sản xuất máy tính và màn hình chắc chắn được chứng nhận ISO 9001:2008.

Máy tính AI Vecow RCX-3000 PEG
Hệ thống máy tính AI Vecow ECX-3000 AI
Vecow ECX-3800 PEG Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow ECX-3600 PEG
Vecow ECX-3400 PEG
Vecow ECX-3200MX PEG
Vecow ECX-3200 PEG
Vecow ECX-3100 PEG
Vecow IVX-1000 ICY
Vecow IVX-1000
Vecow ABP-3000 AI Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow ECX-2600A PEG (I210)
Vecow ECX-2400SA PEG (I210)
Vecow ECX-2400A PEG (I210)
Vecow ECX-2300A PEG (I210)
Vecow ECX-2200A PEG (I210)
Hệ thống máy tính AI Vecow ECX-2100A PEG (I210)
Vecow ECX-2400 AI
Vecow ECX-2600 PEG (I350)
Vecow ECX-2400S PEG (I350)
Vecow ECX-2400 PEG (I350)
Vecow ECX-2300 PEG (I350)
Máy tính AI Vecow ECX-2200 PEG (I350)
Vecow ECX-2100 PEG (I350) Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow RCX-2750R PEG
Vecow RCX-2750 PEG
Vecow RCX-2430R PEG
Vecow RCX-2430 PEG

Vecow SPC-7200
Vecow SPC-6000
Vecow ESP-1000
Hệ thống nhúng Vecow ABP-3000
Vecow ABP-3000 AI Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow SPC-5000
Vecow SPC-5100
Vecow SPC-5200
Vecow RES-3000 (M12)
Vecow RES-3000 (M12)
Vecow SPC-4010C
Vecow SPC-4010
Vecow SPC-4020
Vecow SPC-4020A
Vecow SPC-4500
Vecow SPC-4600 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hệ thống nhúng Vecow RES-1000 (M12)
Vecow VIG-120 (M12)
Vecow VIG-110 (M12)
Vecow VIG-100 (M12)
Vecow ARS-2000ML (M12)
Vecow ARS-2000L
Vecow ARS-2000M (M12)
Vecow ARS-2000 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow ECS-4500-PoER
Vecow ECS-4500-PoE
Vecow SPC-3010
Vecow SPC-3020
Vecow SPC-3030
Vecow SPC-3055
Vecow SPC-3071
Vecow SPC-3510
Vecow SPC-3520 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow SPC-3530
Vecow SPC-2900-LGN
Hệ thống nhúng Vecow SPC-2900
Vecow SPC-2845
Vecow SPC-2145
Vecow SPC-2845X
Vecow SPC-2145X
Vecow SPC-2845R
Vecow SPC-2145R Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow SPC-2845RS

Vecow ECX-1302A (I210)
Vecow ECX-1420 (I350)
Vecow ECX-1411 (I350)
Vecow ECX-1402 (I350)
Vecow ECX-1320 (I350)
Vecow ECX-1311 (I350)
Vecow ECX-1302 (I350)
Vecow SEC-2220 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow SEC-2211
Vecow RCS-9400FR
Vecow RCS-9400F
Vecow ECS-9210M
Hệ thống nhúng Vecow ECS-9210
Vecow ECS-9201M
Vecow ECS-9201
Vecow ECS-9110
Vecow ECS-9101
Vecow ECS-9710
Vecow ECS-9701
Vecow ECS-9610 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow ECS-9601
Vecow RCS-9440R
Vecow RCS-9440
Vecow RCS-9422R
Vecow RCS-9422
Vecow RCS-9404R
Vecow RCS-9404
Vecow RCS-9220A
Vecow RCS-9220
Vecow RCS-9211
Vecow RCS-2211 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow RCS-2202
Vecow RCS-2002
Vecow RCS-2011
Hệ thống điện toán AI Vecow EAC-6200
Vecow EAC-6100
Vecow EAC-6000
Vecow EAC-5100-OOB
Vecow EAC-5100
Vecow EAC-5000-OOB
Vecow EAC-5000
Vecow EIC-2000 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow EAC-3000

Vecow EMBC-1000-955U
Bo mạch chủ Vecow EMBC-1000-100U
Vecow EMBC-1000E-600U
Vecow VTS-1000
Bo mạch chủ Vecow VTK Traffic Vision
Vecow VTK Public Security
Máy tính bảng Vecow MTA-1010W
Vecow MTC-9021W
Vecow STC-6015 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow MTC-1010W
Vecow MTC-8021W
Vecow MTC-8015W
Vecow MTC-8015
Máy tính bảng Vecow MTC-8010W
Vecow MTC-7021W
Vecow MTC-7015W
Vecow MTC-7015
Vecow MTC-7010W
Vecow MTD-6024
Vecow MTD-6021
Vecow MTD-6019 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy tính bảng Vecow MTD-6017
Vecow MTD-6015
Vecow MTC-6021
Vecow MTC-6019
Vecow MTC-6017
Vecow MTC-6015
Mô đun Vecow LMT-100
Vecow LMT-100P
Vecow DMX-110
Vecow DMX-100
Vecow PMX-100 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Mô đun Vecow PMX-101
Vecow SMX-200
Vecow UMX-100
Vecow SMX-100
Vecow LMX-200
Card Vecow PE-2001H
Vecow PE-8004MX (M12 10G PoE+)
Vecow PE-2004MX (M12) Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Vecow PE-6004 (2.5G PoE+)
Vecow PE-5000 (10G PoE+)
Vecow PE-3000 (PoE+/LAN Bypass)

AI Computing System
Hệ thống máy tính AI RCX-3000 PEG
ECX-3000 PEG
ECX-3000 AI
RCX-2000 PEG
EVS-2000
IVX-1000 (M12)
GPC-1000  Máy tính đa cảm ứng Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ABP-3000 AI
ECX-2000 PEG/AI
MIG-2000
Hệ thống máy tính AI  RCX-1500 PEG
RCX-1000 PEG
EVS-1000/1100
ECX-1400/1300 PEG
ECX-1200/1100 PEG
ECS-9200/9100 PEG
ECS-9700/9600 PEG
High-Performance Fanless Sys.
VCM-1000
IVX-1000 (M12)
ECX-3000
ECX-2000
HPS-1000
ECX-1000 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
SPC-5600
ECS-9000/9200
IVH-9000/9200
Ultra-Compact Embedded Sys.
PBC-1000
SPC-7000
SPC-6000
ABP-3000
SPC-5000
RES-3000 (M12)
SPC-4000 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ARS-2000 (M12)
VIG-100 (M12
ECS-4500
SPC-3000/3500
RES-1000 (M12)
SPC-2000
ABP-2000
Expandable Fanless System
ECX-3200 (M12)
ECX-2200 (M12)
RCX-1000
ECX-1200 (M12)
ECX-1400/1300
RCS-9000F Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
SEC-2000
ECS-9200/9100
ECS-9700/9600
RCS-9000
RCS-2000
Arm-based Edge AI Computing
EAC-6000
EAC-5000
EAC-3000
EAC-2000
EIC-2000 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EIC-1000
VAC-1000
Arm-based IoT System
AIC-100
VIG-100 (M12)
COM/SOM
VCOM-2600 (Core i7/i5)
VCOM-1600 (ATOM)
VCOM-BASE
ESOM-MT-1200
ESOM-MT-500
ESOM-MT-350 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Industrial Motherboards
EMBC-5000 3.5″ SBC
EPBC-1000 2.5” SBC
EXBC-2000 5.25″ SBC
EMBC-3000 3.5″ SBC
EXBC-1000 5.25″ SBC
UMBC-1000 MicroATX
EMBC-2000 3.5″ SBC
EMBC-1000 3.5″ SBC
Time Sync Solutions
VTS-1000
VTK Turnkey Solution
VTK Public Security
VTK Traffic Vision
Ind. Multi-Touch Panel PC/Display
MTA-1010W Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MTC-9000 (i7/i5/i3)
MTC-8000 (ATOM)
MTC-7000 (i7/i5/i3)
MTC-1000 (ATOM)
STC-6015 (IP66)
MTD-6000 (Display)
MTC-6000 (i7/i5/i3)
Add-on Module
LMT-100 Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
DMX-100
PMX-100
SMX-200
UMX-100
SMX-100
LMX-200
Frame Grabber
PoE+ Card
Switch Card (PoE+)
10GigE Card
USB Card Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
10GigE Embedded System
ECX-3000 (2-port 10G)
ECX-2000 (2-port 10G)
ECX-1000 (2-port 10G)
ECS-9700 (4-port 10G)
ECS-9000 (2-port 10G)
SPC-3000 (2-port 10G)
Rackmount System
RMS-2000
RMS-1000
SUMIT (PCIe) Card
10GigE Card
ESM-200/100
LSM-200
LSM-100
FSM-200
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Vecow tại Việt Nam
Vecow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy tính công nghiệp Vecow chính hãng tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *