Sale!

Động cơ điện Lafert phân phối tại Việt Nam

$690.00 (Reference price)

Hãy liên hệ với Lafert Việt Nam – CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ cho các nhu cầu về sản phẩm động cơ đồng bộ Lafert & động cơ không đồng bộ Lafert, động cơ bước Lafert, động cơ servo Lafert. Chúng tôi luôn lắng nghe và giải đáp tất cả thắc mắc để có phương án tối ưu nhất cho nhu cầu của bạn.  ***Đừng ngừng ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0909.119.181 or Email: [email protected]

 

Trong sáu mươi năm, tại Tập đoàn Lafert, chúng tôi đã phát triển các công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng và tự động hóa công nghiệp. Chúng tôi là những nhà lãnh đạo ở Châu Âu và chúng tôi dồn tất cả kinh nghiệm của mình vào việc xây dựng một tương lai hiệu quả và bền vững hơn.
Chúng tôi sản xuất động cơ không đồng bộ, đồng bộ và động cơ servo, được tùy chỉnh và thiết kế hoàn toàn để mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tối đa và chuyển động chính xác cho tất cả các lĩnh vực ứng dụng. Chúng tôi phát triển các giải pháp sáng tạo và tích hợp kết hợp chất lượng động cơ của chúng tôi với thiết bị điện tử tiên tiến và đảm bảo hiệu suất cao trong một thiết kế nhỏ gọn.
Động cơ điện Lafert
Biến tần Lafert
Động cơ servo Lafert
Động cơ thép không gỉ Lafert

Động cơ Lafert HPS 56 1800 4 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Synchronous Motor Lafert HPS 56 1800 5
Lafert động cơ đồng bộ HPS71 1800 12
Động cơ đồng bộ Lafert HPS71 1800 16
Synchronous Motor Lafert HPS HPS71 1800 23
Motor Lafert HPS71 1800 32
Động cơ đồng bộ Lafert HPS90 1800 32
Synchronous Motor Lafert HPS HPS90 1800 46
Motor Lafert HPS90 1800 64 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert HPS90 1800 84
Động cơ đồng bộ Lafert HPS112 1800 84
Synchronous Motor Lafert HPS HPS112 1800 116
Motor Lafert HPS112 1800 158
Motor Lafert HPS112 1800 232
Động cơ Lafert HPS132 1800 232
Động cơ đồng bộ Lafert HPS132 1800 317
Synchronous Motor Lafert HPS HPS132 1800 391
Motor Lafert HPS160 1800 232 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert HPS160 1800 317
Động cơ đồng bộ Lafert HPS160 1800 391
Synchronous Motor Lafert HPS HPS160 1800 465
Motor Lafert HPS160 1800 634
Động cơ Lafert HPS 56 3000 5
Động cơ đồng bộ Lafert HPS 56 3000 8
Synchronous Motor Lafert HPS HPS 56 3000 12
Motor Lafert HPS71 3000 16 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert HPS71 3000 23
Động cơ Lafert HPS71 3000 32
Động cơ đồng bộ Lafert HPS71 3000 47
Synchronous Motor Lafert HPS HPS90 3000 47
Motor Lafert HPS90 3000 64
Động cơ Lafert HPS90 3000 85 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ đồng bộ Lafert HPS90 3000 117

Synchronous Motor Lafert HPS AMPE 160L ZA
Motor Lafert AMPE 160L TA
Motor Lafert AMPE 132S YA
Động cơ Lafert AMPE 132M YA
Động cơ đồng bộ Lafert AMPE 132M TA
Synchronous Motor Lafert HPS HPC 56
Motor Lafert HPC 71 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert HPC 90
Động cơ Lafert HPC 112
Động cơ đồng bộ Lafert HPC 132
Synchronous Motor Lafert HPS HPC 160
Motor Lafert HPC 56
Động cơ Lafert HPC 71
Động cơ đồng bộ Lafert HPC 90
Synchronous Motor Lafert HPS HPC 112
Motor Lafert HPC 132 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert HPC 160
Động cơ Lafert XCF3-22B-F0AMXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCF3-22B-F0EMXX
 Synchronous Motor Lafert HPS XCF3-22C-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-22C-F0EMXX
Motor Lafert XCF3-22D-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-22D-F0EMXX
Động cơ Lafert XCF3-32F-F0AMXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCF3-32F-F0EMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCF3-32G-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-32G-F0EMXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCF3-32H-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-32H-F0EMXX
Động cơ Lafert XCF3-42I-F0AMXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCF3-42I-F0EMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCF3-24B-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-24B-F0EMXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCF3-24C-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-24C-F0EMXX
Động cơ Lafert XCF3-24D-F0AMXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCF3-24D-F0EMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCF3-24F-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-24F-F0EMXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCF3-24G-F0AMXX  
Motor Lafert XCF3-24G-F0EMXX
Động cơ Lafert XCF3-34H-F0AMXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCF3-34H-F0EMXX

Motor Lafert XCP2-36J-01AMXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert XCP2-36J-01BMXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCP2-46K-01AMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCP2-46K-01BMXX
Motor Lafert XCP2-46L-01AMXX
Motor Lafert XCP2-46L-01BMXX
Động cơ Lafert XCP2-46M-01AMXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCP2-46M-01BMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCP2-52J-F1NMXX
Motor Lafert XCP2-52K-F1NMXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCP2-54M-F1NMXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCP2-54N-F1NMXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCP2-56N-01NMXX
Động cơ Lafert XCP2-56O-01NMXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-12A-F0ASXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-12A-F0BSXX
Motor Lafert XCS3-12B-F0ASXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCS3-12B-F0BSXX
Động cơ Lafert XCS3-12C-F0ASXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-12C-F0BSXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-22C-F1ASXX
Motor Lafert XCS3-22C-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-22D-F1ASXX
Motor Lafert XCS3-22D-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-32F-F1ASXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert XCS3-32F-F1BSXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-32G-F1ASXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-32G-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-42H-F1ASXX
Động cơ Lafert XCS3-42H-F1BSXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-42I-F1ASXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-42I-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-14B-F0ASXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert XCS3-14B-F0BSXX
Động cơ Lafert XCS3-14C-F0ASXX  
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-14C-F0BSXX
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-24C-F1ASXX  
Motor Lafert XCS3-24C-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-24D-F1ASXX Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Lafert XCS3-24D-F1BSXX
Động cơ đồng bộ Lafert XCS3-24F-F1ASXX  
Synchronous Motor Lafert HPS XCS3-24F-F1BSXX
Motor Lafert XCS3-34G-F1ASXX  

Động cơ servo Lafert B28.D4U
Động cơ mô men xoắn Lafert B28.D7U
Lafert động cơ mô men xoắn B28.01U
Motor Lafert B28.E2U Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ servo Lafert B28.E4U
Động cơ mô men xoắn Lafert B56.F6U
Lafert động cơ mô men xoắn B56.H6U
Motor Lafert B56.G5U
Động cơ servo Lafert B56.I5U
Động cơ mô men xoắn Lafert B63.H5U
Lafert động cơ mô men xoắn B63.06U
Motor Lafert B63.08U Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert B63.10U
Động cơ servo Lafert B63.12U
Động cơ mô men xoắn Lafert B64.06U
Động cơ mô men xoắn Lafert B64.11U
Lafert động cơ mô men xoắn B64.15U
Motor Lafert B64.19U Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ servo Lafert B71.12U
Động cơ mô men xoắn Lafert B71.17U
Lafert động cơ mô men xoắn B71.21U
Motor Lafert B71.26U
Động cơ servo Lafert B71.30U
Động cơ mô men xoắn Lafert B28.D2Q
Lafert động cơ mô men xoắn B28.D5Q
Motor Lafert B28.D7Q Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Motor Lafert B28.E2Q
Động cơ servo Lafert B30.D7J
Động cơ mô men xoắn Lafert B36.D6Q
Lafert động cơ mô men xoắn B36.E8Q
Motor Lafert B36.03Q Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ servo Lafert B40.E4J
Động cơ mô men xoắn Lafert B40.D7J
Lafert động cơ mô men xoắn B56.F6Q
Motor Lafert B56.H5Q
Động cơ servo Lafert B63.08Q
Động cơ mô men xoắn Lafert B63.04Q
Lafert động cơ mô men xoắn B63.08Y
Motor Lafert B63.10Y Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ servo Lafert B71.04Q
Động cơ mô men xoắn Lafert B71.12Q
Lafert động cơ mô men xoắn B71.20Q
Motor Lafert B71.32Q

Lafert power electrics T24S.160.05
Lafert T24S.160.10 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Power Electronics Lafert M24.210.06
Lafert power electrics M24.240.06
Power Electronics Lafert M24.210.06
Lafert power electrics M24.160.05
Lafert M24.160.10
Lafert T24.240.10
Power Electronics Lafert T24.240.16
Lafert power electrics T24.240.20
Lafert T24.210.10 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Power Electronics Lafert T24.210.16
Lafert power electrics T24.210.20
Lafert T24.160.05
Lafert T24.160.10
Power Electronics Lafert T24.210.10D
Lafert power electrics T24.210.16D
Lafert T24.210.20D Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Lafert T24L.210.10
Power Electronics Lafert T24L.210.16
Lafert power electrics T24L.210.20
Lafert T24L.240.10
Power Electronics Lafert T24L.240.16
Lafert power electrics T24L.240.20
Lafert T24L.240.16D Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected] 
Lafert T24L.240.10D
Lafert T32S.320.10
Power Electronics Lafert T32S.320.16
Lafert power electrics T32S.240.10
Lafert T32S.240.20 Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Lafert T32S.320.20D
Power Electronics Lafert T32S.320.25D
Lafert power electrics T32S.240.10D
Lafert T32S.240.16D
Power Electronics Lafert T32S.240.20D
Lafert power electrics T32L.320.20
Lafert Driver T32L.320.25
Lafert T32L.320.25D
Lafert T32L.240.10D Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Power Electronics Lafert T32XL.320.20
Lafert power electrics T32XL.320.16
Biến tần Lafert T32XL.320.20D
Lafert Inverter T32XL.320.16D Made in Italy
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Lafert Group tại Việt Nam
Lafert Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ điện Lafert phân phối tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *