Sale!

Van điều khiển Challenger Valves Việt Nam

$800.00 (Reference price)

Challenger Valves được công nhận là công ty dẫn đầu trong ngành van. Chúng tôi bắt đầu bằng việc thiết kế và sản xuất van bi và nhanh chóng đạt được danh tiếng xuất sắc. Van một chiều Challenger Valves của chúng tôi hiệu quả hơn, dễ lắp đặt hơn và bền hơn bất kỳ loại van nào khác hiện có.
Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi phát triển, chúng tôi đã mở rộng dòng sản phẩm của mình để bao gồm van cổng, van cầu, van một chiều và van bướm.

WaterMark™ Valves – Van WaterMark™
OceaniaMark™ Valves – Van OceaniaMark™
Australian Gas Association™ Valves – Van Australian Gas Association™
Actuators – Thiết bị truyền động
Ball Valves – Van bi
Butterfly Valves – Van bướm – Van Challenger Valves Australia đại lý Vietnam – CTC Co.,Ltd
Check Valves – Kiểm tra van
Control Valves – Van điều khiển
Gate Valves – Van cổng
Knife Gate Valves – Van cổng dao
Gate Valve – GVR Challenger Valves
Model: GVR – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN750
Connection: Flanged
Design standard: WaterMark Approved (DN80-DN750)
AS2638.2 (DN80-DN750)
AS4020 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Butterfly Valve – BFL Challenger Valves
Model: BFL
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN600
Connection: Lugged
Design standard: AS4795.1
Gate Valve – GVR2 Challenger Valves
Model: GVR2 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN300
Design standard: WaterMark Approved
AS2638.2
AS4020
Butterfly Valve – BFD Challenger Valves
Model: BFD
Material: Ductile Iron
Size: DN80-DN1200
Connection: Flanged
Design standard: AS4795.2
Butterfly Valve – BFW Challenger Valves
Model: BFW – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN600
Connection: Wafer
Design standard: AS4795.1
Gate Valve – BBRG021 Challenger Valves
Model: BBRG021
Material: Bronze
Size: DN15-DN100
Connection: BSP
Design standard: WaterMark Approved
Butterfly Valve – BFL-AGA Challenger Valves
Model: BFL-AGA – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN200
Connection: Lugged
Design standard: Australian Gas Association (AGA) approved
AS4795.1
Gate Valve – GVR Challenger Valves
Model: GVR
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN750 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Connection: Flanged
Design standard: WaterMark Approved (DN80-DN750)
AS2638.2 (DN80-DN750)
AS4020
Gate Valve – GVR2 Challenger Valves
Model: GVR2
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN300
Design standard: WaterMark Approved
AS2638.2
AS4020
Check Valve – RSSC Karon
Model: RSSC – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN80-DN375
Design standard: AS4794
Butterfly Valve – BFL Challenger Valves
Model: BFL
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN600
Connection: Lugged
Design standard: AS4795.1
Butterfly Valve – BFD Challenger Valves
Model: BFD – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Size: DN80-DN1200
Connection: Flanged
Design standard: AS4795.2
Butterfly Valve – BFW Challenger Valves
Model: BFW
Material: Ductile Iron
Size: DN50-DN600
Connection: Wafer
Design standard: AS4795.1
Cla-Val 100-01 – Hytrol Control Valve
Model: 100-01 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900
HKC Pneumatic Actuator – HP 035-212
Model: HP 035-212
Material: Aluminium alloy
Connection: ISO5211
HKC Pneumatic Actuator – ETS
Model: ETS – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Steel Alloy
HKC Electric Actuator – HQ015-120
Model: HQ015-120
Material: Aluminium alloy and nodular cast iron
Connection: ISO 5211
HKC Electric Actuator – HQ-006
Model: HQ-006
Material: Aluminium alloy
Connection: ISO 5211 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
HKC Electric Actuator – HQ200-900
Model: HQ200 – 900
Material: Aluminium alloy and nodular cast iron
Connection: ISO 5211
Ball Valve – SS2006S Ray Valve
Model: SS2006S
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN50 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Connection: BSPT
Design standard: EN12516
Ball Valve – SS2013ND Ray Valve
Model: SS2013ND
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN100
Connection: BSPT
3 Piece 316 S/S Swing Out Design (allow for inline maintenance)
Direct ISO 5211 Mounting Pad
Design standard: EN12516
Ball Valve – SSRV2F Ray Valve
Model: SSRV2F – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Stainless Steel
Size: DN15-DN100
Connection: Flanged
Design standard: WaterMark Approved
Ball Valve – SS2020D Ray Valve
Model: SS2020D – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Stainless Steel
Size: DN15-DN150
Connection: Flanged ANSI B16.5 Class 150 Raised Face
Direct ISO Mount Pad ISO5211
Design standard: API 607 Fire Safe
Ball Valve – SS2013KMD Ray Valve
Model: SS2013KMD
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN100 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Connection: BSPT
3 Piece 316 S/S Swing Out Design (allow for inline maintenance)
Design standard:
Fire Safe API609
Ball Valve – SS2057D Ray Valve
Model: SS2057D
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN50
Connection: BSPT
L or T Port available – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ISO5211 Direct Mounting Pad for Actuation
Ball Valve – SS2057N Ray Valve
Model: SS2057N
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN50
Connection: BSPT
L or T Port available
Ball Valve – SS2013N Ray Valve
Model: SS2013N – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN100
Connection: BSPT
Design standard: EN12516
Ball Valve – SSRV2 Ray Valve
Model: SSRV2
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN50 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Connection: BSPT
Design standard: WaterMark Approved
Ball Valve – SS2017K Ray Valve
Model: SS2017K
Material: Stainless Steel
Size: DN8-DN50
Connection: BSPT
Design standard: EN12516
MODEL: BFL-AGA
AGA APPROVED – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Challenger butterfly valve BFL-AGA Model is our Australian Gas Association approved Butterfly valve.With its certifications, superior sealing, robust construction, and adherence to industry standards consider our AGA Butterflyvalve for your next gas application.
Cla-Val X43H – Strainer
Model: X43H
Material: Ductile Iron
Size: DN25-DN600
Cla-Val 129-01 – Float Control Valve
Model: 129-01 & 629-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900
Cla-Val 100-01KO Anti-Cavitation Trim – Seat & Disc Guide Kit
Model: 100-01 KO
Material: Stainless Steel
Cla-Val 124-01 – On-Off Float Valve
Model: 124-01 & 624-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN150
Cla-Val 750-01- Pressure Relief Control Valve
Model: 790-01
Material: Bronze/Stainless Steel*, Buna-N®
Natural Rubber, 65 durometer (standard)
Size: DN50-DN300 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Connection: ANSI B16.5 class 150 (fits class 125) or ANSI B16.5 class 300 (fits class 250)
Cla-Val 790-01- Pressure Reducing Control Valve
Model: 790-01
Material: Bronze/Stainless Steel*, Buna-N®
Natural Rubber, 65 durometer (standard)
Size: DN50-DN300
Connection: ANSI B16.5 class 150 (fits class 125) or ANSI B16.5 class 300 (fits class 250)
Cla-Val 210-01 & 610-01- Altitude Valve for One-Way Flow Control Model: 210-01 & 610-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900
Cla-Val 136-01 & 636-01- Solenoid Control Valve
Model: 136-01 & 636-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: DN25-DN900
Cla-Val 131-01 & 631-01- Electronic Control Valve
Model: 131-01 & 631-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900
Cla-Val 100-01 – Hytrol Control Valve
Model: 100-01 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900
Cla-Val 90-01 & 690-01 – Pressure Reducing Control Valve
Model: 90-01 & 690-01 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cla-Val 50-01 & 650-01 – Pressure Relief Control Valve
Model: 50-01 & 650-01
Material: Ductile Iron
Cast Steel
Bronze
Stainless Steel
Buna-N® Rubber
Size: DN25-DN900 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Van một chiều Challenger Valves SS2057N
Challenger Valves SS2017K
Van bi Challenger Valves SS2013N
Van Challenger Valves SS2013KMD
Challenger Valves SS2020
Van điều khiển Challenger Valves Cla-Val 40-01
Challenger Valves Cla-Val 640-01
Challenger Valves Cla-Val 90-01 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van một chiều Challenger Valves Cla-Val 100-01
Van điều khiển Challenger Valves Cla-Val 124-01
Challenger Valves Cla-Val 129-01
Van Challenger Valves Cla-Val 131-01
Challenger Valves Cla-Val 136-01
Van điều khiển Challenger Valves Cla-Val 210-01
Challenger Valves Cla-Val 750-01 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điều khiển Challenger Valves Cla-Val 790-01
Van cổng dao Challenger Valves KGV99
Van Challenger Valves KGV98
Thiết bị truyền động khí nén Challenger Valves ETS
Van một chiều Challenger Valves HP 035-212
Challenger Valves KGCLR
Thiết bị truyền động điện Challenger Valves HQ-006
Challenger Valves HQ 015-200
Challenger Valves HQ 200-900 – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện Challenger Valves WRJ
Challenger Valves APL 201N
Challenger Valves APL 910N
Phụ kiện Challenger Valves X43H
Challenger Valves 100-01 KO
Van một chiều Challenger Valves SN4000
Phụ kiện Challenger Valves SS2049
Challenger Valves LCU – Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van cầu Challenger Valves SS2028
Van Challenger Valves đại lý Việt Nam K-PV1
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Van Challenger Valves tại Việt Nam
Challenger Valves Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van điều khiển Challenger Valves Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *